sahne
 • .Théâtre en jeu, Dort Bernard. Editions du Seuil, Paris 1979, s:318, 323
  .DT. Yayınl. İç Eğitim Dizisi, Sokullu Sevinç
  .Milliyet Sanat Dergisi,
  sayı: 288 (1978)
  .Tiyatro Nedir, Baltacıoğlu Ismayıl Hakkı, Mitos Boyut Yayınl. İst. 2006, s:61, 134
  .Varlık Dergisi, sayı: 919 (1984)
  .Tiyatro Nedir (Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu).Mitos-Boyut yayınl. İst. 2006, s:61,134
  Türkiye’de çocuk tiyatrosu
  .Türk Tiyatrosu Dergisi, sayı:64→67, 69 (1935-1936)
  .Türk Tiyatrosu Dergisi, s:63 (1935)   
  .Türk Tiyatrosu Dergisi (1941), sayı:130
  .Türk Tiyatrosu Dergisi (1952) sayı:261
  .Şehir Tiyatroları Dergisi (70. yıl özel sayısı), İst.1985
  .Gelişim Sürecinde Türk Tiyatrosu, Şener Sevda, Alkım Yayınevi, İst. 2003, s:85
  .Türk Tiyatrosu Dergisi (1935) sayı:63
  Strehler et le théatre pour enfants
  .Theatre en jeu (Bernard Dort). Editions du Seuil, Paris 1979 , p:318
  Magic Circus aux enfants

  .Theatre en jeu (Bernard Dort). Editions du Seuil, Paris 1979,  p:323
  Dramatizing the Trauma of İncest and Child Sexual Abuse

  .Theatre And Violence, (Theatre Simposium). The University of Alabama Pres, 1999, p:49    Faire jouer des enfants
  .Mettre en Scene
  (Ariane Mnouchkine),Actes Sud,Paris 2009, p:42
 • Tiyatro eleştirisi, eleştirmen
  .Revue Théatre/Public, no:18 (Octobre,Novembre  1977)
  .Tiyatro Dergisi,
  Aralık 1994
  .Tiyatro İçin Küçük Organon, Brecht Bertolt. Mitos-Boyut Yayınları, s:49
  .What İs Theater, Bentley Eric. Horizon Press, N.Y. 1956, p:235
  .Voix Et İmages. De La Scène, Pavis Patrice. Presses Universitaires de Lille,1982, p:135,138 . Anatomie de l’art dramatique, Esslın Martın. Editions Buchet/Chastel, Paris 1979, p:63
  .Türk Tiyatrosu Dergisi (1982) sayı:431 (Darülbedayi Dergisi 35. sayıdan aktarma)
  .Notes et Contre-Notes,
  İonesco Eugène. Editions Gallimard, Paris 1966, s: 186
  .Un Théâtre de Situations, Sartre Jean-Paul, Editions Gallimard, Paris 1973 et 1992, p:103 . Eleştiri Yazıları 1, Benk Adnan, Doğan Kitap, İstanbul 2000, s:133, 134, 259
  .Notes et Contre-Notes, İonesco Eugène, Editions Gallimard, Paris 1966, s:27,145,183 .Theo Angelopoulos, Agorakitaplığı, İst. 2006,  s:172
  .Darülbedayi Dergisi (1932), sayı:24
   .Türk Tiyatrosu Dergisi (1955), sayı:285, 286
  .Ataç Tiyatroda, And Metin, Kültür Ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 1982, s:22. .Karnavaldan Romana, Bakhtin Mikhail. Ayrıntı Yayınl. 2001, s:339, 340
  .Ataç Tiyatroda, Metin And. Kültür Ve Turizm Bakanlığı Yayınl. Ankara 1982, s:13
  .Denemeler, Konuşmalar, Aksal S.K. YKY, İst. 1998, s:90, 102
  .Poetikaya Giriş, Todorov  Tzvetan,. Metis Yayınları, Ekim 2001, s:3
  .Sahne Dergisi (Yayın Kurulu'nun yazısı), Mart 1981, s:2
  .Kent Oyuncuları Dergisi, Mart 1965, sayı:19, s: 5,11,13,21.
 • .Tiyatro İçin Küçük Organon, Brecht Bertolt. Mitos Boyut Yayınl. İst. 1993, s:101 .
  .Theatres.(Bernard Dort). Editions du Seuil. Paris 1980, p:148
  .İnsanca Bir Tiyatro, Giorgio Strehler, Mitos-Boyut Yayınl. İst. 1995, s:119
  .Tiyatro Nedir, Baltacıoğlu Ismayıl Hakkı. Mitos-Boyut Yayınl. İst. 2006, s:54,86
  .Türk Tiyatrosu Dergisi (1939) sayı:99
  .Türk Dili, Tiyatro Özel Sayısı, Temmuz 1996, sayı:178 s:964 (Willy Baumeister)
  .Türk Dili, Tiyatro Özel Sayısı, Temmuz 1996, (Denis Bablet)
  .DT. Yayınl. İç Eğitim Dizisi (Sahneye Koyma Sanatı), s:4-6, 11, 14, 15, 31
  Dekor ve oyuncu
  Türk Dili, Tiyatro Özel Sayısı. (Alfred Jarry yazısı). Temmuz 1996, sayı:178. s:958
  .DT. Yayınl. İç Eğitim Dizisi ( Sahneye Koyma Sanatı), s:15
  Çizim dekor
  .Tiyatro Yapılarının Gelişmesi, ( Hasan Kuruyazıcı ). İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınl. İst. 2003, s:55
  .DT. Yayınl. İç Eğitim Dizisi (Sahneye Koyma Sanatı), s:6
  Türkiye’de dekor
   .Direklerarası (Burhan Arpad). May Yayınl. İst.1973  s:43
  .Turne Tiyatrocuları, (Oktay Güzeloğlu) . Hiç  Yayınl. İst. 2003, s:50
  .Osmanlı Tiyatrosu, (Metin And). Dost Kitabevi,1999, s:38,161
  .Sahnede Elli Sene, Ahmet Fehim, Mitos-Boyut  Yayınl. İst. 2002, s:121
  .Geçmişten Günümüze İstanbul Tiyatroları I, (R.A.Sevengil’den aktarma) Pekman Yavuz. Y.K.Y. 2011, s:112
  .Geçmişten Günümüze İstanbul Tiyatroları II, (R.A.Sevengil’den aktarma) Pekman Yavuz. Y.K.Y. 2011, s:106
  .Tiyatro Yapılarının Gelişmesi, (Hasan Kuruyazıcı). İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınl. İst. 2003, s: 7,55,59,61,76,78
  .Türk Tiyatrosunun Evreleri, (Metin And).Turhan Kitabevi,İst. 1983, s:299
  .Tanzimat Tiyatrosu (R.A.Sevengil), M.E.B.İstanbul 1961,s:224,271                                                                                                                      
  Türkiye’de dekorsuz oyunlar
  .Ataç tiyatroda (Metin And). Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınl. Ankara 1982, s:117
  Doğalcı tiyatroda dekor
  .Sahneye Koyma Sanatı (DT Yayınl.), s:4-6,11,14,15
  Doğalcı tiyatroda dekor/oyuncu
  .Sahneye Koyma Sanatı (DT Yayınl.), s:15
  Çizim dekordan gerçek dekora.
  Sahneye Koyma Sanatı (DT Yayınl.), s:6
  Antikite ve Shakespeare dönemi
  Sahneye Koyma Sanatı (DT Yayınl.), s:31 
  Eléments de constructions contre le decor
  .Leçons de Milan (T. Kantor). Actes Sud-Papiers, Paris 1990, p:33
  Dekorda diyalektik
  .Türk Dili, Tiyatro Özel Sayısı (Willy Baumeister yazısı). Temmuz 1996, sayı:178. s:964
   Dekor sözcüğü zaman aşımına uğramıştır
  .Türk Dili, Tiyatro Özel Sayısı (Denis Bablet yazısı). Temmuz 1996, sayı:178. s:970
  İleri tiyatroda kostüm ve dekor
  .Türk Tiyatrosu Dergisi (1939) sayı:99
  Antrakt perdesi
  .Sanat Dünyamız dergisi (Emre Aracı yazısı). Yapı Kredi Yayınları, Bahar 2007,sayı:102, s:76
  Rideau et Perspective sur scene
  .Ecrits Sur Le Theatre (Roland Barthes), Editions du Seuil, Paris 2002, p:181
  Decor au theatre grec ancien
   .Ecrits Sur Le Theatre (Roland Barthes), Editions du Seuil, Paris 2002, s:325
  Diminuer le decor d’avant-garde
  .Ecrits Sur Le Theatre (R. Barthes), Ed. du Seuil, Paris 2002, s:301
  Le decor ordinaire et celui de Brecht
  .Ecrits Sur Le Theatre (Roland Barthes), Editions du Seuil, Paris 2002, s:274


