performans çalışmaları
 • La performance au theatre .Voix et İmages de La Scene (Partice Pavis). Presses Universitaires de Lille, p:180
  .L’analyse Des Spectacles (Partice Pavis). Editions Nathan, Paris 1996, p:55,59,236, 247, 286,296,298
  Performans ve sosyal bilimler .Mimesis 16
  Mise en scene/Performance .La mise en scene contemporaine (Partice Pavis), Armand Colin, Paris 2010, s:44,51,124, 209,237,310 Performance studies/Theatre studies .La mise en Scene contemporaine (Patrice Pavis), Armand Colin,Paris 2010, s:69 Performans-Postdramatique
  .La mise en Scene contemporaine (Patrice Pavis), Armand Colin,Paris 2010,s:69,310,311
  .Ecrits Sur Le Theatre (Roland Barthes), Editions du Seuil, Paris 2002, s:81,82*
19y yüzyıl ttrk tiyatrosu, ad, avangard, antik dönem, aydınlatma, adsızlık, anadolu'da tiyatro gösterisi, aeskilos, absürd tiyatro, algı, alımlama, açıkhava tiyatrosu, antik dönem tiyatrosu, avangard tiyatro, brecht, batılılaşma dönemi, biçem, batılılaşma dönemi türk tiyatrosu, ben kavramı, batı tarzı oyunculuk, baskı, burjuva tiyatrosu, barthes, bulvar tiyatrosu, borges, beden, çeviri, çift adlılık, çevre tasarımı, çocuğu tiyatroda oynatmak, çocuğun rol yapması, çocuklara oyun sahneleme, çağdaş metin, düzen karşıtı, diyalog, doğalcı yazar, dram, dans, dramaturgi, epik tiyatro, eleştiri, epik ben, eleştirmek, eski yunan, ezgi, eski yunan tiyatrosu, eski müzikaller, fransız devrimi, gösteri,