oyun
 • .Théâtre en jeu, Dort Bernard. Editions du Seuil, Paris 1979, s:318, 323
  .DT. Yayınl. İç Eğitim Dizisi, Sokullu Sevinç
  .Milliyet Sanat Dergisi,
  sayı: 288 (1978)
  .Tiyatro Nedir, Baltacıoğlu Ismayıl Hakkı, Mitos Boyut Yayınl. İst. 2006, s:61, 134
  .Varlık Dergisi, sayı: 919 (1984)
  .Tiyatro Nedir (Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu).Mitos-Boyut yayınl. İst. 2006, s:61,134
  Türkiye’de çocuk tiyatrosu
  .Türk Tiyatrosu Dergisi, sayı:64→67, 69 (1935-1936)
  .Türk Tiyatrosu Dergisi, s:63 (1935)   
  .Türk Tiyatrosu Dergisi (1941), sayı:130
  .Türk Tiyatrosu Dergisi (1952) sayı:261
  .Şehir Tiyatroları Dergisi (70. yıl özel sayısı), İst.1985
  .Gelişim Sürecinde Türk Tiyatrosu, Şener Sevda, Alkım Yayınevi, İst. 2003, s:85
  .Türk Tiyatrosu Dergisi (1935) sayı:63
  Strehler et le théatre pour enfants
  .Theatre en jeu (Bernard Dort). Editions du Seuil, Paris 1979 , p:318
  Magic Circus aux enfants

  .Theatre en jeu (Bernard Dort). Editions du Seuil, Paris 1979,  p:323
  Dramatizing the Trauma of İncest and Child Sexual Abuse

  .Theatre And Violence, (Theatre Simposium). The University of Alabama Pres, 1999, p:49    Faire jouer des enfants
  .Mettre en Scene
  (Ariane Mnouchkine),Actes Sud,Paris 2009, p:42
 • .Darülbedayi Devrinin Eski Günlerinde, Ozansoy Halit Fahri. Ak Kitabevi, İst.1964, s:52→56,58
  .Türk Tiyatrosu Dergisi, sayı 445 (İBŞT 80 yaşında özel sayı), 1995
  .Tiyatro Tiyatro Dergisi, sayı: 25 (Nisan 1993) (Agop Ayvaz yazısı)
  .Direklerarası, (Arpad Burhan).May Yayınl. İst.1974, s:45
  .Yakın Çağlarda Türk Tiyatrosu I (R. A. Sevengil). Kanaat Kütüphanesi, İst.1934, s:100. .Meşrutiyet Tiyatrosu (R. A. Sevengil), M.E.B. Yayınl. İst. 1968, s:212.
 • Dil/Tiyatro 
  .Tiyatro Nedir, (Baltacıoğlu Ismayıl Hakkı). Mitos-Boyut Yayınl. İst. 2006, s:125, 127, 128, 150 
  .Un Théâtre de Situations, (Sartre J.P.). Editions Gallimard, 1973, 1992 s:43→48,199. .Comme Je Le Pense, (Barrault Jean-.Louis). Editions Gallimard, Paris 1975, s:46 
  .Açık Düşman, (Genet Jean). Metis Yayınl. 1994, s:205, 208 
  .Anatomie de l’art dramatique, Esslin  Martın. Editions Buchet/Chastel, Paris 1979, s:44 
  .A Theatrical Casebook, (Brook Peter). A Methuen Dramabook, London 1988, s:365 
  .Türk Dili, Tiyatro Özel Sayısı, (Tecer A.Kutsi makalesi). Temmuz 1996, sayı:178, s:727 
  .Dram Sanatı, Ege Fehmi. YKY,1992, s:45,47 
  .Dünden Bugüne Tiyatro Düşüncesi, (Sevda Şener). Adam Yayıncl. İst.1982, s:171. 
