ilk yabancı oyun
  • .Darülbedayi Devrinin Eski Günlerinde, Ozansoy Halit Fahri. Ak Kitabevi, İst.1964, s:52→56,58
    .Türk Tiyatrosu Dergisi, sayı 445 (İBŞT 80 yaşında özel sayı), 1995
    .Tiyatro Tiyatro Dergisi, sayı: 25 (Nisan 1993) (Agop Ayvaz yazısı)
    .Direklerarası, (Arpad Burhan).May Yayınl. İst.1974, s:45
    .Yakın Çağlarda Türk Tiyatrosu I (R. A. Sevengil). Kanaat Kütüphanesi, İst.1934, s:100. .Meşrutiyet Tiyatrosu (R. A. Sevengil), M.E.B. Yayınl. İst. 1968, s:212.
*
19y yüzyıl ttrk tiyatrosu, ad, avangard, antik dönem, aydınlatma, adsızlık, anadolu'da tiyatro gösterisi, aeskilos, absürd tiyatro, algı, alımlama, açıkhava tiyatrosu, antik dönem tiyatrosu, avangard tiyatro, brecht, batılılaşma dönemi, biçem, batılılaşma dönemi türk tiyatrosu, ben kavramı, batı tarzı oyunculuk, baskı, burjuva tiyatrosu, barthes, bulvar tiyatrosu, borges, beden, çeviri, çift adlılık, çevre tasarımı, çocuğu tiyatroda oynatmak, çocuğun rol yapması, çocuklara oyun sahneleme, çağdaş metin, düzen karşıtı, diyalog, doğalcı yazar, dram, dans, dramaturgi, epik tiyatro, eleştiri, epik ben, eleştirmek, eski yunan, ezgi, eski yunan tiyatrosu, eski müzikaller, fransız devrimi, gösteri,