Sayfa arası
Kendi tiyatro kitaplığım kapsamında, peşine düştüğüm konu/izlek ile doğrudan ilişkili olmayan yayınlarda bulabildiğim bilgi, yorum vb. içeren bir tür belgelik. Buna, yıllar boyunca kendim için aldığım notları site ziyaretçisiyle paylaşma da diyebiliriz. Araştırmacıyı geliştirebilecek, onun merakını uyandırabilecek değişik kaynakçalar göstermeyi amaçlayan bir bölüm olan Sayfa Arası Fransızca ve İngilizce dillerini de kapsamakta. Görüleceği gibi, kimi kaynakçalar çağdaş değiller. Bu hem belirli bir kavramın, yorumun tarih içinde seyrini izleme düşüncesiyle yapıldı, hem de eldeki verilerin ne denli geniş bir zaman dilimine yayılırsa, tiyatro düşüncesinin o denli boyutlanacağı, okuyanının merakını artıracağı inancından doğdu.


*
19y yüzyıl ttrk tiyatrosu, ad, avangard, antik dönem, aydınlatma, adsızlık, anadolu'da tiyatro gösterisi, aeskilos, absürd tiyatro, algı, alımlama, açıkhava tiyatrosu, antik dönem tiyatrosu, avangard tiyatro, brecht, batılılaşma dönemi, biçem, batılılaşma dönemi türk tiyatrosu, ben kavramı, batı tarzı oyunculuk, baskı, burjuva tiyatrosu, barthes, bulvar tiyatrosu, borges, beden, çeviri, çift adlılık, çevre tasarımı, çocuğu tiyatroda oynatmak, çocuğun rol yapması, çocuklara oyun sahneleme, çağdaş metin, düzen karşıtı, diyalog, doğalcı yazar, dram, dans, dramaturgi, epik tiyatro, eleştiri, epik ben, eleştirmek, eski yunan, ezgi, eski yunan tiyatrosu, eski müzikaller, fransız devrimi, gösteri,