kendini arayış
 • Godot'yu Beklerken
  .Drama from İbsen to Brecht (R.Williams). Penguin Books, 1968, p:343
  .Theatre en Jeu (B. Dort).Editions du Seuil, Paris 1979,p:16
  .Epik Tiyatro (Marianne Kesting),Yılmaz Onay çevirisi. Mitos-Boyut Yayınl. İstanbul 2005,
  s:18,33,44,74,130
  .The Theatre of the Absurd (Martin Esslin). Penguin Books,1968,p:29
  .Theatre Notebook 1947-1967 (Jan Kott), 1968,p:241
  .Commentaire sur les pieces de guerre (Edward Bond).L'Arche,Paris 1994,p71,75,84  
  .Theorie du drame moderne(Peter Szondi).L'Age d'Homme,Lausanne 1983, s:76
  .Küçük Sahne tiyatro dergisi, sayı:18 (1955)
  .Denemeler,Konuşmalar (S.K.Aksal). YKY,İstanbul 1998, s:181
  Happy Days
  .Theatre Notebook 1947-1967 (Jan Kott), 1968,p:262
  .Points de suspension (Peter Brook).Editions du Seuil, Paris 1992,p:50
  Oyun Dergisi, sayı:8 (1964), (Ferit Edgü yazısı)
  Oyun Sonu
  .Theatre Notebook 1947-1967 (Jan Kott),1968,p:262
  .L'espace Vide (P. Brook). Editions du Seuil, Paris 1968,p:84
  .Çağdaşımız Shakespeare (Jan Kott).Mitos-Boyut Yayınl. İst. s:125,132,136
  .Epik Tiyatro (Marianne Kesting),Yılmaz Onay çevirisi. Mitos-Boyut Yayınl. İstanbul 2005,
  s:131  
  .Kültür (R.Williams).İletişim Yayınl.s:192
  Sözsüz Oyun
  .Epik Tiyatro (Marianne Kesting),Yılmaz Onay çevirisi. Mitos-Boyut Yayınl. İstanbul 2005,
  s:131  
  Adlandırılamayan
  .Poetikaya giriş (TzvetanTodorov).Metis Yayınl. İstanbul 2001, s:74
  Le monologue interieur
  Anatomie de l'art dramatique (Martin Esslin). Buchet/Chastel,Paris 1979,p:21
  Beckett'te son, Sessizliktir.
  .İnsanca bir tiyatro (G.Strehler). MitosBoyut Yayınl. İstanbul,1995, s:186
  La recherche du moi.
  .Theatre de l'Absurde (M. Esslin).Buchet/Chastel, Paris 1977,p:27
  Beckett'in anlam yıpratması
  .Eleştiri yazıları (Adnan Benk). Doğan Kitap,İstanbul 2000,s:311
  Beckett est essentiellement tragique
  .Notes et Contre-notes (İonesco). Gallimard, Paris 1966,p:195
  Yaşamaya karşı yorgunluk
  .Epik Tiyatro (Marianne Kesting),Yılmaz Onay çevirisi. Mitos-Boyut Yayınl. İstanbul 2005,
  s:128
  Trajik kavramı
  .Tatlı Şiddet (Terry Eagleton). Ayrıntı Yayınl. İst. 2012,s:73
  Godot adulte.
  .Ecrits sur le theatre (R. Barthes), Ed.du Seuil, Paris 2002,p:87
  .Beckett/Godot/Beklemek
  .Hayatın Anlamı (Terry Eaglton), Ayrıntı yayınl. İst. 2012, s:83›88
  Çehov, Beckett, Yetişkin Godot,Kafka/Postmodernizm
  .Hayatın Anlamı (Terry Eaglton), Ayrıntı yayınl. İst. 2012, s81
  Textes postbeckettiens
  .La mise en scene contehporaine (Partice Pavis), Armand  Colin,Paris 2010, p:52                                                          

                     

           

*
19y yüzyıl ttrk tiyatrosu, ad, avangard, antik dönem, aydınlatma, adsızlık, anadolu'da tiyatro gösterisi, aeskilos, absürd tiyatro, algı, alımlama, açıkhava tiyatrosu, antik dönem tiyatrosu, avangard tiyatro, brecht, batılılaşma dönemi, biçem, batılılaşma dönemi türk tiyatrosu, ben kavramı, batı tarzı oyunculuk, baskı, burjuva tiyatrosu, barthes, bulvar tiyatrosu, borges, beden, çeviri, çift adlılık, çevre tasarımı, çocuğu tiyatroda oynatmak, çocuğun rol yapması, çocuklara oyun sahneleme, çağdaş metin, düzen karşıtı, diyalog, doğalcı yazar, dram, dans, dramaturgi, epik tiyatro, eleştiri, epik ben, eleştirmek, eski yunan, ezgi, eski yunan tiyatrosu, eski müzikaller, fransız devrimi, gösteri,