tiyatroda işbirliği
 • .Theatres.(Bernard Dort). Editions du Seuil. Paris 1980, p:146
  .Dekoratör, Sahne ressamı.
  Sahneye Koyma Sanatı (DT Yayınl.), s:5
  Dekorcu oyunu sahneye koyanla işbirliği yapmalıdır
  Türk Dili, Tiyatro Özel Sayısı (Theo Otto yazısı). Temmuz 1996, sayı:178. s:967
  Oyunun müziğini yapanla dekorcu sahneye koyucuya bağlıdır
  Türk Dili, Tiyatro Özel Sayısı (Peter (Brook yazısı).Temmuz 1996, sayı:178. s:969
  tiyatroda işbirliği,
*
19y yüzyıl ttrk tiyatrosu, ad, avangard, antik dönem, aydınlatma, adsızlık, anadolu'da tiyatro gösterisi, aeskilos, absürd tiyatro, algı, alımlama, açıkhava tiyatrosu, antik dönem tiyatrosu, avangard tiyatro, brecht, batılılaşma dönemi, biçem, batılılaşma dönemi türk tiyatrosu, ben kavramı, batı tarzı oyunculuk, baskı, burjuva tiyatrosu, barthes, bulvar tiyatrosu, borges, beden, çeviri, çift adlılık, çevre tasarımı, çocuğu tiyatroda oynatmak, çocuğun rol yapması, çocuklara oyun sahneleme, çağdaş metin, düzen karşıtı, diyalog, doğalcı yazar, dram, dans, dramaturgi, epik tiyatro, eleştiri, epik ben, eleştirmek, eski yunan, ezgi, eski yunan tiyatrosu, eski müzikaller, fransız devrimi, gösteri,