  Çeşitli tiyatro türlerinde dil kullanımı 
  .Théâtre de l’Absurde, (Esslın Martın). Editions Buchet/Chastel, Paris 1977, s:123, 125, 131, 134, 139, 185, 188, 319, 326, 361, 381 
  .Théorie Du Drame Moderne, (Szondi Peter). Editions L’Age D’Homme, Lausanne 1983, s:32 
  .Edebiyat Üstüne Söyleşiler, (Alain). Say Yayınl.İst. 1985. s: 116 
  La langue impersonelle 
  .Theorie Du Drame Moderne, (Szondi Peter).. Editions L’Age D’Homme, Lausanne 1983, s:51 
  Sahne dili, uzamda dil 
  .Le Théâtre Et Son Double, (Artaud Antonin). Editions Flammarion, s:53→67, 156→184 
  Dil ve Şiddet 
  .Fantastik, (Todorov Tzvetan). Metis Yayınl. İst. 2004 s:132  
  .Theatre and Violence, The University of Alabama Press 1999, s:86 
  .Verbal Violence in Contemporary Drama, (Malkın Jeannette). Cambridge University Press 1992, s:94, 163 
  .Kahkahanın Zaferi, (Sanders Barry). Ayrıntı Yayınl. 2001, s:253 
  .Şiddetin Mitolojisi, (Derleme). Donkişot Yayınları, İstanbul 2002, s:19
  Dil/Yazın 
  .Fantastik, (Todorov Tzvetan). Metis Yayınl. İst. 2004 s:132, 167, 168 
  .Edebiyat Kuramları Ve Eleştiri, (Moran Berna). Cem Yayınevi, 1991, s:186 
  .Notes et Contre-notes, (İonesco Eugène). Editions Gallimard, Paris 1966, s:157
  Dil duygusu
  .Bir Karakter Yaratmak, (Stanislavski). (Suat Taşer çevirisi) s:100

 • .Théâtres, (Dort Bernard). Editions du Seuil, Paris 1986, s:149
  .Points  de Suspension, (Brook Peter). Editions du Seuil, Paris 1977, s:28
  .Eleştiri Yazıları 1
  , (Adnan Benk). Doğan Kitap, İstanbul 2000, s:278
  .Voix et  images de la scène, (Pavis Partice), Presses Universitaires de Lille,1982, s: 128 . .Tiyatro Nedir? (Baltacıoğlu Ismayıl Hakkı). Mitos-Boyut Yayınl. İst. 2006, s:33
  .Türk Tiyatrosu Dergisi (1951) sayı:249, 422, 423, 424
  .Türk Tiyatrosu Tarihi 2
  , (Sevengil Refik Ahmet). Maarif Basımevi, İstanbul 1958, s:33 . .Geçmişten Günümüze İstanbul Tiyatroları, (Pekman Yavuz). Yapı Kredi Yayınl. İst. 2011, s:102
  19. yüzyıl Türk tiyatrosunda ışık

  .Geçmişten Günümüze İstanbul Tiyatroları I, Karaboğa Kerem, YKY. İst. 2010 s:57 (Halit Fahri Ozansoy, Eski İstanbul Ramazanları adlı kitabından aktarma)
  .Sahnede Elli Sene, (Fehim Ahmet). Mitos-Boyut Yayınları, İstanbul 2002, s:125
  .Tanzimat ve İstibdat Döneminde Türk Tiyatrosu, (And Metin). İş Bankası Kültür Yayınl. Ankara 1972, s:200
  .Türk Tiyatrosunun Evreleri, (And Metin). Turhan Kitabevi, İst. 1983, s:299.
