Sayfa arası : T : Türkiye'de Tiyatro
Türkiye'de Tiyatro
 • .Yaşadığım Gibi, Tanpınar Ahmet Hamdi, Dergah Yayınl. İst. 2006,s: 29. .Dünya Bir Sahnedir, Ofluoğlu Mücap, Mitos Boyut Yayınl. İst. 1995, s:99,117
  .Darülbedayi Dergisi (1932) sayı:33
  .Yirminci Asır Dergisi (1953), sayı:21
  Beyoğlu’nda yazlık tiyatrolar.
  .Bir Hikaye-i Sevda (Halid Ziya Uşaklıgil). İnkilap Kitabevi, İst. 1987, s:138,139.
  .
  Türk Tiyatrosu Dergisi, Ocak 1976, sayı:418, s:7
  .Yakın Çağlarda Türk Tiyatrosu I (R.A.Sevengil), Kanaat  Kütüphanesi, İst.1934, s:23,72,74,112,122.
  .Yakın Çağlarda Türk Tiyatrosu II (R.A.Sevengil). Kanaat Kütüphanesi, İst.1934, s:10,18,28,38,56,64,72,75,78, 95, 98,104,109.
  Bölge tiyatroları
  .Oyun Dergisi (1963), sayı:4,5; (1964) sayı:6,7,8,9,10, 11,12
  . DT oyun broşürü (1978), sayı:69 (Cevat Çapan)
  .Uzun Yolda Bir Mola (Ayşegül Yüksel), Cumhuriyet Kitapları, İst. 2011, s:43
  .Türk Tiyatrosunun Evreleri (Metin And), Turhan Kitabevi, İst. 1983, s:10. Bölge konservatuarları 
  .Oyun Dergisi (1964), sayı:14 s:11→17,30 Ödenekli tiyatrolar
  .Türk Tiyatrosu Dergisi (1939) sayı:114
  .Türk Tiyatrosu Dergisi (1980) sayı: 427 (Zihni Küçümen)
  .Oyun Dergisi (1963), sayı:5 (Metin And)
  .Tiyatro Nedir, Baltacıoğlu Ismayıl Hakkı, Mitos-Boyut Yayınl. İst. 2006,s: s:122→124, 126.
  Batı etkisi, Batılılaşma
  .Yaşadığım Gibi, Tanpınar Ahmet Hamdi. Dergah Yayınl. İst. 2006, s:24→27,40→43
  .Geçmişten Günümüze İstanbul Tiyatroları II, Pekman Yavuz. YKY İst. 2010, s:25
  .Geçmişten Günümüze İstanbul Tiyatroları III, Özsoysal F., Balay M. YKY İst. 2010, s:23→27, 31, 33, 35→39
  .Oyun Dergisi (1964), sayı:10,12.
  Yasak, Baskı, Sansür
  .Ast Tiyatro Dergisi, (1974), sayı:28
  .Oyun Dergisi (1965), sayı:8,9,10,19, 21, 27
  .Geçmişten Günümüze İstanbul Tiyatroları II, Pekman Yavuz. YKY İst. 2010, s:114
  .Tanzimat Tiyatrosu, Sevengil Refik Ahmet, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1968, s:77,78
  .Osmanlı Tiyatrosu, And Metin, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara, Şubat 1999, s:70, 71, 86, 97, 100, 165, 201, 238 
  .Vartovyan Kumpanyası Ve Yeni Osmanlılar,Güllü Fırat. Bgst Yayınl. s:60
  .II. Abdülhamit Döneminde Sansür, Demirel Fatmagül. Bağlam Yayınl. 2007
  "Ve perdeler sansürle açıldı", Demirel Fatmagül, Toplumsal Tarih Dergisi, Mart 1999.Türk Tiyatrosunun Evreleri, And Metin. Turhan Kitabevi, İst. 1983, s:199,216,222,310.
  Sahnede kadın oyuncular
  .Türk Tiyatrosu Dergisi (1937) sayı:78
  .Tanzimat Tiyatrosu, Sevengil Refik Ahmet, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1968, s:169
  .Osmanlı Tiyatrosu, And Metin, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara, Şubat 1999, s:38,135,288
  .Türkiye Ermenileri Sahnesi ve Çalışanları, Şarasan. Bgst Yayınl. İst. 2008, s:35
  .Geçmişten Günümüze İstanbul Tiyatroları III, Özsoysal F., Balay M. YKY İst. 2010, s:7.
