Sayfa arası : N : Nıvart Mari
Nıvart Mari
  • .Direklerarası  (Orhan Arpad),May Yaınları, İstanbul 1974, S68
    .Darülbedayi Devrinin Eski Günlerinde (H,F,Ozansoy).Ak Kitabevi,İst. 1964, S:38,40
    .Operet 8 Tablo (Burhan Arpad).İzlem Yayınl. İstanbul 1964, s:17
    .Türkiye Ermenileri Sahnesi ve Çalışanları (Şarasan), bgst Yayınl. İst. 2008, s:125
    .Sahnemizin Değerleri (A. Madat), Osmanbey Basımevi, Cilt 2, İstanbul 1944  s:76

*
19y yüzyıl ttrk tiyatrosu, ad, avangard, antik dönem, aydınlatma, adsızlık, anadolu'da tiyatro gösterisi, aeskilos, absürd tiyatro, algı, alımlama, açıkhava tiyatrosu, antik dönem tiyatrosu, avangard tiyatro, brecht, batılılaşma dönemi, biçem, batılılaşma dönemi türk tiyatrosu, ben kavramı, batı tarzı oyunculuk, baskı, burjuva tiyatrosu, barthes, bulvar tiyatrosu, borges, beden, çeviri, çift adlılık, çevre tasarımı, çocuğu tiyatroda oynatmak, çocuğun rol yapması, çocuklara oyun sahneleme, çağdaş metin, düzen karşıtı, diyalog, doğalcı yazar, dram, dans, dramaturgi, epik tiyatro, eleştiri, epik ben, eleştirmek, eski yunan, ezgi, eski yunan tiyatrosu, eski müzikaller, fransız devrimi, gösteri,