 • .Alternatif Tiyatro, (Sokullu Sevinç). D.T. Yayınl. İç Eğitim Dizisi
  .Voix et  images de la scène, (Pavis Partice). Prsses Universitaires de Lille,1982, s:65, 180, 181, 211
  .Defterler 1, (Camus Albert). İthaki Yayınl. İst. 2002, s:182
  .Tiyatro İçin Küçük Organon, (Brecht Bertolt). Mitos-Boyut Yayınl. İst. 1993, s:113
  .Un Théâtre de Situations, (Sartre Jean-Paul). Editions Gallimard, Paris 1973 et 1992, s:29, 99, 183, 209, 205
  .Anatomie de l’art dramatique, (Esslin Martin). Editions Buchet/Chastel, Paris 1979, s:39, 121
  .Comme Je Le Pense, (rrault Jean-.Louis). Editions Gallimard, Paris 1975, s:180-184 
  .Revue Alternatives Theatrales,
  no: 40
  .İnsanca Bir Tiyatro, (Giorgio Strehler). Mitos-Boyut Yayınl. İst. 1995, s: 25, 33, 106
  .Leçons de Milan, (Kantor Tadeusz). Actes Sud, Paris 1990, s:16
  .Notes et Contre-notes, (İonesco Eugène), Editions Gallimard, Paris 1966, p:184, 226, 227, 367
  .Bernard-Marie Koltes, (Ubersfeld Anne). Actes-Sud, Paris 1999, s: 122,192
  .Commentaire Sur Les Pieces De Guerre, (Bond Edward). L’Arche, Paris 1994 s:124, 184, 187, 198→200
  .Açık Kapı, (Brook Peter). YKY, İst. 2004, s:68, 79
  .Denemeler, Konuşmalar, (Aksal Sabahattin Kudret), YKY, İstanbul 1998, s: 59
  .Edebiyat Üstüne Söyleşiler, (Alain). Say Yayınl.İst. 1985, s:113, 117 .Tiyatro Nedir, (Baltacıoğlu Ismayıl Hakkı). Mitos-Boyut Yayınl. İst. 2006, s:125,127
  .Türk Dili, Tiyatro Özel Sayısı, Temmuz 1996
  .Camera Lucida, (Barthes Roland). Altıkırkbeş Yayın, İst. 1996, s:38 .Türk Tiyatrosu Dergisi, sayı:255, 366
  .DT Oyun Broşürü (1978), sayı:69 (Vedat Günyol) 
  Tiyatro yazımı
  .Türk Dili, Tiyatro Özel Sayısı, Temmuz 1996, (Turgut Özakman, Strinberg)
  .Damla Damla, (Ağaoğlu Adalet). Alkım Yayınevi, İst. 2004, s:213  Tiyatro ve Din
  .Commentaire Sur Les Pieces De Guerre  Et Le Paradoxe De La Paix, (Bond Edward). L’Arche, Paris 1994,, s:64, 184
  Tiyatronun yapısı
  .Un Théâtre de Situations, (Sartre Jean-Paul). Editions Gallimard, Paris 1973 et 1992, s:205
  .La Représentation, Emancipée. (Dort Bernard). Actes Sud. Paris 1988, s:173
  .Anatomie de l’art dramatique, (Esslin Martin). Editions Buchet/Chastel, Paris 1979, s:38
  Tiyatro ve Spor
  .Theater As Action, (Kleberg Lars). The Macmillian Pres Ltd. London 1993
  .Notes et contre-notes
  , (İonesco). Editions Gallimard, Paris 1966, p:314
  .Points de.suspension (Peter Brook).Editions du Seuil, Paris 1992, p:21
  .
  Açık Kapı (Peter Brook), Metin Balay çevirisi. YKY, İst. 2004, s:87,95
  Tiyatro sanatı
  .Drama Sanatı, (Efe Fehmi). YKY. İst. 1993, s:106
  .İnsanca Bir Tiyatro, (Giorgio Strehler)Mitos-Boyut Yayınl. İst.1995, s:21
  .Türk Dili, Tiyatro Özel Sayısı, Temmuz 1996, s:780, 809, 909
  .Bir Defterden, (Anday Melih Cevdet). Everest Alfa Yayınl. İst. 2008. s:21
  Tiyatro ve Anlatı .
