Sayfa arası : A : Anlatıcı
Anlatıcı
 • Anlatıcı, Anlatı

  Poetikaya Giriş, Todorov Tzvetan. Metis yayınları, İst. 2001, s:75 
  Fantastik yazında anlatıcının işlevi . Fantastik, Tzvetan Todorov. Metis yayınları, İst. 2004, s:44 
  Haldun Taner oyunlarında anlatıcı . Çağdaş Türk tiyatrosundan On Yazar, Yüksel Ayşegül, Mitos Boyut Yayınları, İst. 1998, s:83 . Haldun Taner Seyir Defteri, Çamurdan Esen, Bilgi Yayınevi, Ankara 2006, s:38,81 
  Epik tiyatroda anlatıcı . Epik Tiyatro, Kesting Marianne, Mitos-Boyut Yayınları, İst. 2005, s:56 
  Hikaye anlatıcısı. Görme Duyusu (John Berger). agorakitaplığı, İst.2014, s:254     
  Mitolojik anlatı. Poetikaya Giriş (Todorov), s:80,85
  İdeolojik anlatıPoetikaya Giriş (Todorov), s:80
  Yapıt/Anlatı.Türk Romanında Yazar ve Başkalaşım (Jale Parla), İletişim Yayınları 
  İstanbul 2015, (3. baskı), s:208
  Distopya anlatısı.Türk Romanında Yazar ve Başkalaşım (Jale Parla), İletişim Yayınları İstanbul 2015, (3. baskı), s:199
  Anlatı dili. Ölüm Bir Varmış Bir Yokmuş (Jose Saramago),Kırmızı Kedi Yayınevi 2013, s:39,45,65,67,155,159,170 
                                                                                                     
*
19y yüzyıl ttrk tiyatrosu, ad, avangard, antik dönem, aydınlatma, adsızlık, anadolu'da tiyatro gösterisi, aeskilos, absürd tiyatro, algı, alımlama, açıkhava tiyatrosu, antik dönem tiyatrosu, avangard tiyatro, brecht, batılılaşma dönemi, biçem, batılılaşma dönemi türk tiyatrosu, ben kavramı, batı tarzı oyunculuk, baskı, burjuva tiyatrosu, barthes, bulvar tiyatrosu, borges, beden, çeviri, çift adlılık, çevre tasarımı, çocuğu tiyatroda oynatmak, çocuğun rol yapması, çocuklara oyun sahneleme, çağdaş metin, düzen karşıtı, diyalog, doğalcı yazar, dram, dans, dramaturgi, epik tiyatro, eleştiri, epik ben, eleştirmek, eski yunan, ezgi, eski yunan tiyatrosu, eski müzikaller, fransız devrimi, gösteri,