Sayfa arası : F : Frish Max
Frish Max
  • .Tiyatroda Devrim (Zehra İpşiroğlu). Mitos-Boyut Yayınl. İst. 2000, s:97
    .Drama From İbsen To Brecht (Raymond Williams). Penguin Boks, 1968, p:354
    .Theatre de l'Absurde (M. Esslin). Buchet/Chastel, Paris 1977,p:257
    Andorra
    .Political Violence in Drama (Mary Karen Dahl). UMI Research Press,1945. p:37
*
19y yüzyıl ttrk tiyatrosu, ad, avangard, antik dönem, aydınlatma, adsızlık, anadolu'da tiyatro gösterisi, aeskilos, absürd tiyatro, algı, alımlama, açıkhava tiyatrosu, antik dönem tiyatrosu, avangard tiyatro, brecht, batılılaşma dönemi, biçem, batılılaşma dönemi türk tiyatrosu, ben kavramı, batı tarzı oyunculuk, baskı, burjuva tiyatrosu, barthes, bulvar tiyatrosu, borges, beden, çeviri, çift adlılık, çevre tasarımı, çocuğu tiyatroda oynatmak, çocuğun rol yapması, çocuklara oyun sahneleme, çağdaş metin, düzen karşıtı, diyalog, doğalcı yazar, dram, dans, dramaturgi, epik tiyatro, eleştiri, epik ben, eleştirmek, eski yunan, ezgi, eski yunan tiyatrosu, eski müzikaller, fransız devrimi, gösteri,