  .Textes De Théatre,
  (Monod Richard). Cedic, Paris,1977, s:118
  .Revue Les Cahiers De Prospero, Octobre 1995, s:32
  .İnsanca Bir Tiyatro, (Giorgio Strehler). Mitos-Boyut Yayınl. İst. 1995, s:101
  Yeni tiyatro anlayışı
  .İnsanca Bir Tiyatro, (Giorgio Strehler). Mitos-Boyut Yayınl. İst. 1995, s:27, 30
  .Un Théâtre de Situations, (Sartre Jean-Paul). Editions Gallimard, Paris 1973 et 1992, s:183, 209
  .Revue Théâtre/Public, no:72, (Nathalie Sarraute)
  .Türk Dili, Tiyatro Özel Sayısı, Temmuz 1996, (Firmin Gémier, Craig) .Mimesis sayı:15 (Robert Wilson)
  .Çağdaş Tiyatro ve Dramaturgi, (Çamurdan Esen). Mitos Boyut Yayınl. İst. 1996, s: 28→34, 54→58 
  Le theatre public neoliberal
  .La Mise En Scene Contemporaine (Partice Pavis),Armand Colin,Paris 2010, p:282
 • 111111

  22222

  .MAKİNG MODERN DRAMA (Richard Gilman)
  .SÖZCÜKLERİN BİLİNCİ (Elias Canetti), s:152
  .DRAMA FROM İBSEN TO BRECHT (Raymond Williams) s:263
  .EPİK TİYATRO (Marianne Kesting)s: 57, 35, 39
  .Leons ile Lena, ACTEURS, s:55
                   EPİK TİYATRO (Marianne Kesting), s:36, 131
  .Woyzeck, THEATRE-PUBLİC no:36
            EPİK TİYATRO (Marianne Kesting), s:37, 39
            SÖZCÜKLERİN BİLİNCİ (Elias Canetti), s:162→166
            LA R. EMANCİPPE, B.Dort. Actes Sud 1988, s:161
            Anatomie sur scène. L’ANALYSE DES SPECTACLES, (Pavis), s:156 
  .Woyzeck, prova notları.METTRE EN SCENE (İngmar Bergman), Actes Sud, Paris 2012, s:53
  .Woyzeck/Körleşme. SÖZCÜKLERİN BİLİNCİ (Elias Canetti), s:154
  .Woyzeck/Danton’un Ölümü. SÖZCÜKLERİN BİLİNCİ (Elias Canetti), s:164
  .Lenz/Woyzeck. SÖZCÜKLERİN BİLİNCİ (Elias Canetti), s:157
  .Lenz/Körleşme. SÖZCÜKLERİN BİLİNCİ (Elias Canetti), s:153
  .Lenz. SÖZCÜKLERİN BİLİNCİ (Elias Canetti), s:160
  .Danton’un Ölümü. EPİK TİYATRO (Marianne Kesting), s:36
                    SÖZCÜKLERİN BİLİNCİ (Elias Canetti), s:158,164
                    ESSAİ SUR LE TRAGİQUE (Peter Szondi), s:128
                    THEORİE DU DRAME MODERNE (Peter Szondi), s:72 
  .Büchner ve Danton. TÜRK TİYATROSU DERGİSİ (1955) sayı:290

 • Lorca'yı sevmiyorum
  .Borges'le Söyleşi (R.Burgin), Alber Sabanoğlu çevirisi. Mitos Yayınl. İstanbul 1994, s:98
  Bernarda Alba’nın evi
  .Epik Tiyatro (Marianne Kesting),Yılmaz Onay çevirisi. Mitos-Boyut Yayınl. İstanbul  2005, s:124,127
  .Theorie Du Drame Moderne (Peter Szondi). L’Age d’Homme, Lausanne 1983, p:82
  Bernarda Alba’nın Evi’nde şiddet
  .Violence in drama. Cambridge University Press, 1987, p:203
  Kanlı Düğün
  .Theorie Du Drame Moderne (Peter Szondi). L’Age d’Homme, Lausanne 1983, p:125,127
  Kanlı Düğün’de şiddet
  .Violence in drama. Cambridge University Press, 1987, p:203
  Lorca ve Schehadé
  Epik Tiyatro (Marianne Kesting),Yılmaz Onay çevirisi. Mitos-Boyut Yayınl. İstanbul  2005, s:121
  Mariana Pineda
  .Epik Tiyatro (Marianne Kesting),Yılmaz Onay çevirisi. Mitos-Boyut Yayınl. İstanbul  2005, s:122
  Don Perlimpin ile.Belisa’nın bahçede sevişmesi.
