oyuncu
 • .Alternatif Tiyatro, (Sokullu Sevinç). D.T. Yayınl. İç Eğitim Dizisi
  .Voix et  images de la scène, (Pavis Partice). Prsses Universitaires de Lille,1982, s:65, 180, 181, 211
  .Defterler 1, (Camus Albert). İthaki Yayınl. İst. 2002, s:182
  .Tiyatro İçin Küçük Organon, (Brecht Bertolt). Mitos-Boyut Yayınl. İst. 1993, s:113
  .Un Théâtre de Situations, (Sartre Jean-Paul). Editions Gallimard, Paris 1973 et 1992, s:29, 99, 183, 209, 205
  .Anatomie de l’art dramatique, (Esslin Martin). Editions Buchet/Chastel, Paris 1979, s:39, 121
  .Comme Je Le Pense, (rrault Jean-.Louis). Editions Gallimard, Paris 1975, s:180-184 
  .Revue Alternatives Theatrales,
  no: 40
  .İnsanca Bir Tiyatro, (Giorgio Strehler). Mitos-Boyut Yayınl. İst. 1995, s: 25, 33, 106
  .Leçons de Milan, (Kantor Tadeusz). Actes Sud, Paris 1990, s:16
  .Notes et Contre-notes, (İonesco Eugène), Editions Gallimard, Paris 1966, p:184, 226, 227, 367
  .Bernard-Marie Koltes, (Ubersfeld Anne). Actes-Sud, Paris 1999, s: 122,192
  .Commentaire Sur Les Pieces De Guerre, (Bond Edward). L’Arche, Paris 1994 s:124, 184, 187, 198→200
  .Açık Kapı, (Brook Peter). YKY, İst. 2004, s:68, 79
  .Denemeler, Konuşmalar, (Aksal Sabahattin Kudret), YKY, İstanbul 1998, s: 59
  .Edebiyat Üstüne Söyleşiler, (Alain). Say Yayınl.İst. 1985, s:113, 117 .Tiyatro Nedir, (Baltacıoğlu Ismayıl Hakkı). Mitos-Boyut Yayınl. İst. 2006, s:125,127
  .Türk Dili, Tiyatro Özel Sayısı, Temmuz 1996
  .Camera Lucida, (Barthes Roland). Altıkırkbeş Yayın, İst. 1996, s:38 .Türk Tiyatrosu Dergisi, sayı:255, 366
  .DT Oyun Broşürü (1978), sayı:69 (Vedat Günyol) 
  Tiyatro yazımı
  .Türk Dili, Tiyatro Özel Sayısı, Temmuz 1996, (Turgut Özakman, Strinberg)
  .Damla Damla, (Ağaoğlu Adalet). Alkım Yayınevi, İst. 2004, s:213  Tiyatro ve Din
  .Commentaire Sur Les Pieces De Guerre  Et Le Paradoxe De La Paix, (Bond Edward). L’Arche, Paris 1994,, s:64, 184
  Tiyatronun yapısı
  .Un Théâtre de Situations, (Sartre Jean-Paul). Editions Gallimard, Paris 1973 et 1992, s:205
  .La Représentation, Emancipée. (Dort Bernard). Actes Sud. Paris 1988, s:173
  .Anatomie de l’art dramatique, (Esslin Martin). Editions Buchet/Chastel, Paris 1979, s:38
  Tiyatro ve Spor
  .Theater As Action, (Kleberg Lars). The Macmillian Pres Ltd. London 1993
  .Notes et contre-notes
  , (İonesco). Editions Gallimard, Paris 1966, p:314
  .Points de.suspension (Peter Brook).Editions du Seuil, Paris 1992, p:21
  .
  Açık Kapı (Peter Brook), Metin Balay çevirisi. YKY, İst. 2004, s:87,95
  Tiyatro sanatı
  .Drama Sanatı, (Efe Fehmi). YKY. İst. 1993, s:106
  .İnsanca Bir Tiyatro, (Giorgio Strehler)Mitos-Boyut Yayınl. İst.1995, s:21
  .Türk Dili, Tiyatro Özel Sayısı, Temmuz 1996, s:780, 809, 909
  .Bir Defterden, (Anday Melih Cevdet). Everest Alfa Yayınl. İst. 2008. s:21
  Tiyatro ve Anlatı .
  .Textes De Théatre,
  (Monod Richard). Cedic, Paris,1977, s:118
  .Revue Les Cahiers De Prospero, Octobre 1995, s:32
  .İnsanca Bir Tiyatro, (Giorgio Strehler). Mitos-Boyut Yayınl. İst. 1995, s:101
  Yeni tiyatro anlayışı
  .İnsanca Bir Tiyatro, (Giorgio Strehler). Mitos-Boyut Yayınl. İst. 1995, s:27, 30
  .Un Théâtre de Situations, (Sartre Jean-Paul). Editions Gallimard, Paris 1973 et 1992, s:183, 209
  .Revue Théâtre/Public, no:72, (Nathalie Sarraute)
  .Türk Dili, Tiyatro Özel Sayısı, Temmuz 1996, (Firmin Gémier, Craig) .Mimesis sayı:15 (Robert Wilson)
  .Çağdaş Tiyatro ve Dramaturgi, (Çamurdan Esen). Mitos Boyut Yayınl. İst. 1996, s: 28→34, 54→58 
  Le theatre public neoliberal
  .La Mise En Scene Contemporaine (Partice Pavis),Armand Colin,Paris 2010, p:282
 • .Theatre en jeu (Bernard Dort). Editions du Seuil, Paris 1979, p:20,22,251
  .Samuel Beckett Tiyatrosu (Ayşegül. Yüksel).Yapı Kredi Yayınl. İst. 1992, s:41
  .L'espace vide (Peter Brook). Points/Seuil, p:79,88
  Voix et İmages de la scene (Partice.Pavis).Presses Universitaires de Lille, 1982, p:175,178,182,
  .Theatre de Situations  (J.P. Sartre), Folio, p:187,189,192,202,
  .Points de suspension (Peter Brook).Editions du Seuil, Paris 1992, p:65,69,74,
  .İnsanca bir tiyatro (G.Strehler). MitosBoyut Yayınl. İstanbul,1995, s:89
  .L’analyse Des Spectacles (Partice Pavis). Editions Nathan, Paris 1996, p::286
  .Tanrı Yargısının İşini Bitirmek İçin (Artaud), Nisan Yayınları, s:71
  .20.Yüzyıl  Tiyatrosunda Estetik Düşünce (N. Uğur Özüaydın). Mitos Boyut yayınları, İst. 2006,s:98
  .İmaginations Melodramatiques (Peter Brooks), Editions Classiques Garnier, Paris 2010, s:100
  .La mise en scene contemporaine (Partice Pavis), Armand Colin,Paris 2010,s:24,46,
  .Ecrits sur le Theatre (Roland Barthes), Editions du Seuil, Paris 2002, s:300
  Sahneye Koyma ve Metafizik
  .Mimesis 2  s:5
  Vahşet Tiyatrosu, İkinci Manifesto
  .Mimesis 1 s:12
  Genet/Artaud.
  .Theatre de Situations  (J.P. Sartre), Folio, p:188
  Vahşet
  .Tanrı Yargısının İşini Bitirmek İçin (Artaud). Nisan Yayınları, s:44,49