 • .Théâtres, (Dort Bernard). Editions du Seuil, Paris 1986, s:149
  .Points  de Suspension, (Brook Peter). Editions du Seuil, Paris 1977, s:28
  .Eleştiri Yazıları 1
  , (Adnan Benk). Doğan Kitap, İstanbul 2000, s:278
  .Voix et  images de la scène, (Pavis Partice), Presses Universitaires de Lille,1982, s: 128 . .Tiyatro Nedir? (Baltacıoğlu Ismayıl Hakkı). Mitos-Boyut Yayınl. İst. 2006, s:33
  .Türk Tiyatrosu Dergisi (1951) sayı:249, 422, 423, 424
  .Türk Tiyatrosu Tarihi 2
  , (Sevengil Refik Ahmet). Maarif Basımevi, İstanbul 1958, s:33 . .Geçmişten Günümüze İstanbul Tiyatroları, (Pekman Yavuz). Yapı Kredi Yayınl. İst. 2011, s:102
  19. yüzyıl Türk tiyatrosunda ışık

  .Geçmişten Günümüze İstanbul Tiyatroları I, Karaboğa Kerem, YKY. İst. 2010 s:57 (Halit Fahri Ozansoy, Eski İstanbul Ramazanları adlı kitabından aktarma)
  .Sahnede Elli Sene, (Fehim Ahmet). Mitos-Boyut Yayınları, İstanbul 2002, s:125
  .Tanzimat ve İstibdat Döneminde Türk Tiyatrosu, (And Metin). İş Bankası Kültür Yayınl. Ankara 1972, s:200
  .Türk Tiyatrosunun Evreleri, (And Metin). Turhan Kitabevi, İst. 1983, s:299.
 • .Alternatif Tiyatro, (Sokullu Sevinç). D.T. Yayınl. İç Eğitim Dizisi
  .Voix et  images de la scène, (Pavis Partice). Prsses Universitaires de Lille,1982, s:65, 180, 181, 211
  .Defterler 1, (Camus Albert). İthaki Yayınl. İst. 2002, s:182
  .Tiyatro İçin Küçük Organon, (Brecht Bertolt). Mitos-Boyut Yayınl. İst. 1993, s:113
  .Un Théâtre de Situations, (Sartre Jean-Paul). Editions Gallimard, Paris 1973 et 1992, s:29, 99, 183, 209, 205
  .Anatomie de l’art dramatique, (Esslin Martin). Editions Buchet/Chastel, Paris 1979, s:39, 121
  .Comme Je Le Pense, (rrault Jean-.Louis). Editions Gallimard, Paris 1975, s:180-184 
  .Revue Alternatives Theatrales,
  no: 40
  .İnsanca Bir Tiyatro, (Giorgio Strehler). Mitos-Boyut Yayınl. İst. 1995, s: 25, 33, 106
  .Leçons de Milan, (Kantor Tadeusz). Actes Sud, Paris 1990, s:16
  .Notes et Contre-notes, (İonesco Eugène), Editions Gallimard, Paris 1966, p:184, 226, 227, 367
  .Bernard-Marie Koltes, (Ubersfeld Anne). Actes-Sud, Paris 1999, s: 122,192
  .Commentaire Sur Les Pieces De Guerre, (Bond Edward). L’Arche, Paris 1994 s:124, 184, 187, 198→200
  .Açık Kapı, (Brook Peter). YKY, İst. 2004, s:68, 79
  .Denemeler, Konuşmalar, (Aksal Sabahattin Kudret), YKY, İstanbul 1998, s: 59
  .Edebiyat Üstüne Söyleşiler, (Alain). Say Yayınl.İst. 1985, s:113, 117 .Tiyatro Nedir, (Baltacıoğlu Ismayıl Hakkı). Mitos-Boyut Yayınl. İst. 2006, s:125,127
  .Türk Dili, Tiyatro Özel Sayısı, Temmuz 1996
  .Camera Lucida, (Barthes Roland). Altıkırkbeş Yayın, İst. 1996, s:38 .Türk Tiyatrosu Dergisi, sayı:255, 366
  .DT Oyun Broşürü (1978), sayı:69 (Vedat Günyol) 
  Tiyatro yazımı
  .Türk Dili, Tiyatro Özel Sayısı, Temmuz 1996, (Turgut Özakman, Strinberg)
  .Damla Damla, (Ağaoğlu Adalet). Alkım Yayınevi, İst. 2004, s:213  Tiyatro ve Din
  .Commentaire Sur Les Pieces De Guerre  Et Le Paradoxe De La Paix, (Bond Edward). L’Arche, Paris 1994,, s:64, 184
  Tiyatronun yapısı
  .Un Théâtre de Situations, (Sartre Jean-Paul). Editions Gallimard, Paris 1973 et 1992, s:205
  .La Représentation, Emancipée. (Dort Bernard). Actes Sud. Paris 1988, s:173
  .Anatomie de l’art dramatique, (Esslin Martin). Editions Buchet/Chastel, Paris 1979, s:38
  Tiyatro ve Spor
  .Theater As Action, (Kleberg Lars). The Macmillian Pres Ltd. London 1993
  .Notes et contre-notes
  , (İonesco). Editions Gallimard, Paris 1966, p:314
  .Points de.suspension (Peter Brook).Editions du Seuil, Paris 1992, p:21
  .
  Açık Kapı (Peter Brook), Metin Balay çevirisi. YKY, İst. 2004, s:87,95
  Tiyatro sanatı
  .Drama Sanatı, (Efe Fehmi). YKY. İst. 1993, s:106
  .İnsanca Bir Tiyatro, (Giorgio Strehler)Mitos-Boyut Yayınl. İst.1995, s:21
  .Türk Dili, Tiyatro Özel Sayısı, Temmuz 1996, s:780, 809, 909
  .Bir Defterden, (Anday Melih Cevdet). Everest Alfa Yayınl. İst. 2008. s:21
  Tiyatro ve Anlatı .
  .Textes De Théatre,
  (Monod Richard). Cedic, Paris,1977, s:118
  .Revue Les Cahiers De Prospero, Octobre 1995, s:32
  .İnsanca Bir Tiyatro, (Giorgio Strehler). Mitos-Boyut Yayınl. İst. 1995, s:101
  Yeni tiyatro anlayışı
  .İnsanca Bir Tiyatro, (Giorgio Strehler). Mitos-Boyut Yayınl. İst. 1995, s:27, 30
  .Un Théâtre de Situations, (Sartre Jean-Paul). Editions Gallimard, Paris 1973 et 1992, s:183, 209
  .Revue Théâtre/Public, no:72, (Nathalie Sarraute)
  .Türk Dili, Tiyatro Özel Sayısı, Temmuz 1996, (Firmin Gémier, Craig) .Mimesis sayı:15 (Robert Wilson)
  .Çağdaş Tiyatro ve Dramaturgi, (Çamurdan Esen). Mitos Boyut Yayınl. İst. 1996, s: 28→34, 54→58 
  Le theatre public neoliberal
  .La Mise En Scene Contemporaine (Partice Pavis),Armand Colin,Paris 2010, p:282
 • . Tiyatro Nedir, (Baltacıoğlu Ismayıl Hakkı).  Mitos-Boyut Yayınl. İst. 2006, s:163
  .Yakın Çağlarda Türk Tiyatrosu, (Sevengil Refik Ahmet). 2.cilt, s:83 .Türk Tiyatrosu Dergisi (1978) sayı:424 (Güngör Dilmen)
  .Oyun Dergisi (1965), sayı:27 (Max Frisch, Claus Bremer)
  .Shakespeare 1, (Mina Urgan). İst. Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınl. İst. 1973, s:61
  .Yakın Çağlarda Türk Tiyatrosu I (R.A.Sevengil). Kanaat Kütüphanesi, İst.1934, s:22,48,64,70,107
  .Yakın Çağlarda Türk Tiyatrosu II (R.A.Sevengil). Kanaat  Kütüphanesi, İst.1934, s:2,18,32,83
  .Bir Hikaye-i Sevda (Halid Ziya Uşaklıgil), İnkilap Kitabevi. İst. 1987,s:138,139
 • İngiliz burjuva tiyatrosu
  .Kültür  (R.Williams). İletişim Yayınl.  s:176,180,
  Burjuva Tiyatrosu/Eleştirel Tiyatro.
  .Theatre de Situations  (J.P. Sartre), Folio, p:205
  .Tiyatro için Küçük Organon  (B. Brecht.), Ahmet Cemal çevirisi.  Mitos Boyut Yayınl. İst. 1993, s:112
  .Göstergebilimsel Serüven (R. Barthes), Mehmet Rifat, Sema Rifat çevirisi. Kaf yayıncılık, İst. 1999,  s:167
  Burjuva sahnesi