  .Epik Tiyatro (Marianne Kesting),Yılmaz Onay çevirisi. Mitos-Boyut Yayınl. İstanbul  2005, s:122
  Kunduracının harika karısı
  .Epik Tiyatro (Marianne Kesting),Yılmaz Onay çevirisi. Mitos-Boyut Yayınl. İstanbul  2005, s:122
  Mariana Pineda
  .Epik Tiyatro (Marianne Kesting),Yılmaz Onay çevirisi. Mitos-Boyut Yayınl. İstanbul  2005, s:122
  Dona Rosita bekâr kalıyor
  .Epik Tiyatro (Marianne Kesting),Yılmaz Onay çevirisi. Mitos-Boyut Yayınl. İstanbul  2005, s:124
  Yerma
  Epik Tiyatro (Marianne Kesting),Yılmaz Onay çevirisi. Mitos-Boyut Yayınl. İstanbul  2005, s:124,127
  Lorca ile oyunları üzerine
  .Mimesis 3, s:85
  Eskicinin Tazesi
  DT oyun broşürü (1978), sayı:69, (Can Yücel yazısı)

 • .Theatre en jeu (Bernard Dort). Editions du Seuil, Paris 1979, p:20,22,251
  .Samuel Beckett Tiyatrosu (Ayşegül. Yüksel).Yapı Kredi Yayınl. İst. 1992, s:41
  .L'espace vide (Peter Brook). Points/Seuil, p:79,88
  Voix et İmages de la scene (Partice.Pavis).Presses Universitaires de Lille, 1982, p:175,178,182,
  .Theatre de Situations  (J.P. Sartre), Folio, p:187,189,192,202,
  .Points de suspension (Peter Brook).Editions du Seuil, Paris 1992, p:65,69,74,
  .İnsanca bir tiyatro (G.Strehler). MitosBoyut Yayınl. İstanbul,1995, s:89
  .L’analyse Des Spectacles (Partice Pavis). Editions Nathan, Paris 1996, p::286
  .Tanrı Yargısının İşini Bitirmek İçin (Artaud), Nisan Yayınları, s:71
  .20.Yüzyıl  Tiyatrosunda Estetik Düşünce (N. Uğur Özüaydın). Mitos Boyut yayınları, İst. 2006,s:98
  .İmaginations Melodramatiques (Peter Brooks), Editions Classiques Garnier, Paris 2010, s:100
  .La mise en scene contemporaine (Partice Pavis), Armand Colin,Paris 2010,s:24,46,
  .Ecrits sur le Theatre (Roland Barthes), Editions du Seuil, Paris 2002, s:300
  Sahneye Koyma ve Metafizik
  .Mimesis 2  s:5
  Vahşet Tiyatrosu, İkinci Manifesto
  .Mimesis 1 s:12
  Genet/Artaud.
  .Theatre de Situations  (J.P. Sartre), Folio, p:188
  Vahşet
  .Tanrı Yargısının İşini Bitirmek İçin (Artaud). Nisan Yayınları, s:44,49

 • .Sahnemizin Değerleri (A. Madat). Osmanbey Basımevi, Cilt 1, İstanbul 1943  s:64
  .Direklerarası (Orhan Arpad).May Yayınları, İstanbul 1974, s:87,94
  .Ataç Tiyatroda, (Metin And). Kent Yayınları, İstanbul 1963,  s:82
  .Tiyatro Nedir (Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu).Mitos-Boyut Yayınl. İstanbul 2006, s:138
  .Türk Dili, Tiyatro Özel Sayısı (Salah Birsel yazısı).Temmuz 996, sayı:178.s:739
  .Son Perde, Komik Naşit Beyin Hikâyesi.(Burhan Arpad).Düşün Yayınevi, İst. 1961
  .Darülbedayi Dergisi (1931) sayı:16
  .Türk Tiyatrosu Dergisi (1938) sayı:88
  .Geçmişten Günümüze İstanbul Tiyatroları I. YKY, İstanbul 2011,s:95
  .Geçmişten Günümüze İstanbul Tiyatroları II. YKY, İstanbul 2011, s:130

 • .Zaman/Zemin/Zuhur (Beliz Güçbilmez) Deniz Kitabevi, Ankara 2006, s:93,122
  .Geçmişten Günümüze İstanbul Tiyatroları I. YKY, İstanbul 2011,s:26
  .Geçmişten Günümüze İstanbul Tiyatroları I!, YKY, İstanbul 2011,s:73
  .Yaşadığım Gibi (A.H.Tanpınar). Dergah Yayınl. İstanbul 2006, s:44,45
  Gülnihal
  .Zaman/Zemin/Zuhur (Beliz Güçbilmez) Deniz Kitabevi, Ankara 2006, s:103
  Vatan yahut Silistre
  .Yaşadığım Gibi (A.H.Tanpınar). Dergah Yayınl. İstanbul 2006, s:30
  .Osmanlı Tiyatrosu (M. And). Dost Kitabevi,Ankara 1999,s:70
  Namık Kemal ve tiyatro
  .Dünya Bir Sahnedir (Mücap Ofluoğlu). Mitos-Boyut Yayınl. İstanbul 1995, s:105
  .Osmanlı Tiyatrosu (M. And). Dost Kitabevi, Ankara 1999, s 168,203                    
  .Akif Bey hakkında Muhsin Ertuğrul’a mektup
  .Türk Tiyatrosu Dergisi (R.Nuri Güntekin yazısı), (1959) sayı:321
  Güllü Agop’un kumpanyasında Namık Kemal oyunları
  .Vartovyan Kumpanyası Ve Yeni Osmanlılar (Fuat Güllü). bgst Yayınl. İst.2008 s: 97→129
  Vatan Yahut Silistre yasağı
  .Vartovyan Kumpanyası Ve Yeni Osmanlılar (Fuat Güllü), bgst Yayınl. İstanbul 2008 s:69
  .Şair Evlenmesi Dolmabahçe Sarayı Tiyatrosu için mi yazılmıştı?