 • .Sahnemizin Değerleri (A. Madat). Osmanbey Basımevi, Cilt 1, İstanbul 1943  s:64
  .Direklerarası (Orhan Arpad).May Yayınları, İstanbul 1974, s:87,94
  .Ataç Tiyatroda, (Metin And). Kent Yayınları, İstanbul 1963,  s:82
  .Tiyatro Nedir (Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu).Mitos-Boyut Yayınl. İstanbul 2006, s:138
  .Türk Dili, Tiyatro Özel Sayısı (Salah Birsel yazısı).Temmuz 996, sayı:178.s:739
  .Son Perde, Komik Naşit Beyin Hikâyesi.(Burhan Arpad).Düşün Yayınevi, İst. 1961
  .Darülbedayi Dergisi (1931) sayı:16
  .Türk Tiyatrosu Dergisi (1938) sayı:88
  .Geçmişten Günümüze İstanbul Tiyatroları I. YKY, İstanbul 2011,s:95
  .Geçmişten Günümüze İstanbul Tiyatroları II. YKY, İstanbul 2011, s:130

 • .Direklerarası  (Orhan Arpad),May Yaınları, İstanbul 1974, S68
  .Darülbedayi Devrinin Eski Günlerinde (H,F,Ozansoy).Ak Kitabevi,İst. 1964, S:38,40
  .Operet 8 Tablo (Burhan Arpad).İzlem Yayınl. İstanbul 1964, s:17
  .Türkiye Ermenileri Sahnesi ve Çalışanları (Şarasan), bgst Yayınl. İst. 2008, s:125
  .Sahnemizin Değerleri (A. Madat), Osmanbey Basımevi, Cilt 2, İstanbul 1944  s:76

*
19y yüzyıl ttrk tiyatrosu, ad, avangard, antik dönem, aydınlatma, adsızlık, anadolu'da tiyatro gösterisi, aeskilos, absürd tiyatro, algı, alımlama, açıkhava tiyatrosu, antik dönem tiyatrosu, avangard tiyatro, brecht, batılılaşma dönemi, biçem, batılılaşma dönemi türk tiyatrosu, ben kavramı, batı tarzı oyunculuk, baskı, burjuva tiyatrosu, barthes, bulvar tiyatrosu, borges, beden, çeviri, çift adlılık, çevre tasarımı, çocuğu tiyatroda oynatmak, çocuğun rol yapması, çocuklara oyun sahneleme, çağdaş metin, düzen karşıtı, diyalog, doğalcı yazar, dram, dans, dramaturgi, epik tiyatro, eleştiri, epik ben, eleştirmek, eski yunan, ezgi, eski yunan tiyatrosu, eski müzikaller, fransız devrimi, gösteri,