Sayfa arası : S - Ş : Söylem (Dil)
Söylem (Dil)
 • Kişi ve söylemi
  .Drama Sanatı, Efe Fehmi. YKY. İst. 1993, s:48
  .Voix et İmages de La Scène, Pavis Patrice.Presses Universitaires de Lille, 1982 s:35, 36, 38, 45, 51, 58, 59, 88
  .Les Textes de théâtre, Monod Richard. Cedic, Paris 1977, s: 47, 48, 96
  .Un Théâtre de Situations, Sartre Jean-Paul. Editions Gallimard, Paris 1973, 1992, s:201
  Söylem/Eylem
  .Bir Aktör Hazırlanıyor, Stanislavski. Yazko Yayınl. İst. 1983, s:84
  Söylemin zamanı/Kurmacanın zamanı
  .Poetikaya Giriş, Tzvetan Todorov, Metis Yayınl. Ekim 2001, s:65
  Faire discursif
  .Voix Et İmages de la scene (Partice.Pavis). Presses Universitaires de Lille, 1982, p:38,
  Gestualité du discours
  .Voix Et İmages de la scene (Partice.Pavis).Presses Universitaires de Lille, 1982, p:88,90,
  Discours de la representation
  .Voix Et İmages de la scene (Partice.Pavis).Presses Universitaires de Lille, 1982, p:194
  Dil kullanımı
  .Şiddetin Mitolojisi (Derleyen: Veysel Atayman). Donkişot yayınl. İst. 2002, s:19
  Söylemden Kurmacaya
  .Poetikaya Giriş (Todorov), Kaya şahin çevirisi. Metis Yayınl. İst. 2001, s:62
  Discours fanatique, dogmatique
  .Ecrits Sur Le Theatre (R. Barthes), Ed. du Seuil, Paris 2002, p:341

*
19y yüzyıl ttrk tiyatrosu, ad, avangard, antik dönem, aydınlatma, adsızlık, anadolu'da tiyatro gösterisi, aeskilos, absürd tiyatro, algı, alımlama, açıkhava tiyatrosu, antik dönem tiyatrosu, avangard tiyatro, brecht, batılılaşma dönemi, biçem, batılılaşma dönemi türk tiyatrosu, ben kavramı, batı tarzı oyunculuk, baskı, burjuva tiyatrosu, barthes, bulvar tiyatrosu, borges, beden, çeviri, çift adlılık, çevre tasarımı, çocuğu tiyatroda oynatmak, çocuğun rol yapması, çocuklara oyun sahneleme, çağdaş metin, düzen karşıtı, diyalog, doğalcı yazar, dram, dans, dramaturgi, epik tiyatro, eleştiri, epik ben, eleştirmek, eski yunan, ezgi, eski yunan tiyatrosu, eski müzikaller, fransız devrimi, gösteri,