Sayfa arası : O - Ö : Oyuncu
Oyuncu
 • . Türk Dili, Tiyatro Özel Sayısı, Temmuz 1996, sayı:178. s:947, (Gustav Gründgens)
  .Comme Je Le Pense, Barrault Jean-Louis, Editions Gallimard, Paris 1975, s:183
  .Bouffonneries,  no:32, 33, s:226 (Eugenio Barba, Nicola Savarese)
   .Voix et  images de la scène, Pavis Partice, (Presses Universitaires de Lille,1982, s:211
  .What is Theater, Bentley Eric, Horizon Pres, NY: 1956, s:266
  .Tiyatro İçin Küçük Organon, Brecht B. Mitos-Boyut Yayınl. İst. 1983, s:78-87
  . Anatomie de l’art dramatique, Esslin Martın, Editions Buchet/Chastel, Paris 1979, s: 39
  .Çağdaş Tiyatro ve Dramaturgi. Çamurdan Esen, Mitos-Boyut Yayınl. İst. 1996, s:99
  .Points de Suspension, Brook Peter, Editions du Seuil, Paris 1977, s:116, 146, 231, 327, 328, 329
  .Hamlet dergisi, Şubat'94 s:58 (Gerhart Ebert)
  .İnsanca Bir Tiyatro, Strehler Giorgio, Mitos-Boyut Yayınl. İst. 1995, s:102, 107
  .Leçons De Milan, Kantor Tadeuzs, Actes Sud, Paris 1990, s:34
  .Eleştiri Yazıları 1, Adnan Benk, Doğan Kitap, İstanbul 2000, s:281, 307
  .Açık Kapı, Brook Peter, YKY, İst. 2004, s:61, 64
  .Tiyatro Nedir? Baltacıoğlu Ismayıl Hakkı, Mitos-Boyut Yayınl. İst. 2006, s: 59, 93, 144, 154
  .Türk Dili, Tiyatro Özel Sayısı, Temmuz 1996, sayı:178 (Charles Dullin, Gaston Baty, Alfred Jarry, Max Reinhardt)
  .20. Asır, Tiyatro Özel Sayısı (1953) (Behçet Kemal Çağlar)
  .Kültür Fragmanları, Kandiyoti Deniz & Saktanber Ayşe, Metis yayınl. İst. 2002, s:174
  .Mimesis 3, s:227 (Ömer. F. Kurhan)
  .Bay W.H.Nin Portresi, Wilde Oscar, İletişim yayınl. İst. 2007, s:67
  .DT. Yayınl. İç Eğitim Dizisi (Sahneye Koyma Sanatı), s:4, 7, 8, 15, 37 . .Don Quijote, YKY, İst. 2000, s:514,515
  Amatör, profesyonel oyuncu
  .Açık Kapı (P. Brook), Metin Balay çevirisi. YKY, İst. 2004, s:61,64. Oyuncu ve rolü
  .Points de Suspension, Brook Peter, Editions du Seuil, Paris 1977, s: 80, 86, 88, 93
  .Hatırlıyorum, Mastroianni Marcello, Can yayınl. İst.1999, s:98, 101, 110
  .Commentaire sur les pièces de guerre et le paradoxe de la paix, Bond Edward, L’Arche, Paris 1994, s:91
  Oyuncu ve metin
  .Ataç Tiyatroda, And Metin, Kent Yayınları, İst. 1963, s:53 .
  .İnsanca Bir Tiyatro, Strehler Giorgio, Mitos-Boyut Yayınl. İst. 1995, s:27
  Oyuncu ve seyirci
  .Points de Suspension, Brook Peter. Editions du Seuil, Paris 1977, s:167, 330
  . Commentaire sur les pièces de guerre et le paradoxe de la paix, Bond Edward, L’Arche, Paris 1994, s: 84
  .Leçons De Milan, Kantor Tadeuzs, Actes Sud, Paris 1990, s:51, 53 . .Mimesis 3, s:215 (Hakan Gürel)
*
19y yüzyıl ttrk tiyatrosu, ad, avangard, antik dönem, aydınlatma, adsızlık, anadolu'da tiyatro gösterisi, aeskilos, absürd tiyatro, algı, alımlama, açıkhava tiyatrosu, antik dönem tiyatrosu, avangard tiyatro, brecht, batılılaşma dönemi, biçem, batılılaşma dönemi türk tiyatrosu, ben kavramı, batı tarzı oyunculuk, baskı, burjuva tiyatrosu, barthes, bulvar tiyatrosu, borges, beden, çeviri, çift adlılık, çevre tasarımı, çocuğu tiyatroda oynatmak, çocuğun rol yapması, çocuklara oyun sahneleme, çağdaş metin, düzen karşıtı, diyalog, doğalcı yazar, dram, dans, dramaturgi, epik tiyatro, eleştiri, epik ben, eleştirmek, eski yunan, ezgi, eski yunan tiyatrosu, eski müzikaller, fransız devrimi, gösteri,