Sayfa arası : F : Fütürizm
Fütürizm
 • .Yirminci Yüzyılda Öncü Tiyatro (Ayşın Candan).YKY, İst. 1994, s:90
  .20.Yüzyıl  Tiyatrosunda Estetik Düşünce (N. Uğur Özüaydın). Mitos-Boyut yayınl. İst. 2006, s:33
  Fütürizm ve Tiyatro
  .Mimesis 3, s:179
  Fütürist senografi (Manifesto)
  .Mimesis 3, s:185
  Fütürist sentetik tiyatro (Manifesto)
  .Mimesis 3, s:189
  Fütürist hava
  .Mimesis 3, s:197
  .Fütürist oyunlar
  .Mimesis 3, s:201

*
19y yüzyıl ttrk tiyatrosu, ad, avangard, antik dönem, aydınlatma, adsızlık, anadolu'da tiyatro gösterisi, aeskilos, absürd tiyatro, algı, alımlama, açıkhava tiyatrosu, antik dönem tiyatrosu, avangard tiyatro, brecht, batılılaşma dönemi, biçem, batılılaşma dönemi türk tiyatrosu, ben kavramı, batı tarzı oyunculuk, baskı, burjuva tiyatrosu, barthes, bulvar tiyatrosu, borges, beden, çeviri, çift adlılık, çevre tasarımı, çocuğu tiyatroda oynatmak, çocuğun rol yapması, çocuklara oyun sahneleme, çağdaş metin, düzen karşıtı, diyalog, doğalcı yazar, dram, dans, dramaturgi, epik tiyatro, eleştiri, epik ben, eleştirmek, eski yunan, ezgi, eski yunan tiyatrosu, eski müzikaller, fransız devrimi, gösteri,