Sayfa arası : P : Perspektif
Perspektif
 • .Görme Biçimleri (John Berger), Yurdanur Salman çevirisi. Metis Yayınl. İstanbul 1986, s:16
  .Algılana Dünya (Maurice Merleau-Ponty), Ömer Aygün çevirisi. Metis Yayınl. İstanbul 2005,s:22
  .Zaman/Zemin/Zuhur (Beliz Güçbilmez). Deniz Kitabevi, Ankara 2006, s:60
  Rönesans tiyatrosunda perspektif
  .Zaman/Zemin/Zuhur (Beliz Güçbilmez). Deniz Kitabevi, Ankara 2006, s:65
  Perspektif/Tiyatro
  .Zaman/Zemin/Zuhur (Beliz Güçbilmez). Deniz Kitabevi, Ankara 2006, s:72
  Rönesansta perspektif
  .Mona Lisa Kaçırıldı (Darian Leader), Handan Akdemir çevirisi. Ayrıntı Yayınl. s:23
  Sahnede perspektif (dekor) ve perde kullanımı.
  .Ecrits Sur Le Theatre (Roland Barthes), Editions du Seuil, Paris 2002, p:181

*
19y yüzyıl ttrk tiyatrosu, ad, avangard, antik dönem, aydınlatma, adsızlık, anadolu'da tiyatro gösterisi, aeskilos, absürd tiyatro, algı, alımlama, açıkhava tiyatrosu, antik dönem tiyatrosu, avangard tiyatro, brecht, batılılaşma dönemi, biçem, batılılaşma dönemi türk tiyatrosu, ben kavramı, batı tarzı oyunculuk, baskı, burjuva tiyatrosu, barthes, bulvar tiyatrosu, borges, beden, çeviri, çift adlılık, çevre tasarımı, çocuğu tiyatroda oynatmak, çocuğun rol yapması, çocuklara oyun sahneleme, çağdaş metin, düzen karşıtı, diyalog, doğalcı yazar, dram, dans, dramaturgi, epik tiyatro, eleştiri, epik ben, eleştirmek, eski yunan, ezgi, eski yunan tiyatrosu, eski müzikaller, fransız devrimi, gösteri,