tiyatrodan sinemaya
 • .Tiyatro için Küçük Organon  (B. Brecht.), Ahmet Cemal çevirisi.  Mitos Boyut Yayınl. İst. 1993, s:103 .Anatomie de l’art dramatique (Martin  Eslin). Buchet/Chastel, Paris 1979, p:19
  Tiyatro ve Edebiyat .Theatre Notebook:1947-1967 (Jan Kott). Doubleday & Company, İnc. NY. 1968, p:259
  Tiyatro ve Sinema  .Mettre En Scene(Ariane Mnouchkine), Actes Sud, Paris 2009, p:85  .Mettre En Scene (İngmar Bergman), Actes Sud, Paris 2012, p:18,19
  Tiyatro/Fotoğraf Camera Lucida (Roland Barthes), Reha Akçakaya çevirisi. Altıkırkbeş Yayın, İst. 1996, s:38
  Tiyatro/Müzik/Resim. . .Notes et Contre-notes (İonesco). Gallimard, Paris 1966, p:193
  Sinema/Roman/Tiyatro .Theatre de Situations (J.P. Sartre), Folio, p:23-28
  Sinema-Tiyatro mücadelesi Darülbedayi Dergisi (1930) sayı:2,s:10
  Tiyatro/Sinema .L’analyse Des Spectacles (Partice Pavis). Editions Nathan, Paris 1996, p:101 .Denemeler, Konuşmalar (S. K. Aksal). YKY İst. 1998, s: 57
  Tiyatro/Roman  .Denemeler, Konuşmalar (S. K. Aksal). YKY İst. 1998, s:119

*
19y yüzyıl ttrk tiyatrosu, ad, avangard, antik dönem, aydınlatma, adsızlık, anadolu'da tiyatro gösterisi, aeskilos, absürd tiyatro, algı, alımlama, açıkhava tiyatrosu, antik dönem tiyatrosu, avangard tiyatro, brecht, batılılaşma dönemi, biçem, batılılaşma dönemi türk tiyatrosu, ben kavramı, batı tarzı oyunculuk, baskı, burjuva tiyatrosu, barthes, bulvar tiyatrosu, borges, beden, çeviri, çift adlılık, çevre tasarımı, çocuğu tiyatroda oynatmak, çocuğun rol yapması, çocuklara oyun sahneleme, çağdaş metin, düzen karşıtı, diyalog, doğalcı yazar, dram, dans, dramaturgi, epik tiyatro, eleştiri, epik ben, eleştirmek, eski yunan, ezgi, eski yunan tiyatrosu, eski müzikaller, fransız devrimi, gösteri,