Sayfa arası : T : Trajik
Trajik
 • . Aktörlük Üzerine Aykırı Düşünceler, Diderot, Sosyal Yayınl. İst. 1984 s:28
  . Le Théâtre De L’opprimé, Boal Augusto, Editions la decouverte, Paris, 1985, s: 109
  . Karnavaldan Romana, Bakhtin Mikhail, Ayrıntı Yayınl. İst. 2001, s:140, 203
  . Karnavaldan Romana, Bakhtin Mikhail, Ayrıntı Yayınl. İst. 2001, s140
  . Zaman/Zemin/Zuhûr, Güçbilmez Beliz, Deniz Kitabevi, İst. 2006, s:29
  . Notes et Contre-notes, İonesco Eugène, Editions Gallimard, Paris 1966, s:303
  Trajik/Komik
  . Epik Tiyatro, Kesting Marianne, Mitos Boyut Yayınl. İst. 2005, s:137
  . Essai Sur Le Tragique, Szondi Peter, Circé, Belval 2003, s:79
  . Gülme, Bergson Henry, M.E.B.Yayınları, İstanbul 1989 s:107
  . Notes et Contre-notes, İonesco Eugène, Editions Gallimard, Paris 1966, s:60→,62
*
19y yüzyıl ttrk tiyatrosu, ad, avangard, antik dönem, aydınlatma, adsızlık, anadolu'da tiyatro gösterisi, aeskilos, absürd tiyatro, algı, alımlama, açıkhava tiyatrosu, antik dönem tiyatrosu, avangard tiyatro, brecht, batılılaşma dönemi, biçem, batılılaşma dönemi türk tiyatrosu, ben kavramı, batı tarzı oyunculuk, baskı, burjuva tiyatrosu, barthes, bulvar tiyatrosu, borges, beden, çeviri, çift adlılık, çevre tasarımı, çocuğu tiyatroda oynatmak, çocuğun rol yapması, çocuklara oyun sahneleme, çağdaş metin, düzen karşıtı, diyalog, doğalcı yazar, dram, dans, dramaturgi, epik tiyatro, eleştiri, epik ben, eleştirmek, eski yunan, ezgi, eski yunan tiyatrosu, eski müzikaller, fransız devrimi, gösteri,