  .Ecrits Sur Le Theatre (R. Barthes), Ed. du Seuil, Paris 2002,p:162
  Bulvar tiyatrosu
  .Eleştiri yazıları (Adnan Benk). Doğan Kitap,İstanbul 2000,s:66
  .Theatre De L’opprime (Augusto Boal). Editions la decouverte, Paris 1985, p:131
  .Ecrits Sur Le Theatre (R. Barthes), Ed. du Seuil, Paris 2002, p:86
  Bulvar tiyatrosu ve karşıtı
  .Comme Je Le Pense (J.L.Barrault). Gallimard, Paris 1975, p:130
  Burjuva tiyatrosu ve seyircisi.
  .Ecrits Sur Le Theatre (R. Barthes), Ed. du Seuil, Paris 2002,p::63


 • La performance au theatre .Voix et İmages de La Scene (Partice Pavis). Presses Universitaires de Lille, p:180
  .L’analyse Des Spectacles (Partice Pavis). Editions Nathan, Paris 1996, p:55,59,236, 247, 286,296,298
  Performans ve sosyal bilimler .Mimesis 16
  Mise en scene/Performance .La mise en scene contemporaine (Partice Pavis), Armand Colin, Paris 2010, s:44,51,124, 209,237,310 Performance studies/Theatre studies .La mise en Scene contemporaine (Patrice Pavis), Armand Colin,Paris 2010, s:69 Performans-Postdramatique
  .La mise en Scene contemporaine (Patrice Pavis), Armand Colin,Paris 2010,s:69,310,311
  .Ecrits Sur Le Theatre (Roland Barthes), Editions du Seuil, Paris 2002, s:81,82 • .Theatre en jeu (Bernard Dort). Editions du Seuil, Paris 1979, p:20,22,251
  .Samuel Beckett Tiyatrosu (Ayşegül. Yüksel).Yapı Kredi Yayınl. İst. 1992, s:41
  .L'espace vide (Peter Brook). Points/Seuil, p:79,88
  Voix et İmages de la scene (Partice.Pavis).Presses Universitaires de Lille, 1982, p:175,178,182,
  .Theatre de Situations  (J.P. Sartre), Folio, p:187,189,192,202,
  .Points de suspension (Peter Brook).Editions du Seuil, Paris 1992, p:65,69,74,
  .İnsanca bir tiyatro (G.Strehler). MitosBoyut Yayınl. İstanbul,1995, s:89
  .L’analyse Des Spectacles (Partice Pavis). Editions Nathan, Paris 1996, p::286
  .Tanrı Yargısının İşini Bitirmek İçin (Artaud), Nisan Yayınları, s:71
  .20.Yüzyıl  Tiyatrosunda Estetik Düşünce (N. Uğur Özüaydın). Mitos Boyut yayınları, İst. 2006,s:98
  .İmaginations Melodramatiques (Peter Brooks), Editions Classiques Garnier, Paris 2010, s:100
  .La mise en scene contemporaine (Partice Pavis), Armand Colin,Paris 2010,s:24,46,
  .Ecrits sur le Theatre (Roland Barthes), Editions du Seuil, Paris 2002, s:300
  Sahneye Koyma ve Metafizik
  .Mimesis 2  s:5
  Vahşet Tiyatrosu, İkinci Manifesto
  .Mimesis 1 s:12
  Genet/Artaud.
  .Theatre de Situations  (J.P. Sartre), Folio, p:188
  Vahşet
  .Tanrı Yargısının İşini Bitirmek İçin (Artaud). Nisan Yayınları, s:44,49

