seyirci
 • Tiyatro eleştirisi, eleştirmen
  .Revue Théatre/Public, no:18 (Octobre,Novembre  1977)
  .Tiyatro Dergisi,
  Aralık 1994
  .Tiyatro İçin Küçük Organon, Brecht Bertolt. Mitos-Boyut Yayınları, s:49
  .What İs Theater, Bentley Eric. Horizon Press, N.Y. 1956, p:235
  .Voix Et İmages. De La Scène, Pavis Patrice. Presses Universitaires de Lille,1982, p:135,138 . Anatomie de l’art dramatique, Esslın Martın. Editions Buchet/Chastel, Paris 1979, p:63
  .Türk Tiyatrosu Dergisi (1982) sayı:431 (Darülbedayi Dergisi 35. sayıdan aktarma)
  .Notes et Contre-Notes,
  İonesco Eugène. Editions Gallimard, Paris 1966, s: 186
  .Un Théâtre de Situations, Sartre Jean-Paul, Editions Gallimard, Paris 1973 et 1992, p:103 . Eleştiri Yazıları 1, Benk Adnan, Doğan Kitap, İstanbul 2000, s:133, 134, 259
  .Notes et Contre-Notes, İonesco Eugène, Editions Gallimard, Paris 1966, s:27,145,183 .Theo Angelopoulos, Agorakitaplığı, İst. 2006,  s:172
  .Darülbedayi Dergisi (1932), sayı:24
   .Türk Tiyatrosu Dergisi (1955), sayı:285, 286
  .Ataç Tiyatroda, And Metin, Kültür Ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 1982, s:22. .Karnavaldan Romana, Bakhtin Mikhail. Ayrıntı Yayınl. 2001, s:339, 340
  .Ataç Tiyatroda, Metin And. Kültür Ve Turizm Bakanlığı Yayınl. Ankara 1982, s:13
  .Denemeler, Konuşmalar, Aksal S.K. YKY, İst. 1998, s:90, 102
  .Poetikaya Giriş, Todorov  Tzvetan,. Metis Yayınları, Ekim 2001, s:3
  .Sahne Dergisi (Yayın Kurulu'nun yazısı), Mart 1981, s:2
  .Kent Oyuncuları Dergisi, Mart 1965, sayı:19, s: 5,11,13,21.
 • . Tiyatro Nedir, (Baltacıoğlu Ismayıl Hakkı).  Mitos-Boyut Yayınl. İst. 2006, s:163
  .Yakın Çağlarda Türk Tiyatrosu, (Sevengil Refik Ahmet). 2.cilt, s:83 .Türk Tiyatrosu Dergisi (1978) sayı:424 (Güngör Dilmen)
  .Oyun Dergisi (1965), sayı:27 (Max Frisch, Claus Bremer)
  .Shakespeare 1, (Mina Urgan). İst. Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınl. İst. 1973, s:61
  .Yakın Çağlarda Türk Tiyatrosu I (R.A.Sevengil). Kanaat Kütüphanesi, İst.1934, s:22,48,64,70,107
  .Yakın Çağlarda Türk Tiyatrosu II (R.A.Sevengil). Kanaat  Kütüphanesi, İst.1934, s:2,18,32,83
  .Bir Hikaye-i Sevda (Halid Ziya Uşaklıgil), İnkilap Kitabevi. İst. 1987,s:138,139
 • İngiliz burjuva tiyatrosu
  .Kültür  (R.Williams). İletişim Yayınl.  s:176,180,
  Burjuva Tiyatrosu/Eleştirel Tiyatro.
  .Theatre de Situations  (J.P. Sartre), Folio, p:205
  .Tiyatro için Küçük Organon  (B. Brecht.), Ahmet Cemal çevirisi.  Mitos Boyut Yayınl. İst. 1993, s:112
  .Göstergebilimsel Serüven (R. Barthes), Mehmet Rifat, Sema Rifat çevirisi. Kaf yayıncılık, İst. 1999,  s:167
  Burjuva sahnesi

