Notre Dame de Sion Fransız Kız Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. Paris'te (La  Sorbonne Nouvelle, Paris X ) Anne Ubersfeld ile birlikte Geleneksel Türk Tiyatrosu, Ortaoyunu konulu master tezini hazırladı. 

1979'da Devlet Tiyatrolarına dramaturg olarak girdi ve birkaç yıl verdiği ara dışında, 2008 yılına dek çalıştı.

Çeşitli konservatuar ve tiyatro okullarında dramaturgi ve tiyatro tarihi dersleri verdi. Çocuklarla yaratıcı drama çalışmalarında bulundu, sanat atelyeleri düzenledi. Uzun bir süre  Uluslararası Eskişehir Festivali ile Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivalinin danışma kurulunda yer aldı; Eskişehir'de, yine aynı festival kapsamında, yaratıcılığa yönelik çocuk etkinlikleri düzenledi.

1982 yılından bu yana çeşitli gazete ve dergilerde tiyatroyla ilgili eleştiri ve inceleme yazıları yazmakta; tiyatro oyunları ağırlıklı olmak üzere, Fransızcadan Türkçeye çeviri yapmakta. 
 
İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolarında da bir süre dramaturg olarak çalışmış olan Esen Çamurdan'ın Tiyatro Eleştirmenleri Birliği (TEB) adına editörlüğünü yaptığı, 1923-1990 yıllarını kapsayan iki ciltlik Eleştirmen Gözüyle (Türk Tiyatrosu Eleştiri Seçkisi) Kültür Bakanlığınca 1990 yılında basıldı.
Yayımlanmış yedi kitabı var.

Aralık 2019'da kurulan ve ilk amacı Türkiye Tiyatro Müzesi'ni kurmak olan Türkiye Tiyatro Vakfı'nın kurucu başkanıdır.