kanto
 • .Turne Tiyatrocuları, (Oktay Güzeloğlu).Hiç Yayınl. İst. 2003, s:58, 83, 84, 86
  .Operet 8 Tablo, (Burhan Arpad). İzlem Yayınl. İst. 1964, s:8, 12, 13, 16, 23, 36→42, 78 .Direklerarası, (Burhan Arpad). May Yayınl. İst. 1974, s:73,93
  .Darülbedayi Dergisi (1932) sayı:32
  .Türk Tiyatrosu Dergisi (1935) sayı:61, 65, 69
  .Dostlar Tiyatrosu Program Dergisi, sayı:2
  .Dormen Tiyatrosu Dergisi, sayı:29
  .Sahne Tiyatro Dergisi, Cemal Reşit Rey makalesi. (1981)
  .Hatıratım, (Melek Kobra). Everest Yayınl. İst. 2006, s:9
  .Meşrutiyet Tiyatrosu, (Refik Ahmet Sevengil).Milli Eğitim Basımevi, İst.1968, s:265
  .Türk Tiyatrosunun Evreleri, ( Metin And). Turhan Kitabevi, İst.1983, s:207,258
  .Dormen Tiyatrosu Dergisi, sayı:8,10, yıl:3.
*
19y yüzyıl ttrk tiyatrosu, ad, avangard, antik dönem, aydınlatma, adsızlık, anadolu'da tiyatro gösterisi, aeskilos, absürd tiyatro, algı, alımlama, açıkhava tiyatrosu, antik dönem tiyatrosu, avangard tiyatro, brecht, batılılaşma dönemi, biçem, batılılaşma dönemi türk tiyatrosu, ben kavramı, batı tarzı oyunculuk, baskı, burjuva tiyatrosu, barthes, bulvar tiyatrosu, borges, beden, çeviri, çift adlılık, çevre tasarımı, çocuğu tiyatroda oynatmak, çocuğun rol yapması, çocuklara oyun sahneleme, çağdaş metin, düzen karşıtı, diyalog, doğalcı yazar, dram, dans, dramaturgi, epik tiyatro, eleştiri, epik ben, eleştirmek, eski yunan, ezgi, eski yunan tiyatrosu, eski müzikaller, fransız devrimi, gösteri,