 • .Theatres.(Bernard Dort). Editions du Seuil. Paris 1980, p:146
  .Dekoratör, Sahne ressamı.
  Sahneye Koyma Sanatı (DT Yayınl.), s:5
  Dekorcu oyunu sahneye koyanla işbirliği yapmalıdır
  Türk Dili, Tiyatro Özel Sayısı (Theo Otto yazısı). Temmuz 1996, sayı:178. s:967
  Oyunun müziğini yapanla dekorcu sahneye koyucuya bağlıdır
  Türk Dili, Tiyatro Özel Sayısı (Peter (Brook yazısı).Temmuz 1996, sayı:178. s:969
  tiyatroda işbirliği,
 • .Voix Et İmages de la scene (Partice.Pavis).Presses Universitaires de Lille, 1982, p:16,76,77,86,87,90,174,213,219
  .Theatre de Situations  (J.P. Sartre), Folio, p:104
  .Tiyatro için Küçük Organon  (B. Brecht.), Ahmet Cemal çevirisi.  Mitos Boyut Yayınl. İst. 1993, s:106
  .Anatomie de l’art dramatique (Martin  Eslin). Buchet/Chastel, Paris 1979, p:21,27,49,55 .Shakspeare ve Hamlet (Mina Urgan). Altın Kitaplar Yayınevi, İst. 1984, s:76,81
  .Points de suspension (Peter Brook).Editions du Seuil, Paris 1992, p:166,173,330
  .Bir Aktör Hazırlanıyor
  (Stanislavski), Suat Taşer çevirisi. Yazko Yayınl. İst. 1983, s:217 .L’analyse Des Spectacles (Partice Pavis). Editions Nathan, Paris 1996, p:221,222,230,296 .Tiyatro Nedir (Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu).Mitos-Boyut yayınl. İst. 2006, s:86
  .Commentaire sur les pieces de guerre.(E. Bond).L’Arche, Paris 1994, p:120
  .Verbal Violence in Contemporary Drama (Jeannette   R. Malkın), Cambridge University Press 1992, p:227
  .Karnavaldan Romana (Mikhail Bakhtin),Cem Soydemir çevirisi. Ayrıntı Yayınl. İst. 2001, s:328,329
  .Şiddetin Mitolojisi (Derleyen: Veysel Atayman). Donkişot yayınl. İst. 2002, s:18
  .Le Diable C’est L’ennui (Brook). Acües Sud-Papiers, Paris 1991, p:27,41
  .Açık Kapı (Brook), Metin Balay çevirisi. YKY, İst. 2004,s:19,28,35,69
  .Theatre de l'Absurde (M. Esslin). Buchet/Chastel, Paris 1977, p:392
  .La Mise en Scene Contemporaine (Partice Pavis), Armand Colin,Paris 2010, p:75,85,86,182,285,297,296
  .Mettre En Scene (Ariane Mnouchkine), Actes Sud, Paris 2009, p::39,68
  .Edebiyat Üstüne Söyleşiler (Alain), Asım Bezirci çevirisi, Say, İstanbul 1985, s:114
  .Mettre En Scene
  (İngmar Bergman), Actes Sud, Paris 2012, p::44
  .Çağdaş Tiyatro Ve Dramaturgi (Esen Çamurdan). Mitos-Boyut yayınl. İst. 1996, s:51→54) .Drama Sanatı (F.Efe). Yapı Kredi Yayınl. İst. 1993, s:11,61,103,104,105
  Seyirci/Sahne
  .Sahneye Koyma Sanatı (DT Yayınl.), s:31,47,54,75
  Seyirci/Gestus
  .Voix et İmages de la scene (Partice.Pavis).Presses Universitaires de Lille, 1982, p:86
  .What İs Thater (E.Bentley).Bilkent, PN 2266 P46, s:241,242
  Le parcours du spectateur
  .La Representation Emancipee (Bernard .Dort. Actes Sud, Paris 1988, p:71,181
  .Theatres.(Bernard Dort). Editions du Seuil. Paris 1980, p:151,152,155,156
  Le regard du spectateur

  .Theatre de Situations  (J.P. Sartre), Folio, p:26
  Oyuncu ve Seyirci .Mimesis 3, s:215
  .Leçons de Milan (T. Kantor). Actes Sud-Papiers, Paris 1990, p::51,53
  .Points.de suspension (Peter Brook).Editions du Seuil, Paris 1992, p:167
  .99 Yüz (Cemal Süreya),YKY, İstanbul 2010,s:43
  Seyircinin sahne dışına çıkartılması (17. y.y)
  .Dictionnaire Encyclopedique du Theatre (Michel Corvin). Bordas, Paris 1995,“Mise en scene”
  .Dictionnaide du Theatre (Patrice  Pavis). Messidor/Editions Sociales, Paris 1987, “Mise en scene”
  .Anatomie de l’art dramatique (Martin  Eslin). Buchet/Chastel, Paris 1979, p:59,60
  Seyirci dramaturjisi

  .L’analyse Des Spectacles (Partice Pavis). Editions Nathan, Paris 1996, p:236
  Elizabet dönemi seyircisi

  .Her Yer Tiyatrodur, (Memet Fuat). YKY, s:17 
  Seyirci/Yazar
  .Eleştiri yazıları (Adnan Benk). Doğan Kitap, İstanbul 2000, s:309,310,321 .Kent Oyuncuları Dergisi, sayı: 8, s:18
  Seyirci/Oyun
   
  .Eleştiri yazıları (Adnan Benk). Doğan Kitap, İstanbul 2000, s:319 
  Az seyircili tiyatro
   
  .Notes et Contre-notes (İonesco). Gallimard, Paris 1966, p:99 .Mimesis 2, s:83 
  Seyirci sayısına göre tiyatro tanımı  .Notes et Contre-notes (İonesco). Gallimard, Paris 1966, p: 99,303,304
   Aristoteles tiyatrosunda seyirci .Theatre de L’opprime (Augusto Boal). Editions la decouverte, Paris 1985, p:122
  Seyirci/Okur (Okuyucu)

  .Dünden Bugüne Tiyatro Düşüncesi (Sevda Şener). Adam Yayın. İst.1982,s:155
  .Okuma Uğraşı (Akşit Göktürk). YKY, İst. 2002, s:10,23,28,29,78,85,86,127,134
  Seyirci-Okur/Metni alılmama

