• (İsmail Yerguz ile birlikte)

    ...........................................................
    Gerçeküstücülük , kendini bütünüyle imgeleme bırakmayı, istençten kopmayı salık veriyorsa da işi insandan vazgeçmeye dek götürmez. Gerçeküstücülük'ün y