mimari
 • . Tiyatro Nedir, (Baltacıoğlu Ismayıl Hakkı).  Mitos-Boyut Yayınl. İst. 2006, s:163
  .Yakın Çağlarda Türk Tiyatrosu, (Sevengil Refik Ahmet). 2.cilt, s:83 .Türk Tiyatrosu Dergisi (1978) sayı:424 (Güngör Dilmen)
  .Oyun Dergisi (1965), sayı:27 (Max Frisch, Claus Bremer)
  .Shakespeare 1, (Mina Urgan). İst. Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınl. İst. 1973, s:61
  .Yakın Çağlarda Türk Tiyatrosu I (R.A.Sevengil). Kanaat Kütüphanesi, İst.1934, s:22,48,64,70,107
  .Yakın Çağlarda Türk Tiyatrosu II (R.A.Sevengil). Kanaat  Kütüphanesi, İst.1934, s:2,18,32,83
  .Bir Hikaye-i Sevda (Halid Ziya Uşaklıgil), İnkilap Kitabevi. İst. 1987,s:138,139
*
19y yüzyıl ttrk tiyatrosu, ad, avangard, antik dönem, aydınlatma, adsızlık, anadolu'da tiyatro gösterisi, aeskilos, absürd tiyatro, algı, alımlama, açıkhava tiyatrosu, antik dönem tiyatrosu, avangard tiyatro, brecht, batılılaşma dönemi, biçem, batılılaşma dönemi türk tiyatrosu, ben kavramı, batı tarzı oyunculuk, baskı, burjuva tiyatrosu, barthes, bulvar tiyatrosu, borges, beden, çeviri, çift adlılık, çevre tasarımı, çocuğu tiyatroda oynatmak, çocuğun rol yapması, çocuklara oyun sahneleme, çağdaş metin, düzen karşıtı, diyalog, doğalcı yazar, dram, dans, dramaturgi, epik tiyatro, eleştiri, epik ben, eleştirmek, eski yunan, ezgi, eski yunan tiyatrosu, eski müzikaller, fransız devrimi, gösteri,