gerçekçi
 • .Edebiyat Kuramları ve Eleştiri (Berna Moran).İletişim Yayınl. İst. 2010, s:53 .
  .Dünden Bugüne Tiyatro Düşüncesi (Sevda Şener),Adam Yayın.İst.1982,s:143→153    .Theatre De L’opprime (Augusto Boal). Editions la decouverte, Paris 1985, p:148
  .Poetikaya giriş (TzvetanTodorov),Kaya Şahin çevirisi. Metis Yayınl. İstanbul 2001, s:52 .Theorie du Drame Moderne (Peter Szondi). L’Age d’Homme, Lausanne 1983,p::35,71 .Kültür  (R.Williams), Ertuğrul Başer çevirisi. İletişim Yayınl. İst. 1993, s:181,184,185 .Karnavaldan Romana (Mikhail Bakhtin),Cem Soydemir çevirisi. Ayrıntı Yayınl. İst. 2001,s:168
  .Anatomie de l’art dramatique (Martin  Eslin). Buchet/Chastel, Paris 1979, p:69,72
  Texte et Jeu
  .Voix Et İmages de la scene (Partice.Pavis).Presses Universitaires de Lille, 1982, p:113 L’espace
  .Voix Et İmages de la scene (Partice.Pavis).Presses Universitaires de Lille, 1982, p:179 Doğalcılık/Simgecilik
  .İnsanca bir tiyatro (G.Strehler). MitosBoyut Yayınl. İstanbul,1995, s:72
  Doğalcı/Gerçekçi
  İnsanca bir tiyatro (G.Strehler). MitosBoyut Yayınl.
  L’hipernatüralisme et le nouveau roman
  .Points de suspension (Peter Brook).Editions du Seuil, Paris 1992, p:49
  L’hipernatüralisme et Julian Beck (Connection)
  .Points de suspension (Peter Brook).Editions du Seuil, Paris 1992, p:42
  Doğalcı dram
  .Epik Tiyatro (Marianne Kesting),Yılmaz Onay çevirisi. Mitos-Boyut Yayınl. İstanbul, 2005, s:40
  Le moi épique/L’ecrivain naturaliste
  .Theorie Du Drame Moderne (Peter Szondi). L’Age d’Homme, Lausanne 1983, p:60 Classisime/Naturalisme/Existentialisme
  .Theorie Du Drame Moderne (Peter Szondi). L’Age d’Homme, Lausanne 1983, p:85
  Emile Zola/Naturalisme
  .La mise en scene contemporaine (Partice Pavis). Armand Colin,Paris 2010,s:19  
*
19y yüzyıl ttrk tiyatrosu, ad, avangard, antik dönem, aydınlatma, adsızlık, anadolu'da tiyatro gösterisi, aeskilos, absürd tiyatro, algı, alımlama, açıkhava tiyatrosu, antik dönem tiyatrosu, avangard tiyatro, brecht, batılılaşma dönemi, biçem, batılılaşma dönemi türk tiyatrosu, ben kavramı, batı tarzı oyunculuk, baskı, burjuva tiyatrosu, barthes, bulvar tiyatrosu, borges, beden, çeviri, çift adlılık, çevre tasarımı, çocuğu tiyatroda oynatmak, çocuğun rol yapması, çocuklara oyun sahneleme, çağdaş metin, düzen karşıtı, diyalog, doğalcı yazar, dram, dans, dramaturgi, epik tiyatro, eleştiri, epik ben, eleştirmek, eski yunan, ezgi, eski yunan tiyatrosu, eski müzikaller, fransız devrimi, gösteri,