avangard
 • .Tiyatro İçin Küçük Organon, Brecht Bertolt. Mitos Boyut Yayınl. İst. 1993, s:101 .
  .Theatres.(Bernard Dort). Editions du Seuil. Paris 1980, p:148
  .İnsanca Bir Tiyatro, Giorgio Strehler, Mitos-Boyut Yayınl. İst. 1995, s:119
  .Tiyatro Nedir, Baltacıoğlu Ismayıl Hakkı. Mitos-Boyut Yayınl. İst. 2006, s:54,86
  .Türk Tiyatrosu Dergisi (1939) sayı:99
  .Türk Dili, Tiyatro Özel Sayısı, Temmuz 1996, sayı:178 s:964 (Willy Baumeister)
  .Türk Dili, Tiyatro Özel Sayısı, Temmuz 1996, (Denis Bablet)
  .DT. Yayınl. İç Eğitim Dizisi (Sahneye Koyma Sanatı), s:4-6, 11, 14, 15, 31
  Dekor ve oyuncu
  Türk Dili, Tiyatro Özel Sayısı. (Alfred Jarry yazısı). Temmuz 1996, sayı:178. s:958
  .DT. Yayınl. İç Eğitim Dizisi ( Sahneye Koyma Sanatı), s:15
  Çizim dekor
  .Tiyatro Yapılarının Gelişmesi, ( Hasan Kuruyazıcı ). İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınl. İst. 2003, s:55
  .DT. Yayınl. İç Eğitim Dizisi (Sahneye Koyma Sanatı), s:6
  Türkiye’de dekor
   .Direklerarası (Burhan Arpad). May Yayınl. İst.1973  s:43
  .Turne Tiyatrocuları, (Oktay Güzeloğlu) . Hiç  Yayınl. İst. 2003, s:50
  .Osmanlı Tiyatrosu, (Metin And). Dost Kitabevi,1999, s:38,161
  .Sahnede Elli Sene, Ahmet Fehim, Mitos-Boyut  Yayınl. İst. 2002, s:121
  .Geçmişten Günümüze İstanbul Tiyatroları I, (R.A.Sevengil’den aktarma) Pekman Yavuz. Y.K.Y. 2011, s:112
  .Geçmişten Günümüze İstanbul Tiyatroları II, (R.A.Sevengil’den aktarma) Pekman Yavuz. Y.K.Y. 2011, s:106
  .Tiyatro Yapılarının Gelişmesi, (Hasan Kuruyazıcı). İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınl. İst. 2003, s: 7,55,59,61,76,78
  .Türk Tiyatrosunun Evreleri, (Metin And).Turhan Kitabevi,İst. 1983, s:299
  .Tanzimat Tiyatrosu (R.A.Sevengil), M.E.B.İstanbul 1961,s:224,271                                                                                                                      
  Türkiye’de dekorsuz oyunlar
  .Ataç tiyatroda (Metin And). Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınl. Ankara 1982, s:117
  Doğalcı tiyatroda dekor
  .Sahneye Koyma Sanatı (DT Yayınl.), s:4-6,11,14,15
  Doğalcı tiyatroda dekor/oyuncu
  .Sahneye Koyma Sanatı (DT Yayınl.), s:15
  Çizim dekordan gerçek dekora.
  Sahneye Koyma Sanatı (DT Yayınl.), s:6
  Antikite ve Shakespeare dönemi
  Sahneye Koyma Sanatı (DT Yayınl.), s:31 
  Eléments de constructions contre le decor
  .Leçons de Milan (T. Kantor). Actes Sud-Papiers, Paris 1990, p:33
  Dekorda diyalektik
  .Türk Dili, Tiyatro Özel Sayısı (Willy Baumeister yazısı). Temmuz 1996, sayı:178. s:964
   Dekor sözcüğü zaman aşımına uğramıştır
  .Türk Dili, Tiyatro Özel Sayısı (Denis Bablet yazısı). Temmuz 1996, sayı:178. s:970
  İleri tiyatroda kostüm ve dekor
  .Türk Tiyatrosu Dergisi (1939) sayı:99
  Antrakt perdesi
  .Sanat Dünyamız dergisi (Emre Aracı yazısı). Yapı Kredi Yayınları, Bahar 2007,sayı:102, s:76
  Rideau et Perspective sur scene
  .Ecrits Sur Le Theatre (Roland Barthes), Editions du Seuil, Paris 2002, p:181
  Decor au theatre grec ancien
   .Ecrits Sur Le Theatre (Roland Barthes), Editions du Seuil, Paris 2002, s:325
  Diminuer le decor d’avant-garde
  .Ecrits Sur Le Theatre (R. Barthes), Ed. du Seuil, Paris 2002, s:301
  Le decor ordinaire et celui de Brecht
  .Ecrits Sur Le Theatre (Roland Barthes), Editions du Seuil, Paris 2002, s:274


 • Metinde konunun önemi
  .Edebiyat Kuramları ve Eleştiri (Berna Moran).İletişim Yayınl. İst. 2010, s:150
  Metin çözümleme/Yorum
  .Göz ve Tin (Maurice Merleau-Ponty). Metis Yayınl. İst. 2003, s:62
  Metin/Oyuncu
  .İnsanca bir tiyatro (G.Strehler). MitosBoyut Yayınl. İstanbul,1995, s:27
  Metin yapısı/Sahne yapısı
  .Theatre de l’opprime (Augusto Boal). Editions la decouverte, Paris 1985, p:61   
  .Oyun Dergisi, Ekim’65, sayı:27 (s:8)
  Yazar/İncelemeci
  .Karnavaldan Romana (Mikhail Bakhtin), Cem Soydemir çevirisi. Ayrıntı Yayınl. İst. 2001,s:339
  Metin ve ayrıntı
  .Açık Kapı (Brook), Metin Balay çevirisi. YKY, İst. 2004, s:90
  Okur/Seyircinin metni alımlaması
  .Okuma Uğraşı (Akşit Göktürk). YKY, İst. 2002, s:13,14,94,95,103,107®117,129
  Dilsel anlatımı metin yapan öğeler.
