Sayfa arası : N : Nesne (Tiyatroda nesne)
Nesne (Tiyatroda nesne)
 • L'Objet theatral
  .Voix Et İmages De La Scene (Partice Pavis), Presses Universitaires de Lille, 1982, p:191
  .Ecrits Sur Le Theatre (Roland Barthes), Editions du Seuil, Paris 2002, s:301
  L'Objet comme signe
  .La Representation Emancipee (Bernard .Dort). Actes Sud, Paris 1988 p:182
  İonesco'da nesnenin önemi
  Göstergebilimsel Serüven (Roland Barthes), Mehmet Rifat,Sema Rifat çevirisi, kaf yayıncılık, İstanbul 1999,s.249
  Cesaret Ana'da nesne
  .Göstergebilimsel Serüven, (Roland Barthes), Mehmet Rifat, Sema Rifat çevirisi, kaf yayıncılık, İstanbul 1999,s.254
  La fonction de l'objet dans le theatre de Kantor
  .Leçons De Milan Actes-Sud Papiers,p:18,19,54,55
  Sujet-Objet
  .Theorie Du Drame Moderne (Peter Szondi). L’Age d’Homme, Lausanne 1983, p:64,69
  L’objet chez Brecht
  Ecrits Sur Le Theatre (Roland Barthes), Editions du Seuil, Paris 2002, s:222,276

*
19y yüzyıl ttrk tiyatrosu, ad, avangard, antik dönem, aydınlatma, adsızlık, anadolu'da tiyatro gösterisi, aeskilos, absürd tiyatro, algı, alımlama, açıkhava tiyatrosu, antik dönem tiyatrosu, avangard tiyatro, brecht, batılılaşma dönemi, biçem, batılılaşma dönemi türk tiyatrosu, ben kavramı, batı tarzı oyunculuk, baskı, burjuva tiyatrosu, barthes, bulvar tiyatrosu, borges, beden, çeviri, çift adlılık, çevre tasarımı, çocuğu tiyatroda oynatmak, çocuğun rol yapması, çocuklara oyun sahneleme, çağdaş metin, düzen karşıtı, diyalog, doğalcı yazar, dram, dans, dramaturgi, epik tiyatro, eleştiri, epik ben, eleştirmek, eski yunan, ezgi, eski yunan tiyatrosu, eski müzikaller, fransız devrimi, gösteri,