  .Ecrits Sur Le Theatre (R. Barthes), Ed. du Seuil, Paris 2002,p:162
  Bulvar tiyatrosu
  .Eleştiri yazıları (Adnan Benk). Doğan Kitap,İstanbul 2000,s:66
  .Theatre De L’opprime (Augusto Boal). Editions la decouverte, Paris 1985, p:131
  .Ecrits Sur Le Theatre (R. Barthes), Ed. du Seuil, Paris 2002, p:86
  Bulvar tiyatrosu ve karşıtı
  .Comme Je Le Pense (J.L.Barrault). Gallimard, Paris 1975, p:130
  Burjuva tiyatrosu ve seyircisi.
  .Ecrits Sur Le Theatre (R. Barthes), Ed. du Seuil, Paris 2002,p::63


 • .Voix Et İmages de la scene (Partice.Pavis).Presses Universitaires de Lille, 1982, p:16,76,77,86,87,90,174,213,219
  .Theatre de Situations  (J.P. Sartre), Folio, p:104
  .Tiyatro için Küçük Organon  (B. Brecht.), Ahmet Cemal çevirisi.  Mitos Boyut Yayınl. İst. 1993, s:106
  .Anatomie de l’art dramatique (Martin  Eslin). Buchet/Chastel, Paris 1979, p:21,27,49,55 .Shakspeare ve Hamlet (Mina Urgan). Altın Kitaplar Yayınevi, İst. 1984, s:76,81
  .Points de suspension (Peter Brook).Editions du Seuil, Paris 1992, p:166,173,330
  .Bir Aktör Hazırlanıyor
  (Stanislavski), Suat Taşer çevirisi. Yazko Yayınl. İst. 1983, s:217 .L’analyse Des Spectacles (Partice Pavis). Editions Nathan, Paris 1996, p:221,222,230,296 .Tiyatro Nedir (Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu).Mitos-Boyut yayınl. İst. 2006, s:86
  .Commentaire sur les pieces de guerre.(E. Bond).L’Arche, Paris 1994, p:120
  .Verbal Violence in Contemporary Drama (Jeannette   R. Malkın), Cambridge University Press 1992, p:227
  .Karnavaldan Romana (Mikhail Bakhtin),Cem Soydemir çevirisi. Ayrıntı Yayınl. İst. 2001, s:328,329
  .Şiddetin Mitolojisi (Derleyen: Veysel Atayman). Donkişot yayınl. İst. 2002, s:18
  .Le Diable C’est L’ennui (Brook). Acües Sud-Papiers, Paris 1991, p:27,41
  .Açık Kapı (Brook), Metin Balay çevirisi. YKY, İst. 2004,s:19,28,35,69
  .Theatre de l'Absurde (M. Esslin). Buchet/Chastel, Paris 1977, p:392
  .La Mise en Scene Contemporaine (Partice Pavis), Armand Colin,Paris 2010, p:75,85,86,182,285,297,296
  .Mettre En Scene (Ariane Mnouchkine), Actes Sud, Paris 2009, p::39,68
  .Edebiyat Üstüne Söyleşiler (Alain), Asım Bezirci çevirisi, Say, İstanbul 1985, s:114
  .Mettre En Scene
  (İngmar Bergman), Actes Sud, Paris 2012, p::44
  .Çağdaş Tiyatro Ve Dramaturgi (Esen Çamurdan). Mitos-Boyut yayınl. İst. 1996, s:51→54) .Drama Sanatı (F.Efe). Yapı Kredi Yayınl. İst. 1993, s:11,61,103,104,105
  Seyirci/Sahne
  .Sahneye Koyma Sanatı (DT Yayınl.), s:31,47,54,75
  Seyirci/Gestus
  .Voix et İmages de la scene (Partice.Pavis).Presses Universitaires de Lille, 1982, p:86
  .What İs Thater (E.Bentley).Bilkent, PN 2266 P46, s:241,242
  Le parcours du spectateur
  .La Representation Emancipee (Bernard .Dort. Actes Sud, Paris 1988, p:71,181
  .Theatres.(Bernard Dort). Editions du Seuil. Paris 1980, p:151,152,155,156
  Le regard du spectateur

