İki arada kalmış bir coğrafyanın iki arada kalmış, kendini bulamamış, nerede arayacağını da bilemeyen çünkü yanlış yerlerde arayan ve sağır ve dilsiz bir toplum imgesi çizilir çağdaş oyunlarımızda. Öyle bir toplumdur ki bu, kişileri kendine başka bir yüz edinmeye kalkışır, yabancı seslere öykünür, hep bir şey olmayı umar ve hep yenilir. Onların ardından yazanın sesi fısıldar duyan kulaklara ve biz...
Bu bir yolculuk defteri. Ama rehberi değil. Ondan her yerde bulabilirsiniz. Eğer içinde bulunduğunuz kısır ortamdan uzaklaşmak, ferahlamak istiyorsanız alıp başınızı uzaklara gidin, tek başınıza veya anlaşacağınıza emin olduğunuz bir arkadaşınızla (bu hiç belli olmaz ya…). Farklı coğrafyalarda, farklı uygarlıklarda dolaşmak, oralarda rastladıklarınızla iletişim ...