  .Okuma Uğraşı (Akşit Göktürk). YKY, İst. 2002, s:13,14,94,95,103,107,129 Seyirci/Okuyucu/Yorumlama
  .Poetikaya Giriş, (Todorov), Kaya şahin çevirisi. Metis Yayınl. İst. 2001, s:10,26,34,35,106 Seyirci/Gönderge
  .Okuma Uğraşı (Akşit Göktürk). YKY, İst. 2002, s:75 
  Yapısal yorum/Okuma/Seyirci
  .Poetikaya Giriş, (Todorov), Kaya şahin çevirisi. Metis Yayınl. İst. 2001, s:9
  Seyretme eylemi

  .Okuma Üzerine (Marcel Proust), Işık Ergüden çevirisi. Nisan Yayınl. İst. 1997, s:40, 49 Seyretmenin işlevi
  .Okuma Üzerine (Marcel Proust), Işık Ergüden çevirisi. Nisan Yayınl. İst. 1997, s:46,54,55 Seyirci uğraşı
  .Okuma Üzerine (Marcel Proust), Işık Ergüden çevirisi. Nisan Yayınl. İst. 1997, s:60
  Antik dönemden günümüze seyirci 
  .Tiyatronun Sorunları (Dürrenmatt), Osman Toklu çevirisi. Gündoğan Yayınl. Ankara 1995, s:13
  Oyun, yazar, seyirci (Edward Albee)
  .Türk Dili, Tiyatro Özel Sayısı. Temmuz 1996, sayı:178. s:884
  Dramda seyirci

  .Theorie Du Drame Moderne
  (Peter Szondi). L’Age d’Homme, Lausanne 1983, p:14
  .Theo Angelopoulos
  , s:XV,28,29,172 Seyirci katılımı . Mimesis sayı:16 s:25
  Sahne sanatları ile seyircileri arasında münasebetler
  .Türk Tiyatrosu Dergisi (1939) sayı:98
  Sahne seyirciler yeriyle müşterek mi yoksa ayrı mı olmalıdır?
  .Türk Tiyatrosu Dergisi (1947) sayı:203
  Seyirci yetiştirmek için

  .Türk Tiyatrosu Dergisi (1960) sayı:323
  Yeni seyirciye yeni tiyatro
    .Oyun Dergisi (1965), sayı:18
  Shakespeare’in seyirci anlayışı
  .Bay W.H.nin Portresi (Oscar Wilde), Kaya Genç çevirisi. İletişim Yayınl.  s:50 
  İlk kadın seyirciler
  .Tanzimat Tiyatrosu (Refik Ahmet Sevengil)’den aktaran Kerem Karaboğa. Geçmişten Günümüze İstanbul Tiyatroları I YKY İst. 2011, s:93
  Osmanlı Tiyatrosu’nda Müslüman kadın seyirci

  .Osmanlı Tiyatrosu, (Metin And). Dost Kitabevi. Ankara 1999, s 111 
  Osmanlı Tiyatrosu’nda seyirci
  .Osmanlı Tiyatrosu, (Metin And). Dost Kitabevi,1999,s:107,113→116 
  İstanbul’da kaç kişi tiyatro seyrediyor? (1926→1930 yılları)
  .Yakın Çağlarda Türk Tiyatrosu, Cilt II (Refik Ahmet Sevengil). Kanaat Kütüphanesi, İst. 1934 s: 56
  İstanbul’da en çok hangi gün tiyatroya gidiliyor ? (1926→1930 yılları)

   .Yakın Çağlarda Türk Tiyatrosu, Cilt II  (Refik Ahmet Sevengil).Kanaat Kütüphanesi, İst. 1934, s:56 
  Le public et le sacre

  .Mettre En Scene(Ariane Mnouchkine), Actes Sud, Paris 2009, p:69
  Du spectateur a l’assemblee theatrale
   
  .La Mise en Scene Contemporaine (P: Pavis), Arman Colin, Paris 2010, p:297
  Le spectateur et la reception 
  .La Mise en Scene Contemporaine (Partice Pavis), Armand Colin, Paris 2010, p:253
  Le spectateur manipule

  .La Mise en Scene Contemporaine
  (Partice Pavis), Armand Colin,Paris 2010, p:289  
  Le spectateur du theatre antique et moderne (bourgeois)
  .Ecrits Sur Le Theatre (R. Barthes), Ed. du Seuil, Paris 2002, p:44 
  Le theatre bourgeois et son spectateur
   
  .Ecrits Sur Le Theatre (R. Barthes), Ed. du Seuil, Paris 2002, p:63,83,95→97,142,184  L’ennui du spectateur
  .Ecrits Sur Le Theatre (R. Barthes), Ed. du Seuil, Paris 2002, p 157 
  L’effet du spectateur
   
  .Ecrits Sur Le Theatre (R. Barthes), Ed. du Seuil, Paris 2002, p:304 
  Le theatre en plein air et la situation du spectateur

  .Ecrits Sur Le Theatre (R. Barthes), Ed. du Seuil, Paris 2002, p:320
  Le spectateur du theatre populaire et bourgeois

  .Ecrits Sur Le Theatre (R. Barthes), Ed. du Seuil, Paris 2002, p:69
  La memoire du peuple

