Sahne
 • . Lire Le Théâtre, Ubersfeld Anne. Editions Sociales, Paris 1977, s:154
  . Voix et  images de la scène, Pavis Partice, Prsses Universitaires de Lille, 1982, s:16, 17, 18
  . Theater As Action, Kleberg Lars, The Macmillian Pres Ltd. London 1993, s:42
  . Bir Aktör Hazırlanıyor, Stanislavski, Yazko, İst. 1983, s:117
  . DT iç eğitim yayınl. (Sahneye Koyma Sanatı), s:31, (Meyerhold)
  . L'energie Qui Danse, Bouffonneries no:32-33.
  . Commentaire sur les pièces de guerre et le paradoxe de la paix, Bond Edward, L’Arche, Paris 1994, s:78
  . Tiyatro Nedir Baltacıoğlu Ismayıl Hakkı. Mitos-Boyut Yayınl. İst. 2006,  s:53, 85 
  . Türk Dili, Tiyatro Özel Sayısı, Temmuz 1996, (Laszlo Moholy-Nagy, Fernand Léger, Walter Gropius)
  . Eleştiri Yazıları 1
  , Adnan Benk, Doğan Kitap, İstanbul 2000, s:62, 63
  Sahne ve Seyirci
  . Aktörlük Üzerine Aykırı Düşünceler, Diderot, Sosyal Yayınlar, 1984, s:44
  . Dictionnaire Encyclopedique du Théâtre, Corvin Michel, Bordas, Paris 1995, s:610
  . Anatomie de l’art dramatique, Esslin Martin, Editions Buchet/Chastel, Paris 1979, s:59, 60
  . Shakespeare ve Hamlet, Urgan Mina, Altın Kitaplar, İst. 1984, s:76
  . Türk Tiyatrosu Dergisi (1947) sayı:203
  . Tiyatro Yapılarının Gelişmesi, Kuruyazıcı Hasan, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınl. İst. 2003, s:49, 69
  . Leçons De Milan, Kantor Tadeusz, Actes Sud, Paris 1990, s:51
  Sahne yapısı
  . Stage Antiquities Of The Greks And Romans And Their İnfluences, Turney Allen James, ODTÜ kitaplığı, PA 3201 A6
  . Batı Anadolu'da Eski Çağ Tiyatroları,  Ferrero Bernard, ODTÜ kitaplığı, NA 278 T5 B541
  . Theater At The Crossroads Df Culture, Pavis Partice. ODTÜ kitaplığı, PN 1643, P3813
  . Theater And Architectural And Cultural History, Tidworth Simon, ODTÜ kitaplığı, NA 6821 T48. . Seven Stages Of Drama, Southern Richard Drama Review (Özel sayı)
  Sahne yapısı/Metin yapısı
  . DT iç eğitim yayınl. (Sahneye Koyma Sanatı), s:40, (Copeau)
  . Le Théâtre De L’opprime, Boal Augusto. Editions la decouverte, Paris, 1985, s:61
  . Oyun Dergisi, Ekim’65, s:8, 27
  . Denemeler, Konuşmalar, Aksal Sabahattin Kudret, YKY, İstanbul 1998, s:170
  Tarih boyunca sahne
  . Espace Vide, Brook Peter, Editions du Seuil, Paris 1977, s:118
  . Her Yer Tiyatrodur, Fuat Memet, YKY, İst. 1997, s:16
  . Shakespeare ve Hamlet, Urgan Mina. Altın Kitaplar, İst. 1984, s:70
  . Voix et  images de la scène, Pavis Partice, Presses Universitaires de Lille,1982, s:173, 203, 209
  . DT iç eğitim yayınl. (Sahneye Koyma Sanatı), s: s:32-34 (Meyerhold)
  . Leçons De Milan, Kantor Tadeusz, Actes Sud, Paris 1990, s:30
  . Violence in drama, Cambridge University Press 1991,s:141
  . Tiyatro Yapılarının Gelişmesi, Kuruyazıcı Hasan, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınl. İst. 2003, s:27, 41, 49, 55, 78
  . Darülbedayi Devrinin Eski Günlerinde, Ozansoy Halit Fahri, Ak Kitabevi, İst. 1964, s:42
  . Theorie Du Drame Moderne, Szondi Peter. Editions L’Age D’Homme, Lausanne 1983, s:15, 41
  . Shakespeare 1, Urgan Mina, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınl. İst. 1973, s:61
  . Osmanlı Tiyatrosu, And Metin, Dost Kitabevi Yayınl. Ankara 1999, s:156
  Sahne uzamı
  . Voix et  images de la scène, Pavis Partice, Presses Universitaires de Lille,1982, s:209
  . Sahne uzamı, Leçons De Milan, Kantor Tadeusz, Actes Sud, Paris 1990, s:54
  . Leçons De Milan, Kantor Tadeusz, Actes Sud, Paris 1990, s:54
  . Commentaire sur les pièces de guerre et le paradoxe de la paix, Bond Edward, L’Arche, Paris 1994, s:80
  . Türk Dili, Tiyatro Özel Sayısı, Temmuz 1996, sayı:178. s:963 (Slatislav Hofman)
  Sahne dili
  . Aktörlük Üzerine Aykırı Düşünceler, Diderot, Sosyal Yayınlar, 1984, s:29
  . Le théâtre et Son Double, Artaud Antonin, Edetions Gallimard, Paris 1964, s: 53→66, 156→184
  Tulûat sahneleri
  . Turne Tiyatrocuları, Güzeloğlu Oktay, Hiç Yayınl, İst. 2003, s:42, 44, 46
  . Darülbedayi Devrinin Eski Günlerinde, Ozansoy Halit Fahri, Ak Kitabevi, İst. 1964, s:42
*
19y yüzyıl ttrk tiyatrosu, ad, avangard, antik dönem, aydınlatma, adsızlık, anadolu'da tiyatro gösterisi, aeskilos, absürd tiyatro, algı, alımlama, açıkhava tiyatrosu, antik dönem tiyatrosu, avangard tiyatro, brecht, batılılaşma dönemi, biçem, batılılaşma dönemi türk tiyatrosu, ben kavramı, batı tarzı oyunculuk, baskı, burjuva tiyatrosu, barthes, bulvar tiyatrosu, borges, beden, çeviri, çift adlılık, çevre tasarımı, çocuğu tiyatroda oynatmak, çocuğun rol yapması, çocuklara oyun sahneleme, çağdaş metin, düzen karşıtı, diyalog, doğalcı yazar, dram, dans, dramaturgi, epik tiyatro, eleştiri, epik ben, eleştirmek, eski yunan, ezgi, eski yunan tiyatrosu, eski müzikaller, fransız devrimi, gösteri,