  Türkiye gösteri sanatlarında ilk’ler
  .İlk kadın seyirciler, Sevengil Refik Ahmet, Tanzimat Tiyatrosu, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1968, s:169-171
  .İlk tiyatro kumpanyası, Geçmişten Günümüze İstanbul Tiyatroları II, Pekman Yavuz, YKY İst. 2010, s:54
  .İlk Türkçe opera, Geçmişten Günümüze İstanbul Tiyatroları II, Pekman Yavuz, YKY İst. 2010, s:40
  .Yurtdışında oynanan ilk yerli opera, Geçmişten Günümüze İstanbul Tiyatroları III, Özsoysal F., Balay M. YKY İst. 2010, s:66
  .İlk kabare tiyatrosu. Geçmişten Günümüze İstanbul Tiyatroları II, Pekman Yavuz, YKY İst. 2010, s:136
  .İlk operet. Geçmişten Günümüze İstanbul Tiyatroları I, Karaboğa Kerem, YKY İst. 2010, s:116
  .İstanbul’da ilk Ermeni tiyatro etkinlikleri. Vartovyan Kumpanyası Ve Yeni Osmanlılar, Güllü Fırat, Bgst yayınl. İst. 2008, s:14
  .İlk tarihsel oyun. Geçmişten Günümüze İstanbul Tiyatroları III, Özsoysal F., Balay M. YKY İst. 2010, s:63
  .Sahneye çıkan ilk kadın oyuncu. Osmanlı Tiyatrosu, And Metin, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara, Şubat 1999, s:288
  .Sahneye çıkan ilk Ermeni kadın oyuncu. Osmanlı Tiyatrosu, And Metin, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara, Şubat 1999, s:38
  Türkiye Ermenileri Sahnesi ve Çalışanları, Şarasan. Bgst Yayınl. İst. 2008,s:35
  .Hamlet’i oynayan ilk kadın. Osmanlı Tiyatrosu, And Metin, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara, Şubat 1999,s:135
  .Sahneye çıkan ilk Türk oyunu. Osmanlı Tiyatrosu, And Metin, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara, Şubat 1999,s:14
  .Saray Tiyatrosu’ndaki ilk özgün Türkçe oyunlar. Osmanlı  Tiyatrosu, And Metin, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara, Şubat 1999, s:178
  .İlk Molière çevirisi. Osmanlı Tiyatrosu, And Metin, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara, Şubat 1999, s:207
  . İstanbul’da ilk kanto. Tanzimat Ve İstibdat Döneminde Türk Tiyatrosu (1839-1908) And Metin. İş Bankası Kültür Yayınl. Ankara 1972, s:283
  .İlk Türk tragedyası. Osmanlı Tiyatrosu, And Metin. Dost Kitabevi Yayınları, Ankara, Şubat 1999, s:165,185
  lk erkek oyuncu. Osmanlı Tiyatrosu, And Metin, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara, Şubat 1999, s:171
  .İlk Türk oyuncular. Yakın Çağlarda Türk Tiyatrosu I (R.A.Sevengil). Kanaat  Kütüphanesi, İst.1934, s:22,25,74,82.

*
19y yüzyıl ttrk tiyatrosu, ad, avangard, antik dönem, aydınlatma, adsızlık, anadolu'da tiyatro gösterisi, aeskilos, absürd tiyatro, algı, alımlama, açıkhava tiyatrosu, antik dönem tiyatrosu, avangard tiyatro, brecht, batılılaşma dönemi, biçem, batılılaşma dönemi türk tiyatrosu, ben kavramı, batı tarzı oyunculuk, baskı, burjuva tiyatrosu, barthes, bulvar tiyatrosu, borges, beden, çeviri, çift adlılık, çevre tasarımı, çocuğu tiyatroda oynatmak, çocuğun rol yapması, çocuklara oyun sahneleme, çağdaş metin, düzen karşıtı, diyalog, doğalcı yazar, dram, dans, dramaturgi, epik tiyatro, eleştiri, epik ben, eleştirmek, eski yunan, ezgi, eski yunan tiyatrosu, eski müzikaller, fransız devrimi, gösteri,