Sayfa arası : U - Ü : Ulusal Tiyatro
Ulusal Tiyatro
 • .Tiyatro Nedir, (Baltacıoğlu Ismayıl Hakkı). Mitos-Boyut Yayınl. İst. 2006, s:40, 84, 122, 125, 141
  .Mum Hala 1, (Nesin Aziz). Adam Yayınları, Ekim 2002, s: 92, 98, 186, 239
  .Türk Tiyatrosu Dergisi (1952) sayı:263
  .Türk Tiyatrosu Dergisi (1959) sayı:317, 318
  .Ataç Tiyatroda, (And Metin). Kültür Ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 1982, s:82, 83 . .Türk Dili, Tiyatro Özel Sayısı, Temmuz, 1996, s:736 (Haldun Taner)
  .Oyun Dergisi (1964), sayı:16(Metin And yazısı).
  .Geçmişten Günümüze İstanbul Tiyatroları I, (Karaboğa Kerem). YKY. İst.2010, s:26
  .Akan Zaman Duran Zaman, (Anday Melih Cevdet). Everest Yayınl. İst. 2009, s:26.
  .Türk Tiyatrosunun Evreleri, (And Metin). Turhan Kitabevi, İst. 1983, s:197,284.
*
19y yüzyıl ttrk tiyatrosu, ad, avangard, antik dönem, aydınlatma, adsızlık, anadolu'da tiyatro gösterisi, aeskilos, absürd tiyatro, algı, alımlama, açıkhava tiyatrosu, antik dönem tiyatrosu, avangard tiyatro, brecht, batılılaşma dönemi, biçem, batılılaşma dönemi türk tiyatrosu, ben kavramı, batı tarzı oyunculuk, baskı, burjuva tiyatrosu, barthes, bulvar tiyatrosu, borges, beden, çeviri, çift adlılık, çevre tasarımı, çocuğu tiyatroda oynatmak, çocuğun rol yapması, çocuklara oyun sahneleme, çağdaş metin, düzen karşıtı, diyalog, doğalcı yazar, dram, dans, dramaturgi, epik tiyatro, eleştiri, epik ben, eleştirmek, eski yunan, ezgi, eski yunan tiyatrosu, eski müzikaller, fransız devrimi, gösteri,