milli tiyatro
 • .Zaman/Zemin/Zuhur (Beliz Güçbilmez) Deniz Kitabevi, Ankara 2006, s:93,122
  .Geçmişten Günümüze İstanbul Tiyatroları I. YKY, İstanbul 2011,s:26
  .Geçmişten Günümüze İstanbul Tiyatroları I!, YKY, İstanbul 2011,s:73
  .Yaşadığım Gibi (A.H.Tanpınar). Dergah Yayınl. İstanbul 2006, s:44,45
  Gülnihal
  .Zaman/Zemin/Zuhur (Beliz Güçbilmez) Deniz Kitabevi, Ankara 2006, s:103
  Vatan yahut Silistre
  .Yaşadığım Gibi (A.H.Tanpınar). Dergah Yayınl. İstanbul 2006, s:30
  .Osmanlı Tiyatrosu (M. And). Dost Kitabevi,Ankara 1999,s:70
  Namık Kemal ve tiyatro
  .Dünya Bir Sahnedir (Mücap Ofluoğlu). Mitos-Boyut Yayınl. İstanbul 1995, s:105
  .Osmanlı Tiyatrosu (M. And). Dost Kitabevi, Ankara 1999, s 168,203                    
  .Akif Bey hakkında Muhsin Ertuğrul’a mektup
  .Türk Tiyatrosu Dergisi (R.Nuri Güntekin yazısı), (1959) sayı:321
  Güllü Agop’un kumpanyasında Namık Kemal oyunları
  .Vartovyan Kumpanyası Ve Yeni Osmanlılar (Fuat Güllü). bgst Yayınl. İst.2008 s: 97→129
  Vatan Yahut Silistre yasağı
  .Vartovyan Kumpanyası Ve Yeni Osmanlılar (Fuat Güllü), bgst Yayınl. İstanbul 2008 s:69
  .Şair Evlenmesi Dolmabahçe Sarayı Tiyatrosu için mi yazılmıştı?
  .Oyun Dergisi (M.And yazısı), (1964), sayı:16
  .Yakın Çağlarda Türk Tiyatrosu I,II, (R.A.Sevengil). Kanaat Kütüphanesi, İst.1934, s:23.74
  Besa oyununda seyirci
  .Osmanlı Tiyatrosu (M. And). Dost Kitabevi Yayınl. Ankara 1999,s:115
  Namık Kemal ve Tiyatro.
  .Tanzimat Tiyatrosu (R.A.Sevengil), M.E.B.İstanbul 1961, s:161
  .Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi (Hilmi Ziya Ülken). Ülken Yayınl. İst. 2010, s:98
  .Babalar ve Oğullar (Jale Parla), İletişim Yayınl.İst. 2010 (8. baskı), s:23→51….
  ”Vatan yahut Silistre”de kadının rolü
  . Bir Elde İğne Bir Elde Kitap (Şessettin Sami), Kitapyayınevi, İst. 2008, s:10
  Namık Kemal’in dili
  Türkiye’de Çağdaşlaşma (Niyazi Berkes),YKY İstanbul 2002,s:290


*
19y yüzyıl ttrk tiyatrosu, ad, avangard, antik dönem, aydınlatma, adsızlık, anadolu'da tiyatro gösterisi, aeskilos, absürd tiyatro, algı, alımlama, açıkhava tiyatrosu, antik dönem tiyatrosu, avangard tiyatro, brecht, batılılaşma dönemi, biçem, batılılaşma dönemi türk tiyatrosu, ben kavramı, batı tarzı oyunculuk, baskı, burjuva tiyatrosu, barthes, bulvar tiyatrosu, borges, beden, çeviri, çift adlılık, çevre tasarımı, çocuğu tiyatroda oynatmak, çocuğun rol yapması, çocuklara oyun sahneleme, çağdaş metin, düzen karşıtı, diyalog, doğalcı yazar, dram, dans, dramaturgi, epik tiyatro, eleştiri, epik ben, eleştirmek, eski yunan, ezgi, eski yunan tiyatrosu, eski müzikaller, fransız devrimi, gösteri,