  .Ecrits Sur Le Theatre (R. Barthes), Ed. du Seuil, Paris 2002, p:53
  Mode epique, mode tragique et le spectateur
  .Ecrits Sur Le Theatre (R. Barthes), Ed. du Seuil, Paris 2002, p:84
 • .Voix et İmages de la scene (Partice.Pavis). Presses Universitaires de Lille, 1982, p:194,207
  .Açık Kapı (P. Brook), Metin Balay çevirisi. YKY, İst. 2004, s:30
  .Algılana Dünya (Maurice Merleau-Ponty).Metis yayınl. İst. 2008, s:65
  .Drama Sanatı (Fehmi Efe). Yapı Kredi Yayınl. s:49
  Şarkılar
  .Tiyatro için Küçük Organon  (B. Brecht.), Ahmet Cemal çevirisi.  Mitos Boyut Yayınl. İst. 1993, s:99
  Tiyatro müziğinin sorunları
  .İnsanca bir tiyatro (G.Strehler). MitosBoyut Yayınl. İstanbul,1995, s:150
  Müzik/Tiyatro/Resim
  .Notes et Contre-Notes (İonesco). Gallimard, Paris 1966, p:193
  Ortaçağda Müzik
  .Homo Ludens (Johan Huizinga), Mehmet Ali Kılıçbay çevirisi. Ayrıntı Yayınl. İst. 1995, s:199
  Oyunun müziğini yapanla dekorcu sahneye koyucuya bağlıdır
  Türk Dili Özel Sayısı (Peter Brook yazısı). Temmuz 1996, sayı:178. s:969
  La musique tragique de l’Antiquite
  . Ecrits Sur Le Theatre (Roland Barthes), Editions du Seuil, Paris 2002, s:41

