Uzam
 • . L'energie Qui Danse, Boufonneries, no:32-33
  . Drama Sanatı, Efe Fehmi, YKY. İst. 1993 s:57
  . Voix et  images de la scène, Pavis Partice, Prsses Universitaires de Lille, 1982, s:179, 201, 203, 209
  . How To Study A Play, s:66,67,68,150
  . La Représentation, Emancipée, Dort Bernard, Actes Sud. Paris 1988, s:178
  . Points  de Suspension, Brook Peter, Editions du Seuil, Paris 1977, s: 187, 191
  . Lanalyse des spectacles, Pavis Patrice, Editions Nathan, Paris 1996, s:156
  . Leçons De Milan, Kantor Tadeusz, Actes Sud, Paris 1990, s:25
  . Le théâtre et Son Double, Antonin Artaud,  Edetions Gallimard, Paris 1964, s:66, 149
  . Karnavaldan Romana, Bakhtin Mikhail, Ayrıntı Yayınl. İst. 2001, s:303
  . Şiddetin Mitolojisi, Donkişot Yayınları, İstanbul 2002, s:18
  . Algılanan Dünya, Merleau-Ponty Maurice, Metis Yayınl. İst. 2008, s:19
  . Mimesis’11,  s:219
  . Lire La Comédie, Corvin Michel, Dunod, Paris, 1994, s:167
  . Çağdaş Tiyatro ve Dramaturgi, Çamurdan Esen, Mitos-Boyut Yayınl. İst. 1996, s:46→51
  Uzam ve Zaman
  . Anatomie de l’art dramatique, Esslin Martin, Editions Buchet/Chastel, Paris 1979, s:57
  . Lanalyse des spectacles, Pavis Patrice. Editions Nathan, Paris 1996, s:138→156
  . Denemeler, Konuşmalar, Aksal Sabahattin Kudret, YKY, İstanbul 1998, s:38
  . Commentaire sur  Les Pièces De Guerre  Et Le Paradoxe De La Paix, Bond Edward, . L’Arche, Paris 1994, s:136
  . Okuma Uğraşı, Göktürk Akşit, Yky Yayınl. İst. 2002, s:86
  . Dram Sanatında Ezgi Ve Uyum, Yüksel Ayşegül,  Alkım Yayınevi, İst. 2004, s: 133
  . Karnavaldan Romana, Bakhtin Mikhail. Ayrıntı Yayınl. İst. 2001, s.315
*
19y yüzyıl ttrk tiyatrosu, ad, avangard, antik dönem, aydınlatma, adsızlık, anadolu'da tiyatro gösterisi, aeskilos, absürd tiyatro, algı, alımlama, açıkhava tiyatrosu, antik dönem tiyatrosu, avangard tiyatro, brecht, batılılaşma dönemi, biçem, batılılaşma dönemi türk tiyatrosu, ben kavramı, batı tarzı oyunculuk, baskı, burjuva tiyatrosu, barthes, bulvar tiyatrosu, borges, beden, çeviri, çift adlılık, çevre tasarımı, çocuğu tiyatroda oynatmak, çocuğun rol yapması, çocuklara oyun sahneleme, çağdaş metin, düzen karşıtı, diyalog, doğalcı yazar, dram, dans, dramaturgi, epik tiyatro, eleştiri, epik ben, eleştirmek, eski yunan, ezgi, eski yunan tiyatrosu, eski müzikaller, fransız devrimi, gösteri,