Sayfa arası : K : Komik
Komik
 • . Gülme, Bergson Henry, M.E.B.Yayınları, İstanbul 1989, s:93
  . L’Ecriture comique, Sareil Jean, Presses Universitaires de France,1984, s:46
  . Notes et contre-notes, İonesco Eugène, Editions Gallimard, Paris 1966 s:310
  . Karnavaldan Romana, Bakhtin Mikhail. Ayrıntı Yayınları, 2001 s:117
  . Fantastik, Todorov Tzvetan. Metis Yayınl. Ekim 2001, s:19
  . Gülme, Bergson Henry. M.E.B.Yayınları, İstanbul 1989 s:118, 12
  Trajik/Komik
  . Epik Tiyatro, Kesting Marianne, Mitos-Boyut Yayınl. İstanbul 2005, s:137
  . Essai Sur Le Tragique, Szondi Peter, Circé, Belval 2003, s:73
  . Gülme, Bergson Henry. M.E.B.Yayınları, İstanbul 1989 s:107
*
19y yüzyıl ttrk tiyatrosu, ad, avangard, antik dönem, aydınlatma, adsızlık, anadolu'da tiyatro gösterisi, aeskilos, absürd tiyatro, algı, alımlama, açıkhava tiyatrosu, antik dönem tiyatrosu, avangard tiyatro, brecht, batılılaşma dönemi, biçem, batılılaşma dönemi türk tiyatrosu, ben kavramı, batı tarzı oyunculuk, baskı, burjuva tiyatrosu, barthes, bulvar tiyatrosu, borges, beden, çeviri, çift adlılık, çevre tasarımı, çocuğu tiyatroda oynatmak, çocuğun rol yapması, çocuklara oyun sahneleme, çağdaş metin, düzen karşıtı, diyalog, doğalcı yazar, dram, dans, dramaturgi, epik tiyatro, eleştiri, epik ben, eleştirmek, eski yunan, ezgi, eski yunan tiyatrosu, eski müzikaller, fransız devrimi, gösteri,