Sayfa arası : K : Klasikleri Oynamak
Klasikleri Oynamak
 • . Hamlet dergisi, Şubat 1994 s:10
  . Voix et İmages.de La Scène, Pavis Patrice, Presses Universitaires de Lille, 1982, s:208
  . Lanalyse des spectacles,  Pavis Patrice, Editions Hathan, Paris 1996, s:194
  . Okuma Üzerine, Proust Marcel, Nisan Yayınl. İst. 1997, s:86→93
  . Mimesis 11, s: 233, 235
  . Revue Théâtre Public'67, s:15,55
  . Eleştiri Yazıları 1, Adnan Benk. Doğan Kitap, İstanbul 2000, s:146,275
  . Le Théâtre De L’opprime, Boal Augusto. Editions la decouverte, Paris, 1985, s:53, 55
  . Commentaire Sur Les Pièces De Guerre, Edward Bond. L’Arche, Paris 1994, s:50
  . Mimesis’8, s:141
  . Okuma Uğraşı, Göktürk Akşit, YKY, İstanbul 2002, s:85, 86, 133
  . Le Plaisir Du Texte, Barthes Roland, Editions du Seuil, Paris 1973, s:21
  . Görme Biçimleri, Berger John, Metis Yayınl. İstanbul 1986,s: 11→16, 33
  . Mimesis 11, s:235
  . Ataç Tiyatroda, Metin And, Kent yayınl. İst. 1963 s:64→69
  . Shakespeare’i anlamak ve unutmak, Peter Brook, Hayalbaz, İst. 2010, s:21
  . Darülbedayi Dergisi (1931) sayı:14

*
19y yüzyıl ttrk tiyatrosu, ad, avangard, antik dönem, aydınlatma, adsızlık, anadolu'da tiyatro gösterisi, aeskilos, absürd tiyatro, algı, alımlama, açıkhava tiyatrosu, antik dönem tiyatrosu, avangard tiyatro, brecht, batılılaşma dönemi, biçem, batılılaşma dönemi türk tiyatrosu, ben kavramı, batı tarzı oyunculuk, baskı, burjuva tiyatrosu, barthes, bulvar tiyatrosu, borges, beden, çeviri, çift adlılık, çevre tasarımı, çocuğu tiyatroda oynatmak, çocuğun rol yapması, çocuklara oyun sahneleme, çağdaş metin, düzen karşıtı, diyalog, doğalcı yazar, dram, dans, dramaturgi, epik tiyatro, eleştiri, epik ben, eleştirmek, eski yunan, ezgi, eski yunan tiyatrosu, eski müzikaller, fransız devrimi, gösteri,