Sayfa arası : Y : Yönetmen
Yönetmen
 • . Voix et  images de la scène. Pavis Partice, Prsses Universitaires de Lille, 1982, s:68, 77,
  218
  . Kültür, Williams Raymond, İletişim Yayınl. İst. 1993, s:120
  . Sinemada Yönetmenlik, Dmytryk Edward, Afa Yayınl. İst.1984,  s:60, 61, 147
  . La Représentation, Emancipée, Dort Bernard. Actes Sud. Paris 1988, s:174, 177
  . Points  de Suspension, Brook Peter, Editions du Seuil, Paris 1977, s: 28, 240
  . İnsanca Bir Tiyatro, Strehler Giorgio, Mitos Yayınl. İst. 1995, s:93, 104
  . DT Yayınl. İç Eğitim Dizisi, (Sahneye koyma sanatı),  s:3, 22, 25, 37, 42
  . Ahmet Fehim Bey’in Hatıraları, Tercüman Gazetesi/1001 Temel Eser, İst. 1977, s:188
  . Lanalyse des spectacles, Pavis Patrice, Editions Nathan, Paris 1996, s: 226, 282, 283
  . Notes et Contre-notes, İonesco Eugène. Editions Gallimard, Paris 1966, s:262, 264
  . Yirminci Yüzyılda Öncü Tiyatro, Candan Ayşın, YKY, İst. 1994, s:52
  . Le Diable C’est L’ennui, Brook Peter, Actes Sud, Paris 1991, s:87
  . Açık Kapı, Brook Peter, YKY, İst. 2004, AÇIK KAPI (Brook), s:96
  . Okuma Üzerine, Proust Marcel, Nisan Yayınl. İst. 1997, s:54, 55
  . Tiyatro Nedir, Baltacıoğlu Ismayıl Hakkı, Mitos-Boyut Yayınl. İst. 2006, s:57, 90, 122
  . Türk Dili, Tiyatro Özel Sayısı, Temmuz 1996, sayı:178. (Theo Otto,  Peter Brook, Jean Vilar, Adolphe Appia)
  . Çağdaş Tiyatro ve Dramaturgi, Çamurdan Esen, Mitos-Boyut Yayınl. İst. 1996, s:13→28
  . Revue Théatre/Public'67, s:10, 46
  Yönetmen çalışması
  . Voix et  images de la scène, Pavis Partice, Prsses Universitaires de Lille,1982, s:68, 69, 75
  . İnsanca Bir Tiyatro, Strehler Giorgio, Mitos Yayınl. İst. 1995, s:198
  . Commentaire sur les pièces de guerre et le paradoxe de la paix, Bond Edward, L’Arche, Paris 1994, s:81
*
19y yüzyıl ttrk tiyatrosu, ad, avangard, antik dönem, aydınlatma, adsızlık, anadolu'da tiyatro gösterisi, aeskilos, absürd tiyatro, algı, alımlama, açıkhava tiyatrosu, antik dönem tiyatrosu, avangard tiyatro, brecht, batılılaşma dönemi, biçem, batılılaşma dönemi türk tiyatrosu, ben kavramı, batı tarzı oyunculuk, baskı, burjuva tiyatrosu, barthes, bulvar tiyatrosu, borges, beden, çeviri, çift adlılık, çevre tasarımı, çocuğu tiyatroda oynatmak, çocuğun rol yapması, çocuklara oyun sahneleme, çağdaş metin, düzen karşıtı, diyalog, doğalcı yazar, dram, dans, dramaturgi, epik tiyatro, eleştiri, epik ben, eleştirmek, eski yunan, ezgi, eski yunan tiyatrosu, eski müzikaller, fransız devrimi, gösteri,