Sayfa arası : M : Mekan (Yer)
Mekan (Yer)
 • . Kültür, Williams Raymond, İletişim Yayınl. İst. 1993, s:139, 140, 141, 142
  . Points  de Suspension, Brook Peter. Editions du Seuil, Paris 1977, s:191
  . İnsanca Bir Tiyatro, Mitos Yayınl. İst. 1995, s:83
  . DT. Yayınl. İç Eğitim Dizisi,  s:34.( Sevinç Sokullu)
  . Mimesis’11, s:221
  . Mimesis 3, s:227
  . Epik Tiyatro, Kesting Marianne, Mitos Boyut Yayınl. İst. 2005, s:78
  . Theo Angelopoulos, Agorakitaplığı,İst. 2006, s:104, 110
*
19y yüzyıl ttrk tiyatrosu, ad, avangard, antik dönem, aydınlatma, adsızlık, anadolu'da tiyatro gösterisi, aeskilos, absürd tiyatro, algı, alımlama, açıkhava tiyatrosu, antik dönem tiyatrosu, avangard tiyatro, brecht, batılılaşma dönemi, biçem, batılılaşma dönemi türk tiyatrosu, ben kavramı, batı tarzı oyunculuk, baskı, burjuva tiyatrosu, barthes, bulvar tiyatrosu, borges, beden, çeviri, çift adlılık, çevre tasarımı, çocuğu tiyatroda oynatmak, çocuğun rol yapması, çocuklara oyun sahneleme, çağdaş metin, düzen karşıtı, diyalog, doğalcı yazar, dram, dans, dramaturgi, epik tiyatro, eleştiri, epik ben, eleştirmek, eski yunan, ezgi, eski yunan tiyatrosu, eski müzikaller, fransız devrimi, gösteri,