Sayfa arası : Y : Yazar, Yazmak, Yazarlık
Yazar, Yazmak, Yazarlık
 • . Notes et Contre-notes, İonesco Eugène, Editions Gallimard, Paris 1966, s: 85, 86, 123, 262, 264
  . İnsanca Bir Tiyatro, Giorgio Strehler, Mitos-Boyut Yayınl. İst. 1995, s:31
  . Açık Düşman, Genet Jean, Metis Yayınl. 1994, s:202
  . Edebiyat Üstüne Söyleşiler, Alain. Say Yayınl.İst. 1985, s:46, 86
  . DT. Yayınl. İç Eğitim Dizisi, Sahneye Koyma Sanatı, s:29 (Craig).
  . Her Yer Tiyatrodur, Fuat Memet, YKY, İst. 1997, YKY, İst. 1997,  s:57
  . Fantastik, Tzvetan Todorov, Metis Yayınl. İst. 2004 s:147
  . Le Plaisir Du Texte, Barthes Roland, Editions du Seuil, Paris 1973, s:69
  . Ataç Tiyatroda, And Metin, Kültür Ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 1982, s:67, 78
  . Sözcüklerin Bilinci, Canetti Elias. Payel yayınl. İst. 1984, s: 16, 178, 281
  . Tiyatro Nedir, Baltacıoğlu Ismayıl Hakkı, Mitos-Boyut Yayınl. İst. 2006, s:56
  . Türk Dili, Tiyatro Özel Sayısı, Temmuz 1996, sayı:178. (Strinberg, Bernard Shaw, Çehov, John Osborne,Turgut Özakman)
  . Théorie Du Drame Moderne, Szondi Peter, Editions L’Age D’Homme, Lausanne 1983, s:14
  . Gülüşün ve Unutuşun Kitabı, Kundera Milan. Can yayınl. İst. 2003, s130, 148
  . Türk Tiyatrosu Dergisi (1938) sayı:95, (1939) sayı: 96, 100, 102, 114
  . Türk Tiyatrosu Dergisi (1952) sayı:263
  . Türk Tiyatrosu Dergisi (1964) sayı:359
  . Kent Oyuncuları Dergisi, sayı 18,
  . Osmanlı Tiyatrosu, And Metin. Dost Kitabevi Yayınl. Ankara 1999, s:72    
  Yazar, Oyuncu
  . Aktörlük Üzerine Aykırı Düşünceler, Diderot. Sosyal Yayınl. İst. 1984, s:78, 81
  . Anatomie de l’art dramatique, Martın Esslin. Editions Buchet/Chastel, Paris 1979, s:39
  . Bir Aktör Hazırlanıyor, Stanislavski, Yazko Yayınl. İst. 1983, s:326
  Yazar, Yönetmen
  . Un Théâtre De Situations, Sartre Jean-Paul, Editions Gallimard, Paris 1973 et 1992, s:101
  . DT. Yayınl. İç Eğitim Dizisi, Sahneye Koyma Sanatı, s:42
  . Okuma Üzerine, Proust Marcel, Nisan Yayınl. İst. 1997, s:54
  Yazar ve Seyirci
  . Okuma Üzerine, Proust Marcel, Nisan Yayınl. İst. 1997, s:54
  . Eleştiri Yazıları 1, Adnan Benk, Doğan Kitap, İstanbul 2000, s:309, 321
  . Türk Dili, Tiyatro Özel Sayısı, Temmuz 1996, sayı:178. (Edward Albee)

*
19y yüzyıl ttrk tiyatrosu, ad, avangard, antik dönem, aydınlatma, adsızlık, anadolu'da tiyatro gösterisi, aeskilos, absürd tiyatro, algı, alımlama, açıkhava tiyatrosu, antik dönem tiyatrosu, avangard tiyatro, brecht, batılılaşma dönemi, biçem, batılılaşma dönemi türk tiyatrosu, ben kavramı, batı tarzı oyunculuk, baskı, burjuva tiyatrosu, barthes, bulvar tiyatrosu, borges, beden, çeviri, çift adlılık, çevre tasarımı, çocuğu tiyatroda oynatmak, çocuğun rol yapması, çocuklara oyun sahneleme, çağdaş metin, düzen karşıtı, diyalog, doğalcı yazar, dram, dans, dramaturgi, epik tiyatro, eleştiri, epik ben, eleştirmek, eski yunan, ezgi, eski yunan tiyatrosu, eski müzikaller, fransız devrimi, gösteri,