• Teatral, Tiyatral
    Kimi zaman saygın kalemlerce de bir tiyatro terimi olarak kullanılan ve, yerine göre,"tiyatroya özgü","tiyatrosal" vb. anlamlarını taşıyan  "Teatral" veya  "Tiyatral" sözcüklerinin aslında Türkçe'de yerleri yoktur, bütünüyle uydurmadırlar ve Fransızca "Théâtral" sözcüğünden türetilmişlerdir.
  • Tekst
    "Tekst" sözcüğü bir tiyatro terimi ya da jargonu değildir. Bulunduğu her dilde (Fransızca, İngilizce...) doğrudan "metin" anlamına gelir. Özellikle basına yapılan herhangi bir konuşmada "oyun metni" yerine "tekst" demek, Türkçeye bir anlamsızlık daha katmaktan başka bir işe yaramaz.
  • Zenne ve Köçek
    Zenne: Geleneksel tiyatroda kadın rolüne çıkan erkek oyuncu.
    Köçek : Birçok islam ülkesinde görülen kadınsı tavırlı, profesyonel genç erkek dansçı ; kadın gibi giyinir.