Sayfa arası : J : Jarry Alfred
Jarry Alfred
 • Dilsel şiddet
  .Verbal Violence İn Contemporary Drama (Jeannette   R. Malkın), Cambridge University Pres 1992, p:185
  Kral Ubu
  . A Theatrical Casebook (Peter Brook), Methuen, 1988, s:281
  . Edebiyat üstüne söyleşiler (Alain), Asım Bezirci çevirisi, Say, İstanbul 1985, s:18
  Kral Ubu’de dilsel şiddet
  Verbal Violence İn Contemporary Drama (Jeannette   R. Malkın), Cambridge University Pres 1992, p:164

   

*
19y yüzyıl ttrk tiyatrosu, ad, avangard, antik dönem, aydınlatma, adsızlık, anadolu'da tiyatro gösterisi, aeskilos, absürd tiyatro, algı, alımlama, açıkhava tiyatrosu, antik dönem tiyatrosu, avangard tiyatro, brecht, batılılaşma dönemi, biçem, batılılaşma dönemi türk tiyatrosu, ben kavramı, batı tarzı oyunculuk, baskı, burjuva tiyatrosu, barthes, bulvar tiyatrosu, borges, beden, çeviri, çift adlılık, çevre tasarımı, çocuğu tiyatroda oynatmak, çocuğun rol yapması, çocuklara oyun sahneleme, çağdaş metin, düzen karşıtı, diyalog, doğalcı yazar, dram, dans, dramaturgi, epik tiyatro, eleştiri, epik ben, eleştirmek, eski yunan, ezgi, eski yunan tiyatrosu, eski müzikaller, fransız devrimi, gösteri,