ezgi
 • .Voix et İmages de la scene (Partice.Pavis). Presses Universitaires de Lille, 1982, p:194,207
  .Açık Kapı (P. Brook), Metin Balay çevirisi. YKY, İst. 2004, s:30
  .Algılana Dünya (Maurice Merleau-Ponty).Metis yayınl. İst. 2008, s:65
  .Drama Sanatı (Fehmi Efe). Yapı Kredi Yayınl. s:49
  Şarkılar
  .Tiyatro için Küçük Organon  (B. Brecht.), Ahmet Cemal çevirisi.  Mitos Boyut Yayınl. İst. 1993, s:99
  Tiyatro müziğinin sorunları
  .İnsanca bir tiyatro (G.Strehler). MitosBoyut Yayınl. İstanbul,1995, s:150
  Müzik/Tiyatro/Resim
  .Notes et Contre-Notes (İonesco). Gallimard, Paris 1966, p:193
  Ortaçağda Müzik
  .Homo Ludens (Johan Huizinga), Mehmet Ali Kılıçbay çevirisi. Ayrıntı Yayınl. İst. 1995, s:199
  Oyunun müziğini yapanla dekorcu sahneye koyucuya bağlıdır
  Türk Dili Özel Sayısı (Peter Brook yazısı). Temmuz 1996, sayı:178. s:969
  La musique tragique de l’Antiquite
  . Ecrits Sur Le Theatre (Roland Barthes), Editions du Seuil, Paris 2002, s:41

*
19y yüzyıl ttrk tiyatrosu, ad, avangard, antik dönem, aydınlatma, adsızlık, anadolu'da tiyatro gösterisi, aeskilos, absürd tiyatro, algı, alımlama, açıkhava tiyatrosu, antik dönem tiyatrosu, avangard tiyatro, brecht, batılılaşma dönemi, biçem, batılılaşma dönemi türk tiyatrosu, ben kavramı, batı tarzı oyunculuk, baskı, burjuva tiyatrosu, barthes, bulvar tiyatrosu, borges, beden, çeviri, çift adlılık, çevre tasarımı, çocuğu tiyatroda oynatmak, çocuğun rol yapması, çocuklara oyun sahneleme, çağdaş metin, düzen karşıtı, diyalog, doğalcı yazar, dram, dans, dramaturgi, epik tiyatro, eleştiri, epik ben, eleştirmek, eski yunan, ezgi, eski yunan tiyatrosu, eski müzikaller, fransız devrimi, gösteri,