ad
 • Varlık, kimlik işareti olarak ad
  . Dil ve Düşünce
  , Vendryes Joseph. Yeni İnsan Yayını:VIII, 1968, s: 31, 34
  . Kültür Fragmanları
  , Kandiyoti Deniz & Saktanber Ayşe, Metis Yayınl, 2005, s:130
  Adsızlık
  .
  Commentaires sur  les pièces de guerre et le paradoxe de la paix, Bond, Edward, L’Arche 1994, s:150
  . Eleştiri Yazıları I, Benk Adnan, Doğan Kitap, 2000, s:311

  . Gülüşün ve Unutuşun Kitabı
  , Kundera,Milan Can Yayınl. 1998, s:218
  Çiftadlılık

  . A’dan Z’ye Sevim Burak,
  Güngörmüş Nilüfer, Kitap-lık dergisi eki, YKY 2003, s:23
 • İzmir turneleri
  .İzmir Fiarı turnesi nüshası, Türk Tiyatrosu Dergisi (1936) sayı: 69’dan sonra  
  .İzmir turnesi, son günleri, Türk Tiyatrosu Dergisi (1959) sayı:317, 318
  .İzmir Fuarı Açıkhava temsilleri, DT Broşürü (1975), sayı:62
  .Teb Oyun Dergisi, Yaz 2010, sayı:06 (Özdemin Nutku yazısı)
  İzmir dışındaki Anadolu turneleri
  .Türk Tiyatrosu Dergisi, sayı:92, 116, 240, 250, 259, 271, 316→318, 321, 323, 324, 326, 329, 334→336, 338, 343→349, 352, 354, 358→;361, 423, 431,438, 363, 365, 367, 370, 372 
  .Ahmet Fehim Bey’in Hatıraları, Tercüman Gazetesi/1001 Temel Eser, İst. 1977
  .Teb Oyun Dergisi (Turne dosyası)
  .Turne Tiyatrocuları, (Güzeloğlu Oktay). Hiç Yayınl. İst. 2003
  .Darülbedayi Dergisi (1931) sayı:17, 40
  .Darülbedayi Dergisi (1932) sayı:30
  .Teb Oyun Dergisi, Yaz 2010, sayı:6 (Vasfi Rıza Zobu)
  .Türk Tiyatrosunun Evreleri, And Metin. Turhan Kitabevi, İst. 1983, s:298
  .Yakın Çağlarda Türk Tiyatrosu II(R.A.Sevengil). Kanaat  Kütüphanesi, İst.1934, s:78. Yurtdışı turneleri
  .Türk Tiyatrosu Dergisi (1967) sayı:372
  .Türk Tiyatrosu Dergisi, sayı:370
  .Yirminci Asır Dergisi (1953), sayı:21
  .DT Broşürü (1971), sayı:53 (Lütfi Ay)
  .Yakın Çağlarda Türk Tiyatrosu II (R.A.Sevengil). Kanaat Kütüphanesi, İst. 1934, s:78
*
19y yüzyıl ttrk tiyatrosu, ad, avangard, antik dönem, aydınlatma, adsızlık, anadolu'da tiyatro gösterisi, aeskilos, absürd tiyatro, algı, alımlama, açıkhava tiyatrosu, antik dönem tiyatrosu, avangard tiyatro, brecht, batılılaşma dönemi, biçem, batılılaşma dönemi türk tiyatrosu, ben kavramı, batı tarzı oyunculuk, baskı, burjuva tiyatrosu, barthes, bulvar tiyatrosu, borges, beden, çeviri, çift adlılık, çevre tasarımı, çocuğu tiyatroda oynatmak, çocuğun rol yapması, çocuklara oyun sahneleme, çağdaş metin, düzen karşıtı, diyalog, doğalcı yazar, dram, dans, dramaturgi, epik tiyatro, eleştiri, epik ben, eleştirmek, eski yunan, ezgi, eski yunan tiyatrosu, eski müzikaller, fransız devrimi, gösteri,