  .Theatre de Situations  (J.P. Sartre), Folio, p:26
  Oyuncu ve Seyirci .Mimesis 3, s:215
  .Leçons de Milan (T. Kantor). Actes Sud-Papiers, Paris 1990, p::51,53
  .Points.de suspension (Peter Brook).Editions du Seuil, Paris 1992, p:167
  .99 Yüz (Cemal Süreya),YKY, İstanbul 2010,s:43
  Seyircinin sahne dışına çıkartılması (17. y.y)
  .Dictionnaire Encyclopedique du Theatre (Michel Corvin). Bordas, Paris 1995,“Mise en scene”
  .Dictionnaide du Theatre (Patrice  Pavis). Messidor/Editions Sociales, Paris 1987, “Mise en scene”
  .Anatomie de l’art dramatique (Martin  Eslin). Buchet/Chastel, Paris 1979, p:59,60
  Seyirci dramaturjisi

  .L’analyse Des Spectacles (Partice Pavis). Editions Nathan, Paris 1996, p:236
  Elizabet dönemi seyircisi

  .Her Yer Tiyatrodur, (Memet Fuat). YKY, s:17 
  Seyirci/Yazar
  .Eleştiri yazıları (Adnan Benk). Doğan Kitap, İstanbul 2000, s:309,310,321 .Kent Oyuncuları Dergisi, sayı: 8, s:18
  Seyirci/Oyun
   
  .Eleştiri yazıları (Adnan Benk). Doğan Kitap, İstanbul 2000, s:319 
  Az seyircili tiyatro
   
  .Notes et Contre-notes (İonesco). Gallimard, Paris 1966, p:99 .Mimesis 2, s:83 
  Seyirci sayısına göre tiyatro tanımı  .Notes et Contre-notes (İonesco). Gallimard, Paris 1966, p: 99,303,304
   Aristoteles tiyatrosunda seyirci .Theatre de L’opprime (Augusto Boal). Editions la decouverte, Paris 1985, p:122
  Seyirci/Okur (Okuyucu)

  .Dünden Bugüne Tiyatro Düşüncesi (Sevda Şener). Adam Yayın. İst.1982,s:155
  .Okuma Uğraşı (Akşit Göktürk). YKY, İst. 2002, s:10,23,28,29,78,85,86,127,134
  Seyirci-Okur/Metni alılmama

  .Okuma Uğraşı (Akşit Göktürk). YKY, İst. 2002, s:13,14,94,95,103,107,129 Seyirci/Okuyucu/Yorumlama
  .Poetikaya Giriş, (Todorov), Kaya şahin çevirisi. Metis Yayınl. İst. 2001, s:10,26,34,35,106 Seyirci/Gönderge
  .Okuma Uğraşı (Akşit Göktürk). YKY, İst. 2002, s:75 
  Yapısal yorum/Okuma/Seyirci
  .Poetikaya Giriş, (Todorov), Kaya şahin çevirisi. Metis Yayınl. İst. 2001, s:9
  Seyretme eylemi

  .Okuma Üzerine (Marcel Proust), Işık Ergüden çevirisi. Nisan Yayınl. İst. 1997, s:40, 49 Seyretmenin işlevi
  .Okuma Üzerine (Marcel Proust), Işık Ergüden çevirisi. Nisan Yayınl. İst. 1997, s:46,54,55 Seyirci uğraşı
  .Okuma Üzerine (Marcel Proust), Işık Ergüden çevirisi. Nisan Yayınl. İst. 1997, s:60
  Antik dönemden günümüze seyirci 
  .Tiyatronun Sorunları (Dürrenmatt), Osman Toklu çevirisi. Gündoğan Yayınl. Ankara 1995, s:13
  Oyun, yazar, seyirci (Edward Albee)
  .Türk Dili, Tiyatro Özel Sayısı. Temmuz 1996, sayı:178. s:884
  Dramda seyirci

  .Theorie Du Drame Moderne
  (Peter Szondi). L’Age d’Homme, Lausanne 1983, p:14
  .Theo Angelopoulos
  , s:XV,28,29,172 Seyirci katılımı . Mimesis sayı:16 s:25
  Sahne sanatları ile seyircileri arasında münasebetler
  .Türk Tiyatrosu Dergisi (1939) sayı:98
  Sahne seyirciler yeriyle müşterek mi yoksa ayrı mı olmalıdır?
  .Türk Tiyatrosu Dergisi (1947) sayı:203
  Seyirci yetiştirmek için