 • .Turne Tiyatrocuları, (Oktay Güzeloğlu).Hiç Yayınl. İst. 2003, s:58, 83, 84, 86 
  .Operet 8 Tablo, (Burhan Arpad). İzlem Yayınl. İst. 1964, s:8, 12, 13, 16, 23, 36→42, 78 
  .Direklerarası, (Burhan Arpad). May Yayınl. İst. 1974, s:73,93 .Darülbedayi Dergisi (1932) sayı:32 
  .Türk Tiyatrosu Dergisi (1935) sayı:61, 65, 69 .Dostlar Tiyatrosu Program Dergisi, sayı:2 
  .Dormen Tiyatrosu Dergisi, sayı:29  .Sahne Tiyatro Dergisi, Cemal Reşit Rey makalesi. (1981)  
  .Hatıratım, (Melek Kobra). Everest Yayınl. İst. 2006, s:9 .Meşrutiyet Tiyatrosu, (Refik Ahmet Sevengil).Milli Eğitim Basımevi, İst.1968, s:265  
  .Türk Tiyatrosunun Evreleri, ( Metin And). Turhan Kitabevi, İst.1983, s:207,258 
  .Dormen Tiyatrosu Dergisi, sayı:8,10, yıl:3.
  Atilla Revü Opereti . Turne Tiyatrocuları (Oktay Güzeloğlu).Hiç yayınl. İst. 2003, s:58,84,86 . 
  Muhlis Sabahattin Opereti. Turne Tiyatrocuları (Oktay Güzeloğlu), Hiç yayınl. İst. 2003,  s:83 
  Kontes Mariça Opereti. Operet 8 Tablo (Burhan Arpad), İzlem Yayınl. İst. 1964, s:8
  Sahir Opereti. Operet 8 Tablo (Burhan Arpad), İzlem Yayınl. İst. 1964,  s:12, 36,42
  İstanbul Opereti .Operet 8 Tablo (Burhan Arpad), İzlem Yayınl. İst. 1964, s:16
  Çardaş Fürstin .Operet 8 Tablo (Burhan Arpad), İzlem Yayınl. İst. 1964, s:13 . Direklerarası (Orhan Arpad),May yayınl. İst. 1974, s:73 
  Leblebici Horhor .Operet 8 Tablo (Burhan Arpad), İzlem Yayınl. İst. 1964,  s:23 .Türk Tiyatrosu Dergisi (1937) sayı:78 
  Leblebici Horhor ve Dikran Çuhacıyan .Türk Tiyatrosu Dergisi (1937) sayı:78              
  Bizde ilk operet bestekârı .Darülbedayi Dergisi (1932) sayı:32  Saz-Caz Opereti rol dağılımı ve iki şarkı .Türk Tiyatrosu Dergisi (1935) sayı:61
  Mırnav Opereti rol dağılımı, kimi şarkılar .Türk Tiyatrosu Dergisi (1935) sayı:65, s:8,12→16 
  Deli Dolu Opereti rol dağılımı .Türk Tiyatrosu Dergisi (1936) sayı:69  Durdurun Dünyayı İnecek Var’ın şarkıları .Dostlar Tiyatrosu Program Dergisi, sayı:2 
  Yaygara’70 .Dormen Tiyatrosu Dergisi, sayı:29 
  Perde Arkası Opereti rol dağılımı .Hatıratım (Melek Kobra), Everest Yayınl. İst. 2006, s:9 
  Çuhacıyan .Yakın Çağlarda Türk Tiyatrosu I (R.A.Sevengil). Kanaat Kütüphanesi, İst.1934, s:64                                                         .Osmanlı Tiyatrosu (M. And). Dost Kitabevi Yayınl. Ankara 1999,s:75  Meşrutiyet tiyatrosunda müzikli temsiller .Meşrutiyet Tiyatrosu (R.A.Sevengil).M.E.B Yayınl. İst.1968, s:265 
  Türkçe sahnelenen ilk operet:  Arif’in Hilesi .Geçmişten Günümüze İstanbul Tiyatroları I (Kerem Karaboğa). YKY İst. 2011, s:116 
  İlk operetimiz bir defada 600 lira hasılat yapmıştı Sahne Tiyatro Dergisi, (Cemal Reşit Rey yazısı), (1981)
 • Metinde konunun önemi
  .Edebiyat Kuramları ve Eleştiri (Berna Moran).İletişim Yayınl. İst. 2010, s:150
  Metin çözümleme/Yorum
  .Göz ve Tin (Maurice Merleau-Ponty). Metis Yayınl. İst. 2003, s:62
  Metin/Oyuncu
  .İnsanca bir tiyatro (G.Strehler). MitosBoyut Yayınl. İstanbul,1995, s:27
  Metin yapısı/Sahne yapısı
  .Theatre de l’opprime (Augusto Boal). Editions la decouverte, Paris 1985, p:61   
  .Oyun Dergisi, Ekim’65, sayı:27 (s:8)
  Yazar/İncelemeci
  .Karnavaldan Romana (Mikhail Bakhtin), Cem Soydemir çevirisi. Ayrıntı Yayınl. İst. 2001,s:339
  Metin ve ayrıntı
  .Açık Kapı (Brook), Metin Balay çevirisi. YKY, İst. 2004, s:90
  Okur/Seyircinin metni alımlaması
  .Okuma Uğraşı (Akşit Göktürk). YKY, İst. 2002, s:13,14,94,95,103,107®117,129