  .Okuma Uğraşı (Akşit Göktürk). YKY, İst. 2002, s:24
  Kurmaca metin/Oyun
  .Okuma Uğraşı (Akşit Göktürk). YKY, İst. 2002, s:139
  Kurmaca metin yapısı.
  .Okuma Uğraşı (Akşit Göktürk). YKY, İst. 2002, s:4
  Metnin kendini anlaşılır kılması
  .Okuma Uğraşı (Akşit Göktürk). YKY, İst. 2002, s:107®117
  Metnin estetik nesnesi
  .Okuma Uğraşı (Akşit Göktürk). YKY, İst. 2002, s:112,116
  Bilimsel metin/Kurmaca metin
  .Okuma Uğraşı (Akşit Göktürk). YKY, İst. 2002, s::59
  Yapısalcılık ve metin incelemesi
  .Poetikaya Giriş (Todorov), Kaya Şahin çevirisi. Metis Yayınl. İst. 2001, s:41®44
  Yapısal metin çözümlemesi
  .Göz ve Tin (Maurice Merleau-Ponty), Ahmet Soysal çevirisi. Metis Yayınl. İst. 2003, s:45→48
  Oyuncu ve/veya metin
  .Ataç tiyatroda  (Metin And). Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınl. Ankara 1982, s:53
  .Tiyatro Nedir (Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu).Mitos-Boyut yayınl. İst. 2006, s:88
  .Sahneye koyucu ve dram yapıtı
  .Türk Dili, Tiyatro Özel Sayısı  (Jean Vilar yazısı). Temmuz 1996, sayı:178. s:942
  Sağlam metin
  .Hatırlıyorum
  , (Marcello Mastroianni), Ayça Gülsoy çevirisi. Can yayınl. İst. 1999, s:106
  La mise en jeu des textes contemporains
  .La Mise En Scene Contemporaine (Partice Pavis), Armand Colin,Paris 2010,s:88
  Texte et Scene
  .La Mise En Scene Contemporaine (Partice Pavis), Armand Colin,Paris 2010,s:309
  Travail textuel
  .Mettre En Scene (İngmar Bergman), Actes Sud, Paris 2012, p:34
  Texte et İnterpretation
  .Voix et İmages de la scene (Partice.Pavis). Presses Universitaires de Lille, 1982, p:70
  Texte et Enonciation
  .Voix et İmages de la scene (Partice.Pavis). Presses Universitaires de Lille, 1982, p:91
  Texte et Scene dans le theatre d’avantgarde           
  .Voix et İmages de la scene (Partice.Pavis). Presses Universitaires de Lille, 1982, p:
  173
  Texte et Jeu
  .Voix et İmages de la scene (Partice.Pavis). Presses Universitaires de Lille, 1982, p:113
  Texte et Metteur en scene
  .Voix et İmages de la scene (Partice.Pavis). Presses Universitaires de Lille, 1982, p:218
  Texte et Represantation
  .L’analyse des Spectacles (Partice Pavis). Editions Nathan, Paris 1996, p:182,189
  Texte avec la voix electronique
  .L’analyse Des Spectacles (Partice Pavis). Editions Nathan, Paris 1996, p:203
  Texte veut dire Tissu
  .Le Plaisir Du Texte (
  Roland Barthes). Editions du Seuil, Paris, 1973, p:85
  Texte et ecrivain dans le drame
  .Theorie du Drame Moderne (Peter Szondi). L’Age d’Homme, Lausanne 1983,p:14
  De la fidelite: ou la vie difficile du Texte/Representation
  La Mise en Scene Contemporaine (Partice Pavis), Armand  Colin,Paris 2010,p:299

*
19y yüzyıl ttrk tiyatrosu, ad, avangard, antik dönem, aydınlatma, adsızlık, anadolu'da tiyatro gösterisi, aeskilos, absürd tiyatro, algı, alımlama, açıkhava tiyatrosu, antik dönem tiyatrosu, avangard tiyatro, brecht, batılılaşma dönemi, biçem, batılılaşma dönemi türk tiyatrosu, ben kavramı, batı tarzı oyunculuk, baskı, burjuva tiyatrosu, barthes, bulvar tiyatrosu, borges, beden, çeviri, çift adlılık, çevre tasarımı, çocuğu tiyatroda oynatmak, çocuğun rol yapması, çocuklara oyun sahneleme, çağdaş metin, düzen karşıtı, diyalog, doğalcı yazar, dram, dans, dramaturgi, epik tiyatro, eleştiri, epik ben, eleştirmek, eski yunan, ezgi, eski yunan tiyatrosu, eski müzikaller, fransız devrimi, gösteri,