  .Oyun Dergisi (M.And yazısı), (1964), sayı:16
  .Yakın Çağlarda Türk Tiyatrosu I,II, (R.A.Sevengil). Kanaat Kütüphanesi, İst.1934, s:23.74
  Besa oyununda seyirci
  .Osmanlı Tiyatrosu (M. And). Dost Kitabevi Yayınl. Ankara 1999,s:115
  Namık Kemal ve Tiyatro.
  .Tanzimat Tiyatrosu (R.A.Sevengil), M.E.B.İstanbul 1961, s:161
  .Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi (Hilmi Ziya Ülken). Ülken Yayınl. İst. 2010, s:98
  .Babalar ve Oğullar (Jale Parla), İletişim Yayınl.İst. 2010 (8. baskı), s:23→51….
  ”Vatan yahut Silistre”de kadının rolü
  . Bir Elde İğne Bir Elde Kitap (Şessettin Sami), Kitapyayınevi, İst. 2008, s:10
  Namık Kemal’in dili
  Türkiye’de Çağdaşlaşma (Niyazi Berkes),YKY İstanbul 2002,s:290


 • .Direklerarası  (Orhan Arpad),May Yaınları, İstanbul 1974, S68
  .Darülbedayi Devrinin Eski Günlerinde (H,F,Ozansoy).Ak Kitabevi,İst. 1964, S:38,40
  .Operet 8 Tablo (Burhan Arpad).İzlem Yayınl. İstanbul 1964, s:17
  .Türkiye Ermenileri Sahnesi ve Çalışanları (Şarasan), bgst Yayınl. İst. 2008, s:125
  .Sahnemizin Değerleri (A. Madat), Osmanbey Basımevi, Cilt 2, İstanbul 1944  s:76

 • .Turne Tiyatrocuları, (Oktay Güzeloğlu).Hiç Yayınl. İst. 2003, s:58, 83, 84, 86 
  .Operet 8 Tablo, (Burhan Arpad). İzlem Yayınl. İst. 1964, s:8, 12, 13, 16, 23, 36→42, 78 
  .Direklerarası, (Burhan Arpad). May Yayınl. İst. 1974, s:73,93 .Darülbedayi Dergisi (1932) sayı:32 
  .Türk Tiyatrosu Dergisi (1935) sayı:61, 65, 69 .Dostlar Tiyatrosu Program Dergisi, sayı:2 
  .Dormen Tiyatrosu Dergisi, sayı:29  .Sahne Tiyatro Dergisi, Cemal Reşit Rey makalesi. (1981)  
  .Hatıratım, (Melek Kobra). Everest Yayınl. İst. 2006, s:9 .Meşrutiyet Tiyatrosu, (Refik Ahmet Sevengil).Milli Eğitim Basımevi, İst.1968, s:265  
  .Türk Tiyatrosunun Evreleri, ( Metin And). Turhan Kitabevi, İst.1983, s:207,258 
  .Dormen Tiyatrosu Dergisi, sayı:8,10, yıl:3.
  Atilla Revü Opereti . Turne Tiyatrocuları (Oktay Güzeloğlu).Hiç yayınl. İst. 2003, s:58,84,86 . 