  .Türk Tiyatrosu Dergisi (1960) sayı:323
  Yeni seyirciye yeni tiyatro
    .Oyun Dergisi (1965), sayı:18
  Shakespeare’in seyirci anlayışı
  .Bay W.H.nin Portresi (Oscar Wilde), Kaya Genç çevirisi. İletişim Yayınl.  s:50 
  İlk kadın seyirciler
  .Tanzimat Tiyatrosu (Refik Ahmet Sevengil)’den aktaran Kerem Karaboğa. Geçmişten Günümüze İstanbul Tiyatroları I YKY İst. 2011, s:93
  Osmanlı Tiyatrosu’nda Müslüman kadın seyirci

  .Osmanlı Tiyatrosu, (Metin And). Dost Kitabevi. Ankara 1999, s 111 
  Osmanlı Tiyatrosu’nda seyirci
  .Osmanlı Tiyatrosu, (Metin And). Dost Kitabevi,1999,s:107,113→116 
  İstanbul’da kaç kişi tiyatro seyrediyor? (1926→1930 yılları)
  .Yakın Çağlarda Türk Tiyatrosu, Cilt II (Refik Ahmet Sevengil). Kanaat Kütüphanesi, İst. 1934 s: 56
  İstanbul’da en çok hangi gün tiyatroya gidiliyor ? (1926→1930 yılları)

   .Yakın Çağlarda Türk Tiyatrosu, Cilt II  (Refik Ahmet Sevengil).Kanaat Kütüphanesi, İst. 1934, s:56 
  Le public et le sacre

  .Mettre En Scene(Ariane Mnouchkine), Actes Sud, Paris 2009, p:69
  Du spectateur a l’assemblee theatrale
   
  .La Mise en Scene Contemporaine (P: Pavis), Arman Colin, Paris 2010, p:297
  Le spectateur et la reception 
  .La Mise en Scene Contemporaine (Partice Pavis), Armand Colin, Paris 2010, p:253
  Le spectateur manipule

  .La Mise en Scene Contemporaine
  (Partice Pavis), Armand Colin,Paris 2010, p:289  
  Le spectateur du theatre antique et moderne (bourgeois)
  .Ecrits Sur Le Theatre (R. Barthes), Ed. du Seuil, Paris 2002, p:44 
  Le theatre bourgeois et son spectateur
   
  .Ecrits Sur Le Theatre (R. Barthes), Ed. du Seuil, Paris 2002, p:63,83,95→97,142,184  L’ennui du spectateur
  .Ecrits Sur Le Theatre (R. Barthes), Ed. du Seuil, Paris 2002, p 157 
  L’effet du spectateur
   
  .Ecrits Sur Le Theatre (R. Barthes), Ed. du Seuil, Paris 2002, p:304 
  Le theatre en plein air et la situation du spectateur

  .Ecrits Sur Le Theatre (R. Barthes), Ed. du Seuil, Paris 2002, p:320
  Le spectateur du theatre populaire et bourgeois

  .Ecrits Sur Le Theatre (R. Barthes), Ed. du Seuil, Paris 2002, p:69
  La memoire du peuple

  .Ecrits Sur Le Theatre (R. Barthes), Ed. du Seuil, Paris 2002, p:53
  Mode epique, mode tragique et le spectateur
  .Ecrits Sur Le Theatre (R. Barthes), Ed. du Seuil, Paris 2002, p:84
*
19y yüzyıl ttrk tiyatrosu, ad, avangard, antik dönem, aydınlatma, adsızlık, anadolu'da tiyatro gösterisi, aeskilos, absürd tiyatro, algı, alımlama, açıkhava tiyatrosu, antik dönem tiyatrosu, avangard tiyatro, brecht, batılılaşma dönemi, biçem, batılılaşma dönemi türk tiyatrosu, ben kavramı, batı tarzı oyunculuk, baskı, burjuva tiyatrosu, barthes, bulvar tiyatrosu, borges, beden, çeviri, çift adlılık, çevre tasarımı, çocuğu tiyatroda oynatmak, çocuğun rol yapması, çocuklara oyun sahneleme, çağdaş metin, düzen karşıtı, diyalog, doğalcı yazar, dram, dans, dramaturgi, epik tiyatro, eleştiri, epik ben, eleştirmek, eski yunan, ezgi, eski yunan tiyatrosu, eski müzikaller, fransız devrimi, gösteri,