Sayfa arası : O - Ö : Oyunculuk
Oyunculuk
  • . Sinemada Yönetmenlik, Dmytryk Edward, Afa Yayınl. İst.1984, s:38
    . Points  de Suspension, Brook Peter, Editions du Seuil, Paris 1977, s:231
    . Lanalyse des spectacle, Pavis Patrice, Editions Nathan, Paris 1996, s:53, 55
    . Ahmet Fehim Bey’in Hatıraları, Tercüman Gazetesi/1001 Temel Eser, İst. 1977, s:183

*
19y yüzyıl ttrk tiyatrosu, ad, avangard, antik dönem, aydınlatma, adsızlık, anadolu'da tiyatro gösterisi, aeskilos, absürd tiyatro, algı, alımlama, açıkhava tiyatrosu, antik dönem tiyatrosu, avangard tiyatro, brecht, batılılaşma dönemi, biçem, batılılaşma dönemi türk tiyatrosu, ben kavramı, batı tarzı oyunculuk, baskı, burjuva tiyatrosu, barthes, bulvar tiyatrosu, borges, beden, çeviri, çift adlılık, çevre tasarımı, çocuğu tiyatroda oynatmak, çocuğun rol yapması, çocuklara oyun sahneleme, çağdaş metin, düzen karşıtı, diyalog, doğalcı yazar, dram, dans, dramaturgi, epik tiyatro, eleştiri, epik ben, eleştirmek, eski yunan, ezgi, eski yunan tiyatrosu, eski müzikaller, fransız devrimi, gösteri,