vahşet
 • .Theatre en jeu (Bernard Dort). Editions du Seuil, Paris 1979, p:20,22,251
  .Samuel Beckett Tiyatrosu (Ayşegül. Yüksel).Yapı Kredi Yayınl. İst. 1992, s:41
  .L'espace vide (Peter Brook). Points/Seuil, p:79,88
  Voix et İmages de la scene (Partice.Pavis).Presses Universitaires de Lille, 1982, p:175,178,182,
  .Theatre de Situations  (J.P. Sartre), Folio, p:187,189,192,202,
  .Points de suspension (Peter Brook).Editions du Seuil, Paris 1992, p:65,69,74,
  .İnsanca bir tiyatro (G.Strehler). MitosBoyut Yayınl. İstanbul,1995, s:89
  .L’analyse Des Spectacles (Partice Pavis). Editions Nathan, Paris 1996, p::286
  .Tanrı Yargısının İşini Bitirmek İçin (Artaud), Nisan Yayınları, s:71
  .20.Yüzyıl  Tiyatrosunda Estetik Düşünce (N. Uğur Özüaydın). Mitos Boyut yayınları, İst. 2006,s:98
  .İmaginations Melodramatiques (Peter Brooks), Editions Classiques Garnier, Paris 2010, s:100
  .La mise en scene contemporaine (Partice Pavis), Armand Colin,Paris 2010,s:24,46,
  .Ecrits sur le Theatre (Roland Barthes), Editions du Seuil, Paris 2002, s:300
  Sahneye Koyma ve Metafizik
  .Mimesis 2  s:5
  Vahşet Tiyatrosu, İkinci Manifesto
  .Mimesis 1 s:12
  Genet/Artaud.
  .Theatre de Situations  (J.P. Sartre), Folio, p:188
  Vahşet
  .Tanrı Yargısının İşini Bitirmek İçin (Artaud). Nisan Yayınları, s:44,49

*
19y yüzyıl ttrk tiyatrosu, ad, avangard, antik dönem, aydınlatma, adsızlık, anadolu'da tiyatro gösterisi, aeskilos, absürd tiyatro, algı, alımlama, açıkhava tiyatrosu, antik dönem tiyatrosu, avangard tiyatro, brecht, batılılaşma dönemi, biçem, batılılaşma dönemi türk tiyatrosu, ben kavramı, batı tarzı oyunculuk, baskı, burjuva tiyatrosu, barthes, bulvar tiyatrosu, borges, beden, çeviri, çift adlılık, çevre tasarımı, çocuğu tiyatroda oynatmak, çocuğun rol yapması, çocuklara oyun sahneleme, çağdaş metin, düzen karşıtı, diyalog, doğalcı yazar, dram, dans, dramaturgi, epik tiyatro, eleştiri, epik ben, eleştirmek, eski yunan, ezgi, eski yunan tiyatrosu, eski müzikaller, fransız devrimi, gösteri,