  Dilsel anlatımı metin yapan öğeler.
  .Okuma Uğraşı (Akşit Göktürk). YKY, İst. 2002, s:24
  Kurmaca metin/Oyun
  .Okuma Uğraşı (Akşit Göktürk). YKY, İst. 2002, s:139
  Kurmaca metin yapısı.
  .Okuma Uğraşı (Akşit Göktürk). YKY, İst. 2002, s:4
  Metnin kendini anlaşılır kılması
  .Okuma Uğraşı (Akşit Göktürk). YKY, İst. 2002, s:107®117
  Metnin estetik nesnesi
  .Okuma Uğraşı (Akşit Göktürk). YKY, İst. 2002, s:112,116
  Bilimsel metin/Kurmaca metin
  .Okuma Uğraşı (Akşit Göktürk). YKY, İst. 2002, s::59
  Yapısalcılık ve metin incelemesi
  .Poetikaya Giriş (Todorov), Kaya Şahin çevirisi. Metis Yayınl. İst. 2001, s:41®44
  Yapısal metin çözümlemesi
  .Göz ve Tin (Maurice Merleau-Ponty), Ahmet Soysal çevirisi. Metis Yayınl. İst. 2003, s:45→48
  Oyuncu ve/veya metin
  .Ataç tiyatroda  (Metin And). Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınl. Ankara 1982, s:53
  .Tiyatro Nedir (Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu).Mitos-Boyut yayınl. İst. 2006, s:88
  .Sahneye koyucu ve dram yapıtı
  .Türk Dili, Tiyatro Özel Sayısı  (Jean Vilar yazısı). Temmuz 1996, sayı:178. s:942
  Sağlam metin
  .Hatırlıyorum
  , (Marcello Mastroianni), Ayça Gülsoy çevirisi. Can yayınl. İst. 1999, s:106
  La mise en jeu des textes contemporains
  .La Mise En Scene Contemporaine (Partice Pavis), Armand Colin,Paris 2010,s:88
  Texte et Scene
  .La Mise En Scene Contemporaine (Partice Pavis), Armand Colin,Paris 2010,s:309
  Travail textuel
  .Mettre En Scene (İngmar Bergman), Actes Sud, Paris 2012, p:34
  Texte et İnterpretation
  .Voix et İmages de la scene (Partice.Pavis). Presses Universitaires de Lille, 1982, p:70
  Texte et Enonciation
  .Voix et İmages de la scene (Partice.Pavis). Presses Universitaires de Lille, 1982, p:91
  Texte et Scene dans le theatre d’avantgarde           
  .Voix et İmages de la scene (Partice.Pavis). Presses Universitaires de Lille, 1982, p:
  173
  Texte et Jeu
  .Voix et İmages de la scene (Partice.Pavis). Presses Universitaires de Lille, 1982, p:113
  Texte et Metteur en scene
  .Voix et İmages de la scene (Partice.Pavis). Presses Universitaires de Lille, 1982, p:218
  Texte et Represantation
  .L’analyse des Spectacles (Partice Pavis). Editions Nathan, Paris 1996, p:182,189
  Texte avec la voix electronique
  .L’analyse Des Spectacles (Partice Pavis). Editions Nathan, Paris 1996, p:203
  Texte veut dire Tissu
  .Le Plaisir Du Texte (
  Roland Barthes). Editions du Seuil, Paris, 1973, p:85
  Texte et ecrivain dans le drame
  .Theorie du Drame Moderne (Peter Szondi). L’Age d’Homme, Lausanne 1983,p:14
  De la fidelite: ou la vie difficile du Texte/Representation
  La Mise en Scene Contemporaine (Partice Pavis), Armand  Colin,Paris 2010,p:299

*
19y yüzyıl ttrk tiyatrosu, ad, avangard, antik dönem, aydınlatma, adsızlık, anadolu'da tiyatro gösterisi, aeskilos, absürd tiyatro, algı, alımlama, açıkhava tiyatrosu, antik dönem tiyatrosu, avangard tiyatro, brecht, batılılaşma dönemi, biçem, batılılaşma dönemi türk tiyatrosu, ben kavramı, batı tarzı oyunculuk, baskı, burjuva tiyatrosu, barthes, bulvar tiyatrosu, borges, beden, çeviri, çift adlılık, çevre tasarımı, çocuğu tiyatroda oynatmak, çocuğun rol yapması, çocuklara oyun sahneleme, çağdaş metin, düzen karşıtı, diyalog, doğalcı yazar, dram, dans, dramaturgi, epik tiyatro, eleştiri, epik ben, eleştirmek, eski yunan, ezgi, eski yunan tiyatrosu, eski müzikaller, fransız devrimi, gösteri,