  Muhlis Sabahattin Opereti. Turne Tiyatrocuları (Oktay Güzeloğlu), Hiç yayınl. İst. 2003,  s:83 
  Kontes Mariça Opereti. Operet 8 Tablo (Burhan Arpad), İzlem Yayınl. İst. 1964, s:8
  Sahir Opereti. Operet 8 Tablo (Burhan Arpad), İzlem Yayınl. İst. 1964,  s:12, 36,42
  İstanbul Opereti .Operet 8 Tablo (Burhan Arpad), İzlem Yayınl. İst. 1964, s:16
  Çardaş Fürstin .Operet 8 Tablo (Burhan Arpad), İzlem Yayınl. İst. 1964, s:13 . Direklerarası (Orhan Arpad),May yayınl. İst. 1974, s:73 
  Leblebici Horhor .Operet 8 Tablo (Burhan Arpad), İzlem Yayınl. İst. 1964,  s:23 .Türk Tiyatrosu Dergisi (1937) sayı:78 
  Leblebici Horhor ve Dikran Çuhacıyan .Türk Tiyatrosu Dergisi (1937) sayı:78              
  Bizde ilk operet bestekârı .Darülbedayi Dergisi (1932) sayı:32  Saz-Caz Opereti rol dağılımı ve iki şarkı .Türk Tiyatrosu Dergisi (1935) sayı:61
  Mırnav Opereti rol dağılımı, kimi şarkılar .Türk Tiyatrosu Dergisi (1935) sayı:65, s:8,12→16 
  Deli Dolu Opereti rol dağılımı .Türk Tiyatrosu Dergisi (1936) sayı:69  Durdurun Dünyayı İnecek Var’ın şarkıları .Dostlar Tiyatrosu Program Dergisi, sayı:2 
  Yaygara’70 .Dormen Tiyatrosu Dergisi, sayı:29 
  Perde Arkası Opereti rol dağılımı .Hatıratım (Melek Kobra), Everest Yayınl. İst. 2006, s:9 
  Çuhacıyan .Yakın Çağlarda Türk Tiyatrosu I (R.A.Sevengil). Kanaat Kütüphanesi, İst.1934, s:64                                                         .Osmanlı Tiyatrosu (M. And). Dost Kitabevi Yayınl. Ankara 1999,s:75  Meşrutiyet tiyatrosunda müzikli temsiller .Meşrutiyet Tiyatrosu (R.A.Sevengil).M.E.B Yayınl. İst.1968, s:265 
  Türkçe sahnelenen ilk operet:  Arif’in Hilesi .Geçmişten Günümüze İstanbul Tiyatroları I (Kerem Karaboğa). YKY İst. 2011, s:116 
  İlk operetimiz bir defada 600 lira hasılat yapmıştı Sahne Tiyatro Dergisi, (Cemal Reşit Rey yazısı), (1981)
 • Metinde konunun önemi
  .Edebiyat Kuramları ve Eleştiri (Berna Moran).İletişim Yayınl. İst. 2010, s:150
  Metin çözümleme/Yorum
  .Göz ve Tin (Maurice Merleau-Ponty). Metis Yayınl. İst. 2003, s:62
  Metin/Oyuncu
  .İnsanca bir tiyatro (G.Strehler). MitosBoyut Yayınl. İstanbul,1995, s:27
  Metin yapısı/Sahne yapısı
  .Theatre de l’opprime (Augusto Boal). Editions la decouverte, Paris 1985, p:61   
  .Oyun Dergisi, Ekim’65, sayı:27 (s:8)
  Yazar/İncelemeci
  .Karnavaldan Romana (Mikhail Bakhtin), Cem Soydemir çevirisi. Ayrıntı Yayınl. İst. 2001,s:339
  Metin ve ayrıntı
  .Açık Kapı (Brook), Metin Balay çevirisi. YKY, İst. 2004, s:90
  Okur/Seyircinin metni alımlaması
  .Okuma Uğraşı (Akşit Göktürk). YKY, İst. 2002, s:13,14,94,95,103,107®117,129
  Dilsel anlatımı metin yapan öğeler.
  .Okuma Uğraşı (Akşit Göktürk). YKY, İst. 2002, s:24
  Kurmaca metin/Oyun
  .Okuma Uğraşı (Akşit Göktürk). YKY, İst. 2002, s:139
  Kurmaca metin yapısı.
