yavaşlık
 • .Denemeler, Konuşmalar, Aksal Sabahattin Kudret. YKY, İstanbul 1998, s:246 Edward, L’Arche, Paris 1994, s:136
  .Karnavaldan Romana, Bakhtin Mikhail, Ayrıntı Yayınl. İst. 2001, s:321
  .Edebiyat Üstüne Söyleşiler, Alain. Say Yayınl. İst. 1985, s:74, 89, 103, 115, 254
  .Poetikaya Giriş, Tzvetan Todorov, Metis Yayınl. Ekim 2001, s:65   . .Tiyatronun Sorunları, Dürrenmatt Friedrich, Gündoğan Yayınları, İst. 1995, s:24, 25
  .Epik Tiyatro, Kesting Marianne, Mitos-Boyut Yayınl. İstanbul 2005, s:78, 111
  .Théorie Du Drame Moderne, Szondi Peter, Editions  L’Age D’Homme, Lausanne 1983, s:16, 25→29, 79, 124
  .Karnavaldan Romana, Bakhtin Mikhail, Ayrıntı Yayınl. İst. 2001, s:102 .Theo Angelopoulos, Agorakitaplığı, İst. 2006, s:104, 110
  .Don Juan, Peter Handke.Can Yayınl. İst. 2006, s:63, 64
  .Bay W.H.Nin Portresi, Wilde Oscar, İletişim yayınl. İst. 2007, s:71
  . Açık Kapı (P. Brook), Metin Balay çevirisi. YKY, İst. 2004, s:28,35,69..
  .Mrs. Dalloway (Virginia Woolf), Tomris Uyar çevirisi. İletişim Yayınl. İst. 1996, s:53,104
  Zaman ve Uzam
  .Anatomie de l’art dramatique, Esslin Martin, Editions Buchet/Chastel, Paris 1979, s:57
  .L’analyse des spectacles (Pavis Patrice) Editions Nathan, Paris 1996, s: 138→156
  .Denemeler, Konuşmalar, Aksal Sabahattin Kudret, YKY, İstanbul 1998, s:38
  .Karnavaldan Romana, Bakhtin Mikhail, Ayrıntı Yayınl. İst. 2001, s:315 .Commentaire sur les pièces de guerre et le paradoxe de la paix, Bond Edward, L’Arche 1994, s:136
  .Okuma Uğraşı, Göktürk Akşit, YKY Yayınl. İst. 2002, s:86
  .Dram Sanatında Ezgi ve Uyum, Yüksel Ayşegül, Alkım Yayınevi, İst. 2004, s:133
*
19y yüzyıl ttrk tiyatrosu, ad, avangard, antik dönem, aydınlatma, adsızlık, anadolu'da tiyatro gösterisi, aeskilos, absürd tiyatro, algı, alımlama, açıkhava tiyatrosu, antik dönem tiyatrosu, avangard tiyatro, brecht, batılılaşma dönemi, biçem, batılılaşma dönemi türk tiyatrosu, ben kavramı, batı tarzı oyunculuk, baskı, burjuva tiyatrosu, barthes, bulvar tiyatrosu, borges, beden, çeviri, çift adlılık, çevre tasarımı, çocuğu tiyatroda oynatmak, çocuğun rol yapması, çocuklara oyun sahneleme, çağdaş metin, düzen karşıtı, diyalog, doğalcı yazar, dram, dans, dramaturgi, epik tiyatro, eleştiri, epik ben, eleştirmek, eski yunan, ezgi, eski yunan tiyatrosu, eski müzikaller, fransız devrimi, gösteri,