Sayfa arası : K : Komedi
Komedi
 • . What is Theatre?  Eric Bentley. Horizon Press, N.Y. 1956 s:245 . Edebiyat Üstüne Söyleşiler, Alain Say Yayınl. İst. 1985, s:117 . Mum Hala.  Nesin Aziz, Adam Yayınları, Ekim 2002, s:191 . Psychocritique du genre comique, Mauron, Charles. Librairie José Corti, Paris 1964, s:24 . Tiyatro Nedir,  Baltacıoğlu Ismayıl Hakkı. Mitos-Boyut Yayınl. İst. 2006 s:159 . Aktörlük Üzerine Aykırı Düşünceler, Diderot. Sosyal Yayınl. İst. 1984, s:56 . Lire La Comédie, Corvin Michel. Dunod, Paris 1994, s:26 . Le rire, suite, Fourastié Jean; Editions Denoël/Gonthier, 1983, s:95 . Kahkahanın Zaferi, Barry Sanders. Ayrıntı Yayınları 2001, s:306 . Gülme, Bergson Henry. M.E.B. Yayınları, İstanbul 1989, s:98
  Komedi/Trajedi

  Psychocritique du genre comique, Mauron, Charles. Librairie José Corti, Paris 1964, s:27, 58 . Gülme, Bergson Henry, M.E.B.Yayınları, İstanbul 1989, s:107 . Tiyatronun Sorunları, Dürrenmatt, Friedrich.Gündoğan Yayınl. İst. 1995, s:34→41 . Mimesis 3,  s:239 . Notes et contre-notes, İonesco Eugène, Editions Gallimard, Paris 1966 s:61. Dünden Bugüne Tiyatro Düşüncesi, Sevda Şener, Adam Yayıncl. İst.1982, s:82,127
  Komedi/Dram
  Gülme,
  Bergson Henry, M.E.B.Yayınları, İstanbul 1989 s:21, 94, 95 . L’écriture comique, Sareil, Jean, Presses Universitaires de France, 1984, s:22  
  Tarih boyunca komedi
  . Homo Ludens, Huizinga Johan. Ayrıntı Yayınl. İst. 1995, s:177,178 . Psychocritique du genre comique, Mauron Charles, Librairie José Corti, Paris 1964, s:108, 132 . Psychocritique du genre comique, Mauron, Charles. Librairie José Corti, Paris 1964 s:77 . Edebiyat Üstüne Söyleşiler, Alain Say Yayınl. İst. 1985 s:138 . What is Theatre?  Eric Bentley. Horizon Press, N.Y. 1956 s:248 . Shakespeare, Jonson, Molière, Grene, Nicholas, Barnes&Noble Boks, NewJersey U.S.A. 1980 s:42, 214, 215 . Kültür, Williams Raymond, İletişim Yayınl. s:174
*
19y yüzyıl ttrk tiyatrosu, ad, avangard, antik dönem, aydınlatma, adsızlık, anadolu'da tiyatro gösterisi, aeskilos, absürd tiyatro, algı, alımlama, açıkhava tiyatrosu, antik dönem tiyatrosu, avangard tiyatro, brecht, batılılaşma dönemi, biçem, batılılaşma dönemi türk tiyatrosu, ben kavramı, batı tarzı oyunculuk, baskı, burjuva tiyatrosu, barthes, bulvar tiyatrosu, borges, beden, çeviri, çift adlılık, çevre tasarımı, çocuğu tiyatroda oynatmak, çocuğun rol yapması, çocuklara oyun sahneleme, çağdaş metin, düzen karşıtı, diyalog, doğalcı yazar, dram, dans, dramaturgi, epik tiyatro, eleştiri, epik ben, eleştirmek, eski yunan, ezgi, eski yunan tiyatrosu, eski müzikaller, fransız devrimi, gösteri,