  .Okuma Uğraşı (Akşit Göktürk). YKY, İst. 2002, s:4
  Metnin kendini anlaşılır kılması
  .Okuma Uğraşı (Akşit Göktürk). YKY, İst. 2002, s:107®117
  Metnin estetik nesnesi
  .Okuma Uğraşı (Akşit Göktürk). YKY, İst. 2002, s:112,116
  Bilimsel metin/Kurmaca metin
  .Okuma Uğraşı (Akşit Göktürk). YKY, İst. 2002, s::59
  Yapısalcılık ve metin incelemesi
  .Poetikaya Giriş (Todorov), Kaya Şahin çevirisi. Metis Yayınl. İst. 2001, s:41®44
  Yapısal metin çözümlemesi
  .Göz ve Tin (Maurice Merleau-Ponty), Ahmet Soysal çevirisi. Metis Yayınl. İst. 2003, s:45→48
  Oyuncu ve/veya metin
  .Ataç tiyatroda  (Metin And). Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınl. Ankara 1982, s:53
  .Tiyatro Nedir (Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu).Mitos-Boyut yayınl. İst. 2006, s:88
  .Sahneye koyucu ve dram yapıtı
  .Türk Dili, Tiyatro Özel Sayısı  (Jean Vilar yazısı). Temmuz 1996, sayı:178. s:942
  Sağlam metin
  .Hatırlıyorum
  , (Marcello Mastroianni), Ayça Gülsoy çevirisi. Can yayınl. İst. 1999, s:106
  La mise en jeu des textes contemporains
  .La Mise En Scene Contemporaine (Partice Pavis), Armand Colin,Paris 2010,s:88
  Texte et Scene
  .La Mise En Scene Contemporaine (Partice Pavis), Armand Colin,Paris 2010,s:309
  Travail textuel
  .Mettre En Scene (İngmar Bergman), Actes Sud, Paris 2012, p:34
  Texte et İnterpretation
  .Voix et İmages de la scene (Partice.Pavis). Presses Universitaires de Lille, 1982, p:70
  Texte et Enonciation
  .Voix et İmages de la scene (Partice.Pavis). Presses Universitaires de Lille, 1982, p:91
  Texte et Scene dans le theatre d’avantgarde           
  .Voix et İmages de la scene (Partice.Pavis). Presses Universitaires de Lille, 1982, p:
  173
  Texte et Jeu
  .Voix et İmages de la scene (Partice.Pavis). Presses Universitaires de Lille, 1982, p:113
  Texte et Metteur en scene
  .Voix et İmages de la scene (Partice.Pavis). Presses Universitaires de Lille, 1982, p:218
  Texte et Represantation
  .L’analyse des Spectacles (Partice Pavis). Editions Nathan, Paris 1996, p:182,189
  Texte avec la voix electronique
  .L’analyse Des Spectacles (Partice Pavis). Editions Nathan, Paris 1996, p:203
  Texte veut dire Tissu
  .Le Plaisir Du Texte (
  Roland Barthes). Editions du Seuil, Paris, 1973, p:85
  Texte et ecrivain dans le drame
  .Theorie du Drame Moderne (Peter Szondi). L’Age d’Homme, Lausanne 1983,p:14
  De la fidelite: ou la vie difficile du Texte/Representation
  La Mise en Scene Contemporaine (Partice Pavis), Armand  Colin,Paris 2010,p:299

*
19y yüzyıl ttrk tiyatrosu, ad, avangard, antik dönem, aydınlatma, adsızlık, anadolu'da tiyatro gösterisi, aeskilos, absürd tiyatro, algı, alımlama, açıkhava tiyatrosu, antik dönem tiyatrosu, avangard tiyatro, brecht, batılılaşma dönemi, biçem, batılılaşma dönemi türk tiyatrosu, ben kavramı, batı tarzı oyunculuk, baskı, burjuva tiyatrosu, barthes, bulvar tiyatrosu, borges, beden, çeviri, çift adlılık, çevre tasarımı, çocuğu tiyatroda oynatmak, çocuğun rol yapması, çocuklara oyun sahneleme, çağdaş metin, düzen karşıtı, diyalog, doğalcı yazar, dram, dans, dramaturgi, epik tiyatro, eleştiri, epik ben, eleştirmek, eski yunan, ezgi, eski yunan tiyatrosu, eski müzikaller, fransız devrimi, gösteri,