perspektif
 • .Tiyatro İçin Küçük Organon, Brecht Bertolt. Mitos Boyut Yayınl. İst. 1993, s:101 .
  .Theatres.(Bernard Dort). Editions du Seuil. Paris 1980, p:148
  .İnsanca Bir Tiyatro, Giorgio Strehler, Mitos-Boyut Yayınl. İst. 1995, s:119
  .Tiyatro Nedir, Baltacıoğlu Ismayıl Hakkı. Mitos-Boyut Yayınl. İst. 2006, s:54,86
  .Türk Tiyatrosu Dergisi (1939) sayı:99
  .Türk Dili, Tiyatro Özel Sayısı, Temmuz 1996, sayı:178 s:964 (Willy Baumeister)
  .Türk Dili, Tiyatro Özel Sayısı, Temmuz 1996, (Denis Bablet)
  .DT. Yayınl. İç Eğitim Dizisi (Sahneye Koyma Sanatı), s:4-6, 11, 14, 15, 31
  Dekor ve oyuncu
  Türk Dili, Tiyatro Özel Sayısı. (Alfred Jarry yazısı). Temmuz 1996, sayı:178. s:958
  .DT. Yayınl. İç Eğitim Dizisi ( Sahneye Koyma Sanatı), s:15
  Çizim dekor
  .Tiyatro Yapılarının Gelişmesi, ( Hasan Kuruyazıcı ). İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınl. İst. 2003, s:55
  .DT. Yayınl. İç Eğitim Dizisi (Sahneye Koyma Sanatı), s:6
  Türkiye’de dekor
   .Direklerarası (Burhan Arpad). May Yayınl. İst.1973  s:43
  .Turne Tiyatrocuları, (Oktay Güzeloğlu) . Hiç  Yayınl. İst. 2003, s:50
  .Osmanlı Tiyatrosu, (Metin And). Dost Kitabevi,1999, s:38,161
  .Sahnede Elli Sene, Ahmet Fehim, Mitos-Boyut  Yayınl. İst. 2002, s:121
  .Geçmişten Günümüze İstanbul Tiyatroları I, (R.A.Sevengil’den aktarma) Pekman Yavuz. Y.K.Y. 2011, s:112
  .Geçmişten Günümüze İstanbul Tiyatroları II, (R.A.Sevengil’den aktarma) Pekman Yavuz. Y.K.Y. 2011, s:106
  .Tiyatro Yapılarının Gelişmesi, (Hasan Kuruyazıcı). İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınl. İst. 2003, s: 7,55,59,61,76,78
  .Türk Tiyatrosunun Evreleri, (Metin And).Turhan Kitabevi,İst. 1983, s:299
  .Tanzimat Tiyatrosu (R.A.Sevengil), M.E.B.İstanbul 1961,s:224,271                                                                                                                      
  Türkiye’de dekorsuz oyunlar
  .Ataç tiyatroda (Metin And). Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınl. Ankara 1982, s:117
  Doğalcı tiyatroda dekor
  .Sahneye Koyma Sanatı (DT Yayınl.), s:4-6,11,14,15
  Doğalcı tiyatroda dekor/oyuncu
  .Sahneye Koyma Sanatı (DT Yayınl.), s:15
  Çizim dekordan gerçek dekora.
  Sahneye Koyma Sanatı (DT Yayınl.), s:6
  Antikite ve Shakespeare dönemi
  Sahneye Koyma Sanatı (DT Yayınl.), s:31 
  Eléments de constructions contre le decor
  .Leçons de Milan (T. Kantor). Actes Sud-Papiers, Paris 1990, p:33
  Dekorda diyalektik
  .Türk Dili, Tiyatro Özel Sayısı (Willy Baumeister yazısı). Temmuz 1996, sayı:178. s:964
   Dekor sözcüğü zaman aşımına uğramıştır
  .Türk Dili, Tiyatro Özel Sayısı (Denis Bablet yazısı). Temmuz 1996, sayı:178. s:970
  İleri tiyatroda kostüm ve dekor
  .Türk Tiyatrosu Dergisi (1939) sayı:99
  Antrakt perdesi
  .Sanat Dünyamız dergisi (Emre Aracı yazısı). Yapı Kredi Yayınları, Bahar 2007,sayı:102, s:76
  Rideau et Perspective sur scene
  .Ecrits Sur Le Theatre (Roland Barthes), Editions du Seuil, Paris 2002, p:181
  Decor au theatre grec ancien
   .Ecrits Sur Le Theatre (Roland Barthes), Editions du Seuil, Paris 2002, s:325
  Diminuer le decor d’avant-garde
  .Ecrits Sur Le Theatre (R. Barthes), Ed. du Seuil, Paris 2002, s:301
  Le decor ordinaire et celui de Brecht
  .Ecrits Sur Le Theatre (Roland Barthes), Editions du Seuil, Paris 2002, s:274


*
19y yüzyıl ttrk tiyatrosu, ad, avangard, antik dönem, aydınlatma, adsızlık, anadolu'da tiyatro gösterisi, aeskilos, absürd tiyatro, algı, alımlama, açıkhava tiyatrosu, antik dönem tiyatrosu, avangard tiyatro, brecht, batılılaşma dönemi, biçem, batılılaşma dönemi türk tiyatrosu, ben kavramı, batı tarzı oyunculuk, baskı, burjuva tiyatrosu, barthes, bulvar tiyatrosu, borges, beden, çeviri, çift adlılık, çevre tasarımı, çocuğu tiyatroda oynatmak, çocuğun rol yapması, çocuklara oyun sahneleme, çağdaş metin, düzen karşıtı, diyalog, doğalcı yazar, dram, dans, dramaturgi, epik tiyatro, eleştiri, epik ben, eleştirmek, eski yunan, ezgi, eski yunan tiyatrosu, eski müzikaller, fransız devrimi, gösteri,