Sayfa arası : D : Diyalog
Diyalog
  • Tiyatronun Sorunları, . Dürrenmatt Friedrich. Gündoğan Yayınları, 1995 (M. Osman Toklu çevirisi), s:26
    . Les Textes de Théâtre, Monod  Richard, Cédic, Paris 1977, s:11
    . Points de Suspension, Brook Peter. Editions du Seuil, Paris 1992, s:30
    . Théorie Du Drame Moderne, Szondi Peter, Editions L’Age D’Homme, Lausanne 1983, s:14, 60, 74
*
19y yüzyıl ttrk tiyatrosu, ad, avangard, antik dönem, aydınlatma, adsızlık, anadolu'da tiyatro gösterisi, aeskilos, absürd tiyatro, algı, alımlama, açıkhava tiyatrosu, antik dönem tiyatrosu, avangard tiyatro, brecht, batılılaşma dönemi, biçem, batılılaşma dönemi türk tiyatrosu, ben kavramı, batı tarzı oyunculuk, baskı, burjuva tiyatrosu, barthes, bulvar tiyatrosu, borges, beden, çeviri, çift adlılık, çevre tasarımı, çocuğu tiyatroda oynatmak, çocuğun rol yapması, çocuklara oyun sahneleme, çağdaş metin, düzen karşıtı, diyalog, doğalcı yazar, dram, dans, dramaturgi, epik tiyatro, eleştiri, epik ben, eleştirmek, eski yunan, ezgi, eski yunan tiyatrosu, eski müzikaller, fransız devrimi, gösteri,