Sayfa arası : A : Avangard
Avangard
 • Avangard tanımı
  . Mytologies,
  Barthes Rolland. Editions du Seuil, 1957, s:248
  . Kültür,
  Williams Raymond. İletişim Yayınl. İst. 1993. s:88
  Avangard tiyatro
  . Voix et  images de la scène, Pavis Partice,  Presses Universitaires de Lille,1982, s:173, 178
  . Anatomie de l’art dramatique, Esslin Martin. Editions Buchet/Chastel, Paris 1979, s:118
  . İnsanca Bir Tiyatro, Strehler Giorgio. Mitos Yayınl. İst. 1995, s:40
  . Notes Et Contre-Notes, İonesco Eugène. Editions Gallimard, Paris 1966, s:70, 75, 91, 93, 190, 223, 314  
  . Türk Dili, Tiyatro Özel Sayısı, Temmuz 1996, sayı:178. s:819  
  . Tiyatro Nedir, Baltacıoğlu Ismayıl Hakkı. Mitos-Boyut Yayınl. İst. 2006, s:75 
  . Eleştiri Yazıları I, Benk Adnan, Doğan Kitap, 2000, s:277, 279
  . Mimesis’2, s:79 (İonesco’dan çeviri)
  . Mimesis’8 s:215 (Fırat Güllü)
  . Görüş dergisi, Hayman Ronald. sayı: 3 (Mart 1983)
  Avangard yazı
  . Voix et  images de la scène, Pavis Patrice.(Presses Universitaires de Lille,1982, s:174   
  Avangard akımlar
  . Yirminci Yüzyılda Öncü Tiyatro, Candan Ayşın,  YKY, Mayıs 1994, s:114
  . 20.Yüzyıl  Tiyatrosunda Estetik Düşünce, Özüaydın N. Uğur, Mitos-Boyut Yayınl. İst. 2006, s: 27                                                                           
  Sinema ve tiyatroda avangard
  . Revue Théâtre /Public Paris 1986, (Nathalie Sarraute makalesi), sayı 72 s:49
  Avant-garde, Modern, Postmodern
  . Şiddetin Mitolojisi, Donkişot Yayınları,İst. 2002, s:125→132
*
19y yüzyıl ttrk tiyatrosu, ad, avangard, antik dönem, aydınlatma, adsızlık, anadolu'da tiyatro gösterisi, aeskilos, absürd tiyatro, algı, alımlama, açıkhava tiyatrosu, antik dönem tiyatrosu, avangard tiyatro, brecht, batılılaşma dönemi, biçem, batılılaşma dönemi türk tiyatrosu, ben kavramı, batı tarzı oyunculuk, baskı, burjuva tiyatrosu, barthes, bulvar tiyatrosu, borges, beden, çeviri, çift adlılık, çevre tasarımı, çocuğu tiyatroda oynatmak, çocuğun rol yapması, çocuklara oyun sahneleme, çağdaş metin, düzen karşıtı, diyalog, doğalcı yazar, dram, dans, dramaturgi, epik tiyatro, eleştiri, epik ben, eleştirmek, eski yunan, ezgi, eski yunan tiyatrosu, eski müzikaller, fransız devrimi, gösteri,