Sayfa arası : V : Vasfi Rıza Zobu
Vasfi Rıza Zobu
 • .Sahnemizin Değerleri, Cilt II. (A. Madat). ASC Kitabevi, İst. 1943,  s:107
  .Direklerarası (Orhan Arpad). May Yayınl. İstanbul 1974, s:55
  .Ataç Tiyatroda (Metin And). Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınl. Ankara 1982, s:104
  .20. Asır Tiyatro Özel Sayısı (1953)
  .Türk Tiyatrosu Dergisi (1984) sayı:438
  .99 Yüz (Cemal Süreya),YKY, İstanbul 2010, s:42

*
19y yüzyıl ttrk tiyatrosu, ad, avangard, antik dönem, aydınlatma, adsızlık, anadolu'da tiyatro gösterisi, aeskilos, absürd tiyatro, algı, alımlama, açıkhava tiyatrosu, antik dönem tiyatrosu, avangard tiyatro, brecht, batılılaşma dönemi, biçem, batılılaşma dönemi türk tiyatrosu, ben kavramı, batı tarzı oyunculuk, baskı, burjuva tiyatrosu, barthes, bulvar tiyatrosu, borges, beden, çeviri, çift adlılık, çevre tasarımı, çocuğu tiyatroda oynatmak, çocuğun rol yapması, çocuklara oyun sahneleme, çağdaş metin, düzen karşıtı, diyalog, doğalcı yazar, dram, dans, dramaturgi, epik tiyatro, eleştiri, epik ben, eleştirmek, eski yunan, ezgi, eski yunan tiyatrosu, eski müzikaller, fransız devrimi, gösteri,