merkezin dışında tiyatro
 • .Dünya Bir Sahnedir, Ofluoğlu Mücap, Mitos Boyut Yayınl. İst. 1995, s: 121, 149 
  .Türk Tiyatrosu Dergisi (1952) sayı:258, s:9→15  
  .Tiyatro Nedir, Baltacıoğlu Ismayıl Hakkı, Mitos-Boyut Yayınl. İst. 2006, s:139 
  .Ahmet Fehim Bey’in Hatıraları, Tercüman Gazetesi/1001 Temel Eser, İst. 1977, s:200 
  .Meşrutiyet Tiyatrosu, Sevengil Refik Ahmet. Milli Eğitim Basımevi, İst. 1968, s:177 
  .Yakın Çağlarda Türk Tiyatrosu, 2. cilt, Sevengil Refik Ahmet 
  .Darülbedayi Dergisi (1930) sayı:13 
  .Türk Tiyatrosu Dergisi (1938), sayı:95 
  .Türk Tiyatrosu Dergisi  (1939), sayı:99 
  .Türk Tiyatrosu Dergisi  (1952), sayı:265 
  .Türk Tiyatrosu Dergisi (1953) (Tiyatro Özel Sayısı)    
  .Türk Tiyatrosu Dergisi (1954) sayı:279 
  .Türk Tiyatrosu Dergisi (1956) sayı:296, 297, 300 
  .Türk Tiyatrosu Dergisi (1959) sayı:321  
  .Türk Tiyatrosu Dergisi (1960) sayı:323 
  .Türk Tiyatrosu Dergisi (1962) sayı:343, 344, 345 
  .Türk Tiyatrosu Dergisi (1963) sayı:347, 348, 349 
  .Oyun Dergisi, (And Metin yazısı).(1964), sayı:11,17, 359 
  .Oyun Dergisi (1965), sayı:24 
  .Türk Tiyatrosu Dergisi (1966) sayı:369, 370 
  .Türk Tiyatrosu Dergisi (1967) sayı:30, 372, 373 
  .Türk Tiyatrosu Dergisi (1969) sayı: 383, 384  
  .Türk Tiyatrosu Dergisi (1970) sayı: 387, 389 
  .Türk Tiyatrosu Dergisi (1974) sayı:408, 409 
  .Şehir Tiyatrosu Dergisi, sayı:440 (“Tiyatromuz 70 Yaşında” özel sayısı) 
  .Oyun Dergisi  (1979), sayı:2,3,4,5 
  .Oyun Dergisi (1980), sayı:25 
  .Yirminci Asır (1953), sayı:21 
  .Türk Tiyatrosu Dergisi (1995) sayı:445 
  .Tiyatro’74 Dergisi, sayı: 24, 25 
  .Geçmişten Günümüze İstanbul Tiyatroları I, (Karaboğa Kerem).YKY. İst.2010, s:103, 122 
  .Geçmişten Günümüze İstanbul Tiyatroları III, (Özsoysal F., Balay M). YKY İst.2010, s:32 
  .Türk Tiyatrosunun Evreleri, (And Metin). Turhan Kitabevi, İst. 1983, s:295 
  .Yakın Çağlarda Türk Tiyatrosu II (R.A.Sevengil). Kanaat Kütüphanesi, İst.1934, s:10,18,38,64,72,78  
   
  Tepebaşı Tiyatrosu 
  .Türk Tiyatrosu Dergisi (1961) sayı:335 
  .Türk Tiyatrosu Dergisi (1962) sayı:345 
  .Türk Tiyatrosu Dergisi (1971) sayı:393 
  .Türk Tiyatrosu Dergisi (1984) sayı:438 
  .Türk Tiyatrosu Dergisi (1995) sayı:445 
  .Türk Tiyatrosu Dergisi, İBŞT 80. yıl özel sayısı (445) 
  .Türk Tiyatrosunun Evreleri, (And Metin). Turhan Kitabevi, İst. 1983 (ön kapak içi)   
   
  Kahvelerde tiyatro 
  .Türk Tiyatrosu Dergisi (1975) sayı:417 
  .Türk Tiyatrosu Dergisi (1976) sayı:419
*
19y yüzyıl ttrk tiyatrosu, ad, avangard, antik dönem, aydınlatma, adsızlık, anadolu'da tiyatro gösterisi, aeskilos, absürd tiyatro, algı, alımlama, açıkhava tiyatrosu, antik dönem tiyatrosu, avangard tiyatro, brecht, batılılaşma dönemi, biçem, batılılaşma dönemi türk tiyatrosu, ben kavramı, batı tarzı oyunculuk, baskı, burjuva tiyatrosu, barthes, bulvar tiyatrosu, borges, beden, çeviri, çift adlılık, çevre tasarımı, çocuğu tiyatroda oynatmak, çocuğun rol yapması, çocuklara oyun sahneleme, çağdaş metin, düzen karşıtı, diyalog, doğalcı yazar, dram, dans, dramaturgi, epik tiyatro, eleştiri, epik ben, eleştirmek, eski yunan, ezgi, eski yunan tiyatrosu, eski müzikaller, fransız devrimi, gösteri,