Sayfa arası : Y : Yazın, Yazınsallık
Yazın, Yazınsallık
 • . Göstergebilimsel Serüven, Barthes Rolland, Kaf Yayınl. İst. 1999, s:164, 165, 190,
  . Okuma Uğraşı, Göktürk Akşit, Yky Yayınl. İst. 2002, s:42→49, 141
  . Poetikaya Giriş, Tzvetan Todorov, Metis Yayınl. Ekim 2001,s:15→24, 51
  . Fantastik, Tzvetan Todorov, Metis Yayınl. İst. 2004 s: 17, 29, 138, 161, 167
  . Sartre Sartre’ı Anlatıyor, YKY, İst. 2004, s:14, 16
  . Algılanan Dünya, Merleau-Ponty Maurice, Metis Yayınl. İst. 2008, s:66
*
19y yüzyıl ttrk tiyatrosu, ad, avangard, antik dönem, aydınlatma, adsızlık, anadolu'da tiyatro gösterisi, aeskilos, absürd tiyatro, algı, alımlama, açıkhava tiyatrosu, antik dönem tiyatrosu, avangard tiyatro, brecht, batılılaşma dönemi, biçem, batılılaşma dönemi türk tiyatrosu, ben kavramı, batı tarzı oyunculuk, baskı, burjuva tiyatrosu, barthes, bulvar tiyatrosu, borges, beden, çeviri, çift adlılık, çevre tasarımı, çocuğu tiyatroda oynatmak, çocuğun rol yapması, çocuklara oyun sahneleme, çağdaş metin, düzen karşıtı, diyalog, doğalcı yazar, dram, dans, dramaturgi, epik tiyatro, eleştiri, epik ben, eleştirmek, eski yunan, ezgi, eski yunan tiyatrosu, eski müzikaller, fransız devrimi, gösteri,